Dúhový „festival inakosti“. Nóri – Dokument o absurdnosti Genderizmu. Gender-tlak na Slovensku: Financie? No problem.

394

Filmový festival inakosti otvoril film o „homosexuálnom kňazovi“

TASR, 23. októbra 2013 21:14

borec-r133_s300Patronát nad FFi aj v jeho 7. ročníku držia herci Zuzana Kronerová a Richard Stanke, záštitu nad ním prevzal minister spravodlivosti Tomáš Borec.

kronerovastankeBratislava 23. októbra (TASR) – Vizuálne pôsobivá snímka V mene… z dielne mladej poľskej režisérky a scenáristky Malgorzaty Szumowskej dnes slávnostne odštartovala v Bratislave 7. ročník Filmového festivalu inakosti (FFi). Film „o zmätených emóciách, potlačovaní citov a osamelosti“ otvára tému homosexuality v radoch kňazov.
Rozpráva o katolíckom kňazovi Adamovi, ktorý žije na dedine v Poľsku, pomáha tínedžerom s problémovým správaním a celibát považuje za možnosť, ako uniknúť pred vlastnou sexualitou. Organizátori očakávajú, že film pritiahne na festival širokú verejnosť.

homokosicejpg„Je dobré, aby sa takéto filmy premietali na filmových festivaloch nielen inakosti. Je dôležité, aby filmy kládli otázky, aby provokovali, aby podnecovali myslenie,“ povedala pre TASR riaditeľka FFi Zita Hosszúová. Okrem premietaní podujatie prináša viaceré sprievodné akcie – workshopy, diskusie, divadelné predstavenie, ale aj Soirée s Robertom Vanom, ktoré si návštevníci mohli užiť hneď prvý festivalový večer. Svetoznámy fotograf pre TASR uviedol, že sa FFi rozhodol podporiť preto, že aj on je iný.„Každý človek je iný, máme iné odtlačky prstov a iné myslenie v hlave,“ doplnil umelec pôvodom zo Slovenska.

Podporovať dobré veci sa podľa vlastných slov priučil už v detstve od starého otca. „Bol záhradník a vždy hovoril, že keď chceme, aby ten ďalší rok bol lepší alebo podobný, musíme vrátiť jednu tretinu z úrody späť do zeme, nemôžeme všetko zavariť, pretože potom nič nevyrastie,“ dodal Robert Vano, ktorý na festivale bezprostredne priblížil svoj životný príbeh – príbeh emigranta, uznávaného fotografa, homosexuála.

K festivalu tiež patrí diskusia, ktorú organizátori venovali LGBT aktivizmu v kresťanskej krajine, panelová diskusia o pôsobení LGBT komunity v pracovnom prostredí či otázky práv LGBT osôb na Slovensku. Sprievodné podujatia sa konajú v partnerských priestoroch festivalu.

Patronát nad FFi aj v jeho 7. ročníku držia herci Zuzana Kronerová a Richard Stanke, záštitu nad ním prevzal minister spravodlivosti Tomáš Borec, predseda Výboru pre práva LGBTI osôb. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

http://www.teraz.sk/kultura/filmovy-festival-inakosti-program/62239-clanok.html

Kolaps „genderizmu“ – alebo, niekde niečo škrípe…

Je to možno najdôležitejšia správa za dlhú dobu – a napriek tomu alebo možno práve preto ju všetky domáce médiá potlačili: Veľký výskumný inštitút zatvárajú pre nevedeckosť, pre neúspešnosť, pretože jednoducho nemá zmysel. Pravdaže nie v Rakúsku –  genderizmus (ideológia rovnosti pohlaví)  hlúpe univerzity dokonca často robia povinným predmetom. Stalo sa to skôr práve v socialistickom(!) Nórsku, teda v tej krajine, ktorá podľa štúdií je na špičke politiky genderizmu. A rovnako ohromujúce je, kto tento konkurz výskumu genderu vyvolal: Bol to kritický dokument nórskej štátnej televízie.

Kolaps genderu v Nórsku vyvolal v každom prípade rozhodne hodnotný a napriek svojej dĺžke a vedeckej hĺbke vôbec nie nudný televízny dokument, dokonca aj s anglickými titulkami – pre zahraničných divákov.    klik tu

Kolaps  Genderu 

Finančná podpora „rodovej rovnosti“ v EÚ

PROGRESS (2007 – 2013) je program financovania na podporu účinného uplatňovania zásady rodovej rovnosti a rozšírenia uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti na všetky politiky EÚ. Takmer štvrtina rozpočtu programu PROGRESS na obdobie 2007 až 2013, ktorý predstavuje 743 000 000 eur, je určená na boj proti diskriminácii. Okrem toho EÚ založila Agentúru pre základné práva (FRA). Rovnosť žien a mužov presadzuje aj Európsky sociálny fond.

V časoch najväčšej krízy 743 000 000 EUR vyhodených na podporu Genderizmu.

Situácia v Slovenskej republike? Učitelia? Zdravotné sestry? Základné platy? Nie sú financie!

Nuž pozrime sa, na čo je financií dosť…

Základné informácie k programu Domáce a rodovo podmienené násilie:

Finančný príspevok: 7 000 000,00 Eur

Správca programu:Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy

Hlavné zameranie: Program bude predovšetkým zameraný na prevenciu domáceho násilia a zmiernenie dopadov vzniknutých domácim násilím.

http://www.gender.gov.sk/?page_id=2152

Vzdelávanie pre VÚC

Program seminárov pre vyššie územné celky

Všeobecné informácie

miesto: v jednotlivých VÚC
čas: 9.00 – 16.00
viac info: honschova@employment.gov.sk

Cieľová skupina:Zamestnanci a zamestnankyne VÚC; mimovládne organizácie a ďalší účastníci vybratí zo strany VÚC

Cieľ: Ponúknuť záujemcom kompletného sprievodcu rodovou problematikou, čo im umožní načrtnúť, vypracovať a neskôr aj zrealizovať projekt súvisiaci s rovnosťou medzi mužmi a ženami. Moduly budú rozložené na niekoľko mesiacov, aby mali účastníci dostatočný čas venovať sa jednotlivým prípravným fázam projektu.

Obsah seminára:Tento seminár bude trvať spolu 6 dní a bude sa skladať z 3 modulov.

V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 (ďalej len „žiadosti“) pre
nasledovné účely v zmysle zákona, § 2 písm.:

c) presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd,
d) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Gestorským útvarom výzvy na úrovni ministerstva je odbor ľudských práv, sekcia právna
a konzulárna.

1. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2013 je 900 000 EUR.

klik tu

Dotácie MZVaEZ SR.

Stránka venovaná programu

Informácie k podávaniu žiadosti
Najčastejšie otázky a informácie k podávaniu žiadosti o dotácie na podporu rodovej rovnosti
Vzor žiadosti o dotácie na podporu rodovej rovnosti
Aké dotácie poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo”) zo rozpočtu svojej kapitoly?
Ministerstvo poskytuje dotácie na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „zákon o dotáciách”).

http://www.gender.gov.sk/?page_id=2232

Výberové konanie v projekte Inštitút rodovej rovnosti

V rámci národného projektu Inštitút rodove rovnosti obsadzuje Centrum vzdelávania MPSVR SR pracovné pozícíe manažérok/iek a asistentov/iek:

Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_BB

Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_KE

Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_TN

Asistent-ka manažéra-ky Aktivity č. 1 v rámci národného projektu Rodovej rovnosti

Manažér-ka Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu rodovej rovnosti_KE

Manažér-ka pre aktivitu 1 v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti

Termín uzávierky prihlášok je 7.6.2013

viac informácií: http://www.cvmpsvr.sk/new/

http://www.gender.gov.sk/?p=2696