Vianočná meditácia Pátra Pia

422

21.12.2010, ( sanpadrepio.com, magnificat.sk)

Hlboko do noci, v najchladnejšom období roka, do mrazivej jaskyne skôr vhodnej pre dobytok ako pre ľudí prichádza na svet prisľúbený Mesiáš. Ježiš, Spasiteľ ľudstva prichádza na svet v plnosti času.


Nie je okolo neho nikto, kto by okolo toho robil rozruch. Len vôl a somár zohrievajúci vzduch, skromná žena a chudobný a unavený muž.
Nebolo počuť nič, len mrnčanie a vzlyky Božieho dieťaťa. Prostredníctvom jeho plaču ponúka Božská spravodlivosť výkupné za našu spásu.
Bol očakávaný 40 storočí. Praotcovia prosili o jeho príchod, Sväté Písmo jasne prorokovalo čas a miesto jeho narodenia, a aj tak bol svet ticho a zdalo sa že nikto si nie je vedomý jeho prítomnosti. Len niekoľko pastierov, ktorí strážili na lúkach svoje stáda ho prišlo navštíviť. Nebesky návštevník ich upozornil na zázračnú udalosť a pozval ich do jaskyne.
Tak početné sú lekcie z jaskyne v Betleheme! Och, ako by mali naše srdcia horieť láskou pre toho, ktorý sa s takou láskou stal telom kvôli nám. Och, ako by sme mali túžiť priviesť do tejto jaskyne celý svet, do útočiska Kráľa kráľov, väčšieho než všetky paláce sveta dokopy , pretože práve ona je trónom a príbytkom Boha. Poprosme Božie dieťa, aby nás oblieklo do pokory, pretože ona je jediným prostriedkom ako okúsiť plnosť tajomstva Božej láskyplnosti.
Nablýskané boli paláce hrdých Hebrejcov. Napriek tomu sa Svetlo sveta neobjavilo pred nimi. Ostentatívna pompa, haldy zlata, bohaté vedomosti a pýcha kňazov v svätostánkoch márne čakali oficiálneho spasiteľa, ktorý príde a obnoví svetskú moc.
Ale Boh vždy pripravený zmiasť svetskú múdrosť, ich plány načisto zmaril. Napriek očakávaniam tých, ktorým chýbala Božia múdrosť, sa zjavil medzi nami v najväčšom ponížení, vzdávajúci sa dokonca aj Jozefovho skromného obydlia odmietnuc láskavé prijatie od príbuzných a priateľov v Palestíne. Odmietnuc miesto medzi ľuďmi, hľadá útočisko a pohodlie medzi krotkými zvieratami, vyberúc si ich prístrešie za miesto svojho narodenia, dovoliac aby ich dych dodával teplo jeho krehkému telu. Povoľuje jednoduchým pastierom , aby boli prví, kto mu vzdá hold, potom čo ich o tom on sám informuje prostredníctvom svojich anjelov.
Och, múdrosť a moc Božia, sme nútení zvolať, uchvátení spolu s tvojimi apoštolmi. Aký nepochopiteľný je tvoj súd a aké nevyspytateľné tvoje cesty. Chudoba, skromnosť, poníženie, opovrhnutie, to všetko obklopuje vtelené Slovo. Ale my, čo sme vonku z tmy , ktorá obklopuje vtelene Slovo, rozumieme jednej veci, počujeme jeden hlas, uvedomujeme si jednu vznešenú pravdu : všetko si robil z lásky. Pozval si nás z jedného jediného dôvodu a tým je láska. Nehovoriac o ničom okrem lásky, dal si nám plné dôkazy lásky.
Nebeské dieťa trpí a plače v jasličkách tak, že aj pre nás sa utrpenie stáva sladkým, odôvodneným a prijateľným. Zbavil sa všetkého, aby sme sa od neho mohli naučiť odmietaniu svetských statkov a pohodlia. On je spokojný so skromnými a chudobnými návštevníkmi, aby nás povzbudil k láske k chudobe a uprednostnil malých a jednoduchých pred mocnými tohto sveta.
Toto nebeské dieťa v celej svojej poddajnosti a sladkosti si želá zapôsobiť na naše srdcia svojím príkladom posvätných hodnôt , tak aby z devastovaného sveta vytryskla doba pokoja a lásky. Dokonca už s momentom svojho zrodenia nám plne odhaľuje našu misiu, ktorou je pohŕdnutie tým, čo svet miluje a čo hľadá.
Och, ľahnime si tvárou k zemi pred jasličkami a spolu so sv. Hieronymom, ktorý bol ožiarený láskou dieťaťa Ježiša a ponúknime Mu naše srdcia bez podmienok. Sľúbme nasledovať príkazy srdca, ktoré vzišli z jaskyne v Betleheme a ktoré nás učia, že všetko tu na zemi je márnosť nad márnosť a nič len márnosť.

(meditácia sv. Pátra PIa)

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokBožie dieťa
Ďalší článokChvíľa pre pesničku: Vianoce