Začína byť skutočne neskoro!

343

Volanie po zlomenosti – David Wilkerson

Volanie po zlomenosti – A Call to Anguish – z kázní Davida Wilkersona,
slovenské titulky