Medžugorie, Kráľovná pokoja, 25. októbra 2013: Rozhodnite sa pre Boha

187

 

LibanonMarijaDrahé deti!   Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe.  Modlitba robí zázraky vo vás a prostredníctvom vás.  

Preto, deti moje, v jednoduchosti srdca proste Najvyššieho, aby vám dal silu byť Božími deťmi, a nie aby s vami zmietal satan, ako vietor s vetvami.

Deti moje, rozhodnite sa znovu pre Boha a hľadajte len Jeho vôľu, a potom v Ňom nájdete radosť a pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.  

 Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25- októbra 2013