Chvíľa pre pesničku: The Swallow song

364

Joan Baez: Lastovičia pieseň

Príď potichu sa túlajúc a počúvaj vietor. Príď sem a počúvaj nebo
Príď kráčajúc nad vzdúvaním sa mora. A pozoruj lastovičky ako lietajú
Nie je nijaký smútok, ktorý by prevýšil šelest ich krídel. Nie je nijaký chór,
ktorý by prevýšil ich pieseň Nie je nijaká vyššia sila ako sloboda ich letu
Kým lastovičky samy blúdia
Počuješ volanie stotisíc hlasov? Počuješ chvenie v kameni?
Počuješ nahnevané zvony zvoniace do noci? Počuješ lastovičky keď odleteli?
A odveje vánok kvety z tvojich dlaní A nejaký milujúci zľahčí tvoju bolesť
A ticho vyženie zmätok z tvojej duše. A – priletia znovu lastovičky?