Chvíľa pre pesničku – Čo bude s tebou, ak zajtra zomrieš? 

379