Aktuálne: Ľudstvo je blízko svojmu koncu ako nikdy ?

536

 

Erzhausen, 7.5.2012 (kath.net/idea) 015 222 – Ako hodnotiť súčasné dianie vo svete v súvislosti s koncom časov a druhým príchodom Ježiša Krista? Touto otázkou sa zaoberajú opäť raz turíčnicki teológovia v časopise „GEISTbewegt!“ (DUCHom hýbaní) vo Erzhausene pri Darmstadte. Vydáva ho Zväz slobodných turíčnych spoločenstiev a Ľudové misie rozhodnutých kresťanov.

Pastor Hanspeter Weber z Winnendenu pri Stuttgarte – člen predsedníctva Ľudových misií – napomína k obozretnosti voči špekuláciám o konci časov. „Všetky predpovede minulosti sa ukázali ako falošné.“ Napriek tomu si je istý:

„Tak blízko svojmu koncu ako teraz ľudstvo ešte nikdy nebolo.  Mnohé veci v dianí vo svete nám dávajú zbystriť pozornosť.“

Ako príklady menuje Weber rast počtu zemetrasení a tornád, ako aj hustú sieť sledovania ľudí cez internet a hovorí:

„India začala 1,2 miliardy občanov registrovať biometricky. Každý človek má dostať identifikačné číslo, ktorým bude centrálne zaregistrovaný.“

Weber ďalej pripomína, že Ježiš Kristus ako znamenie konca časov uvádza, že budeme počuť o vojnách a chýry o bojoch a poukazuje na prítomnosť:

„Ešte nikdy neboli ľudia tak dobre informovaní o vojnových konfliktov na mnohých miestach, ako v našej multimediálnej dobe …“

Podľa neho Ježišove reči o konci časov sú stále spojené s myšlienkou svetových misií. Tak v Evanjeliu sv. Matúša sa uvádza: (24,14): „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ A Weber k tomu dodáva: „Niektorí sa domnievajú, že medzitým sa už evanjelium dostalo ku všetkým národom.  Ale je ešte veľa jazykových a etnických skupín, v ktorých kresťanské posolstvo ešte nie je známe a ktoré je potrebné ešte dosiahnuť.“ Weber je presvedčený, že Ježiš Kristus splní všetky prísľuby: „On vytvorí nové nebo a novú zem. Smrť už nebude… Ale počet ešte nie je naplnený!“  Dovtedy platí príkaz misií.

 

Rysuje sa vzostup antikrista“

V ďalšom príspevku bývalý rektor Teologického seminára Beröa, Richard Krüger z Erzhausenu, sa zaoberá otrasmi súčasnosti. Uvádza, že pribúda počet ohnísk konfliktov. „To platí predovšetkým pre Blízky Východ. Vymazanie štátu Izrael z mapy je naďalej cieľom mnohých Arabov a moslimov. Siahanie po atómovej bombe v Iráne je toho neprehliadnuteľným dôkazom. ´Arabská jar´ sa už po roku stala sychravou jeseňou, za ktorou bude nasledovať zima so ´zamrznutou nádejou´. Občianske vojny hovoria svojou vlastnou rečou.“ A Krüger dodáva:

„Je to doba, ako nikdy predtým! Z toho všetkého sa rysuje vzostup antikrista a jeho ríše. V spojení s osudom Izraela. Pán otrasie národmi. A už s tým začal!“ Ježiš Kristus zostáva pritom  „pevnou neotrasiteľnou pôdou“. –zg-

 

 Minister: Salafisti ohrozujú bezpečnosť Nemecka

Berlín, 6.5.2012 (kath.net/idea) 015 220 – Nemecký spolkový minister Hans-Peter Friedrich (CSU) naliehavo varoval pred islamským hnutím salafizmu. V interview pre „Bild am Sonntag“ povedal:

       „Od jeho fanatických prívržencov vychádza mimoriadne ohrozenie bezpečnosti Nemecka. Salafisti poskytujú ideologickú základňu pre mnohých, ktorí sa potom stávajú násilníckymi. Platí však: ´Nie každý salafista je terorista, ale takmer každý islamský terorista má nejaký vzťah so salafistami.“

Podľa ministra Friedricha salafizmus je v súčasnosti najdynamickejšie islamistické hnutie v Nemecku aj vo svete. Jeho prívrženci sa už celé týždne starajú o rozruch, pretože zdarma rozdávajú Korán na peších zónach miest. podľa odhadov Úradu pre ochranu ústavy majú salafisti v Nemecku asi 3800 prívržencov. Zasadzujú sa za absolútnu platnosť islamského náboženského zákona Šaría a chcú preformovať štát, spoločnosť a život jednotlivca podľa svojich noriem. Ich cieľom je Boží štát. –zg-

 

Milánske futbalové hviezdy verbujú na stretnutie rodín

Miláno, 6.5.2012 (kat.net/KNA) 015 219 – Futbalisti oboch klubov prvej ligy AC a Inter Miláno verbujú na katolícke Svetové stretnutie rodín vo svojom meste. Na miestne derby v nedeľu nastúpia mužstvá v tričkách s logom stretnutia rodín, ktoré sa bude konať koncom mája, ako oznámili organizátori v piatok v Miláne. Okrem toho na veľkoplošnej obrazovke na štadióne «San Siro» premietnu oficiálne video k tomuto podujatiu.

  Pápež Benedikt XVI. sa na štadióne oboch klubov 2. júna stretne s mládežou. Na Svetovom stretnutí rodín sa Svätý Otec zúčastní v dňoch 1. až 3. júna.

VII. svetové stretnutie rodín sa bude konať od 30. mája do 3. júna 2012 a jeho mottom je: «Rodina: Práca a sviatok». Organizuje ho Milánska arcidiecéza a Pápežská rada pre rodinu. Doteraz sa na stretnutie prihlásilo 50 000 návštevníkov. Na záverečnú svätú omšu s Benediktom XVI. organizátori očakávajú milión účastníkov.

Prvé Svetové stretnutie rodín sa konalo z iniciatívy Jána Pavla II.  v roku 1994 v Ríme. Odvtedy sa koná každé tri roky. Predchádzajúce stretnutie bolo v Mexiko-City.

 

Príhovor Svätého Otca o sviatosti zmierenia

„Nová evanjelizácia sa začína aj v spovednici!“Vatikán, 12.3.2012 (Zenit) 015 218 – Uvádzame príhovor pápeža Benedikta XVI. na audiencii 13. marca 2012 pre 1300 kňazov a diakonov, ktorí sa zúčastnili každoročného kurzu o sviatosti zmierenia a záležitostiach svedomia, ktorý organizuje Apoštolská penitenciária:

Drahí priatelia,

  Som veľmi šťastný, že sa s Vami stretávam pri príležitosti každoročného kurzu na medzinárodnom fóre, ktorý organizuje Apoštolská penitenciária. Adresujem srdečný pozdrav kardinálovi Manuelovi Monteiro de Castrovi, hlavnému penitenciárovi, ktorý po prvý raz v tomto rúchu predsedal vášmu študijnému stretnutiu a ďakujem mu za srdečné poznámky mne adresované. Pozdravujem tiež Msgr Gianfranca Girottiho, regenta Penitenciárie, personál tohto útvaru a každého z vás, ktorí svojou prítomnosťou každému pripomínate dôležitosť, ktorú má sviatosť zmierenia pre život viery a demonštrujete neustálu potrebu adekvátneho teologického, duchovného a kánonického vzdelávania a predovšetkým smerodajnú spojitosť slávenia sviatostí a hlásania evanjelia.

Sviatosti a hlásanie Slova sa naozaj nikdy nesmú vnímať ako oddelené, ale naopak, „Ježiš hovorí, že hlásanie Božieho kráľovstva je cieľom jeho poslania. Toto hlásanie však nie je iba ‘prednáškou’, ale súčasne zahrňuje aj jeho konanie – znamenia a zázraky, ktoré Ježiš koná, ukazujú, že Božie kráľovstvo prichádza ako súčasná realita a v konečnom dôsledku sa kryje s jeho samotnou Osobou, s jeho darom seba samého. […] Kňaz predstavuje Krista, Toho, ktorý bol poslaný Otcom, pokračuje v jeho poslaní skrze ‘slovo’ a ‘sviatosť,’ v tejto úplnosti tela a duše, znamenia a slova“ (generálna audiencia, 5. mája 2010). Presne táto úplnosť, ktorá vyráža korene dolu do samotného tajomstva vtelenia, nám poukazuje na to, že slávenie sviatosti zmierenia samotné je hlásaním a tak cestou, ktorú treba prejsť v diele novej evanjelizácie. V akom zmysle je teda sviatostná spoveď „cestou“ pre novú evanjelizáciu?

V prvom rade je to v tom zmysle, že nová evanjelizácia čerpá svoju životodarnú krv zo svätosti synov a dcér Cirkvi, z každodennej púte osobného a komunitného obrátenia k ešte hlbšiemu zosúladeniu sa s Kristom. A medzi svätosťou a sviatosťou zmierenia je úzka spojitosť, dosvedčovaná všetkými svätcami histórie. Pravé obrátenie srdca je otvorením sa voči pretvárajúcemu a obnovujúcemu pôsobeniu Boha, je to „hybná sila“ každej premeny a mení sa na pravú evanjelizačnú silu. V spovedi kajúci hriešnik nezaslúženým pôsobením Božieho milosrdenstva, je ospravedlnený, odpúšťa sa mu a je posväcovaný, opúšťa starého človeka a odieva sa do nového človeka. Iba ten, čo sa nechá do hĺbky obnoviť Božou milosťou, dokáže niesť a tak aj hlásať novosť evanjelia.

BlahoslavenýJán Pavol II. v apoštolskom liste in „Novo Millennio ineunte,“ napísal: „ … chcem požiadať o novú pastoračnú odvahu, aby každodenná výchova kresťanských spoločenstiev vedela presvedčivým a účinným spôsobom predkladať praktizovanie sviatosti zmierenia  … Ale ešte viac som vyzýval, aby sme znovu objavili Ježiša Krista ako tajomstvo spásy. V Kristovi nám Boh ukazuje svoje súcitné srdce a úplne nás so sebou zmieruje. Kristovu tvár musíme znovu objaviť aj prostredníctvom sviatosti pokánia, ktorá je pre kresťana ´riadnou cestou na dosiahnutie odpustenia ťažkých hriechov po krste´(37).

Vo veku naliehavej potreby vzdelávania, v ktorom relativizmus spochybňuje samotnú možnosť vzdelávania chápaného ako progresívneho uvádzania do vzťahu  s Pravdou, ktorou je Boh, kresťania sú povolaní horlivo hlásať možnosť stretávania sa dnešného človeka s Ježišom Kristom, v ktorom sa nám Boh tak priblížil, že sme ho mohli vidieť a počuť. Z tejto perspektívy sviatosť zmierenia, ktorú si vyžadujú konkrétne existenčné podmienky človeka, napomáha individuálne to „otvorenie srdca“, ktoré nám dovoľuje obrátiť náš pohľad na Boha, aby mohol vstúpiť do nášho života. Istota, že On je blízko a že vo svojom milosrdenstve pomáha človeku, dokonca aj keď je v hriechu, že uzdravuje jeho slabosti milosťou sviatosti zmierenia, je vždy svetlom nádeje pre svet.

Drahí kňazi a diakoni, ktorí sa pripravujete na kňazstvo,  vo vysluhovaní sviatosti zmierenia je vám daná možnosť byť nástrojmi neustále sa obnovujúceho stretávania ľudí s Bohom. Tí, ktorí k vám prichádzajú práve vo svojom stave hriešnikov, prežívajú v sebe hlbokú túžbu – túžbu zmeniť sa, prianie dosiahnuť milosrdenstvo a konečne túžbu, že skrze sviatosť nastane stretnutie s Kristom, s jeho objatím. Preto budete spolupracovníkmi a protagonistami v „nových začiatkoch“ toľkých, ako je to len možné, pretože sú tu kajúcnici, ktorí k vám prichádzajú s vedomím, že každá „novosť“ nespočíva až tak v zanechaní alebo odmietnutí minulého, ako v privítaní Krista a otvorení sa jeho prítomnosti, stále nového a schopného premeniť, osvetliť všetky oblasti temna a postupne otvoriť nový horizont. Nová evanjelizácia sa takto začína v spovednici! Začína sa od stretnutia nevyčerpateľnej vrúcnej túžby človeka, znamením tajomstva stvorenia v ňom, s Božím milosrdenstvom, jedinou adekvátnou reakciou na potrebu človeka žiť vo večnosti. Ak sviatosť zmierenia bude takáto, aj veriaci naozaj prežijú, že je nám udeľované milosrdenstvo Ježiša Nazaretského, Pána a Krista, tak sa sami stanú vierohodnými svedkami tej svätosti, ktorá je cieľom novej evanjelizácie.

Ak všetko toto, drahí priatelia, platí pre laikov, tak to ešte viac platí pre každého z nás. Vysluhovateľ sviatosti zmierenia spolupracuje na novej evanjelizácii, v prvom rade obnovujúc v sebe samom vedomie, že je kajúcnikom a potrebuje poprosiť o odpustenie, aby nastalo také obnovené stretnutie s Kristom, ktoré počínajúc krstom našlo špecifickú a definitívnu podobu vo sviatosti kňazstva. Toto je mojím želaním pre každého z vás: aby novosť Krista bola neustále centrom a dôvodom vášho kňazského života, aby tí, ktorí sa s vami stretnú, mohli skrze váš úrad hlásať s Ondrejom a Jánom: „Našli sme Mesiáša“ (Jn 1,41). Týmto spôsobom každá spoveď, z ktorej každý kresťan vyjde obnovený, bude predstavovať krok vpred v novej evanjelizácii.

Nech nás Mária, Matka milosrdenstva, Útočisko hriešnikov a Hviezda novej evanjelizácie sprevádza na našej ceste. Ďakujem vám zo srdca a s radosťou vám udeľujem moje apoštolské požehnanie.  –zg                            [Preklad z originálu Joseph G. Trabbic]

 

Strach po francúzskych voľbách: Koniec Európy tak, ako ju poznáme?!

 

PARÍŽ/LONDÝN – Európu podľa mnohých zahraničných médií čaká nová ekonomická kríza. Naznačujú to uplynulé prezidentské voľby vo Francúzsku, ktoré vyhral socialistický kandidát Francois Hollande. Je totiž známe, že sa voči úspornej politike svojho predchodcu Nicholasa Sarkozyho staval kriticky. Jeho postoj je signálom, že v otázke riešenia krízy v EÚ pravdepodobne nastanú zmeny.


Zhodujú sa v tom renomované denníky ako britský The Times alebo The Independent. Domnievajú sa, že Hollandovo víťazstvo oznamuje zmenu v spôsobe, akým sa Európa pobije s dlhovou krízou a ako bude Francúzsko postupovať vo svete. The Guardian zas napísal, že ide o koniec pravičiarstva a xenofóbie v európskej politike.

„Hollande je muž, ktorý sľubuje zmeniť dedičstvo (nemeckej kancelárky) Angely Merkelovej a prijať inú stratégiu v boji proti kríze a za stabilizáciu eura,“ myslí si portugalský ekonomický denník Jornal de Negocios. Podľa neho je dokonca Hollande v Nemecku málo žiadanou osobou.

 

http://www.topky.sk/cl/11/1309480/Strach-po-francuzskych-volbach–Koniec-Europy-tak–ako-ju-pozname–