Chvíľa pre pesničku: Boha nikdy nezradím

314

Marko Perkovič – Thompson: Boha nikdy nezradím
Ako skala, ktorá odoláva horúčavám, divokým búrkam, aj ja vždy odolávam, potulujem sa v skutočne.
Môj život je ako studená rieka, nekonečný a kľukatý, z nejakého neznámeho dôvodu.
Niekde predsa len končí…Nie som sudca, ani mudrc, je ťažké niesť tie skaly, tú ťarchu spomienok na svojich pleciach…
Kamkoľvek prídem, kadiaľkoľvek prejdem, už niekto rozhodol v mene toho, čo nás stvoril – a nebojoval. Ja nikdy Boha nezradím. Nebudem zhasínať slnko, ktoré z neba svieti kvôli Tebe, neozbrojím svoju ruku,, pretože má máš rád a modlíš sa za mňa.