CHVÍĽA PRE PESNIČKU: ohnny Cash – If I were a Carpenter

195

KEBY SOM BOL TESÁROM
Johnny Cash

Keby som bol tesárom a ty dámou, vydala by si sa za mňa aj vtedy?
A mala so mnou deti? Keby bola moja práca drotárstvo,
aj vtedy by si ma našla? Predávala moje hrnce, a nasledovala ma?
Keby som bol mlynárom a drel pri mlynskom kolese,
nechala by si tak svoje farbičky a lesklé topánky?
Keby som pracoval rukami v lese, aj vtedy by si ma milovala?
Odpovedz mi áno, a znesiem ti všetko.
Šetri moju lásku na chvíle samoty, šetri ju na čas starostí,
dávam ti svoju priamosť. Príď a daj ty zajtra svoju…