Homosexuálmi za každú cenu?

313

28.2.2011, Londýn, (CNL / magnificat.sk) – Projekt tvorby nového zákona o manželstve vo Veľkej Británii predpokladá povinnú registráciu homosexuálnych „manželstiev“ na miestach „vykonávania akéhokoľvek náboženstva“.

Účastníci Konferencie katolíckych biskupov Anglicka a Welsu už oznámili, že podobnú registráciu nikdy nepripustia v katolíckych chrámoch. Konkrétne: „Nemyslíme si, že registrácia občianskych zväzkov na náboženských miestach je nevyhnutná alebo žiadúca. V katolíckych chrámoch sa toto vykonávať nebude.“

Arcibiskup S.P. Smith vo svojom vyjadrení z 21. februára poznamenal, že „Štát nemá právo miešať sa do cirkevného manželstva. Podstata manželstva je daná človeku prirodzene a podstatou manželstva je zväzok medzi mužom a ženou, ktorí potom spolu môžu vychovávať deti a žiaden občiansky alebo náboženský prvok nemá moc zmeniť túto ľudskú prirodzenosť.“ Prelát vyzval na protesty proti zákonu , a to všetkými prostriedkami.