Deň 8. máj 1945. Koniec vojny, ktorá neskončila.

485


Dňa 8. mája 1945 nemecké vojská podpísali bezpodmienečnú kapituláciu. Viaceré nemecké jednotky toto ignorovali a pokúšali sa prebiť na západ, aby sa nemuseli vzdať Sovietom. Tento dátum sa pripomína ako oficiálny koniec II. svetovej vojny v Európe. Nastal mier. Presnejšie povedané, nastala doba iného vývoja.
Znepriatelené strany, či už víťazné, alebo porazené, začínali novú etapu svojho života a nové aktivity. Tak ako po každej kataklizme, každý – dokonca aj občania, sa začali viac ako veciam verejným venovať sami sebe. A to bola voda na mlyn rôznym iniciatívam a konšpiráciám, ktorých výsledky sa od začiatku tajili a doteraz taja. Jednou z týchto aktivít bol aj diplomatický pohyb rôznych ľudí, odborníkov, vedcov, ale aj zločincov a špiónov, ktorým sa veľmoci snažili umožniť beztrestnosť a využiť ich vo svoj prospech. O tom a ďalšom hovorí video Operácia Paperclip.

Operácie Paperclip bol program Úradu strategických služieb (OSS). Program slúžil k náboru vedcov nacistického Nemecka do zamestnania a služieb USA. Jedným z cieľov operácie Paperclip bol – použiť nemecké vedecké znalosti a odbornosť proti ZSSR a Veľkej Británii.
Hoci nábor nemeckých vedcov začal po Európskom víťazstve Spojencov (8. mája 1945), americký prezident Harry Truman oficiálne neobjednával vykonanie operácie paperclip až do augusta 1945. Truman nariadil, aby výslovne nebol nikto označený, že bol členom nacistickej strany alebo viac ako radový člen v jej činnosti, alebo aktívny zástanca nacistického militarizmu. Uvedené obmedzenie resp. vyčlenenie z radov nacistickej strany znamenalo ďalšiu spôsobilosť väčšiny vedcov pre použitie. Medzi týmito vedcami bol aj konštruktér rakiet Wernher von Braun a Arthur Rudolph, ako aj lekár Hubertus Strughold, každý skôr klasifikovaný ako „hrozba pre bezpečnosť spojeneckých síl“.
Prezident Truman obišiel anti-nacistický rozkaz, Postupimskú a Jaltskú dohodu, a JIOA pracovala samostatne na vytvorení falošnej politickej identity pre vedcov. JIOA tiež vymazala z verejného záznamu nacistických vedcov členstvo v Strane ako aj prípadné funkcie. Americká vláda poskytla vedcom bezpečnostnú previerku pre prácu v Spojených štátoch. Paperclip, názov projektu v oblasti operačnej zmeny identity, je odvodený z názvu kancelárskych sponiek, používaných pre pripojenie do spisov nových vedcov USA ako „čistých“ pre ďalšiu pôsobnosť.