Kráľovná pomoci, 15. novembra 2011: Život je dar Božej lásky

427

„Moje deti!
Mám radosť z každého z vás a veľmi vás ľúbim. Želám si, aby ste si uvedomili, že život je dar Božej lásky. Preto nežite prázdnym životom, ale naplňte ho oslavou a chválou Boha. Teším sa z toho, že ste prijali môjho Syna za svojho osobného Spasiteľa. Nebojte sa a mocou Svätého Ducha vydávajte o ňom svedectvo. Aby tí, ktorí žijú bez Boha, sa presvedčili, aký dobrý je Pán. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu,

Dechtice, 15. novembra 2011

www.avemaria.sk