Billa a Baumax chránia kresťanský sviatok 8. decembra 

356

http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=aktualna-inspiracia-pre-slovensko-billa-a-baumax-chrania-krestansky-sviatok-8-decembra-a-tak-budu-mat-zatvorene&cisloclanku=2010120001