Bilderberg group opäť zasadá – o čom asi? Azda sčítanie?

433

 

„Každých desať rokov sa opakuje sčítanie obyvateľstva planéty. Program svetového sčítania ľudí odštartovala OSN minulý rok. Európska 27 sa dohodla, že sčítanie vo všetkých členských krajinách sa uskutoční tento rok. Ojedinelý projekt odštartovalo Bulharsko.“ (TA3)

Prečítajte si ešte raz túto „logickú správu“ Každých 10 rokov sa opakuje sčítanie obyvateľstva planéty. Program svetového sčítania odštartovala OSN minulý rok.

http://www.ta3.com/sk/reportaze/176224_svetove-scitanie-ludi

http://www.ta3.com/sk/reportaze/176189_kazdych-desat-rokov-sa-opakuje-scitanie-obyvatelstva-planety

Viacerí pracovníci Štatistického úradu, ako sme už uviedli v predchádzajúcich správach ohľadne sčítania obyvateľstva 2011, označili (v snahe prinútiť občanov odovzdať sčítacie formuláre) sčítanie za „celoeurópske až celosvetové.“  Zrejme preto tá enormná snaha a boj o každý formulár zo strany Štatistického úradu SR. V snahe predísť problémom úrad zatajil skutočnosť, že sčítanie nie je anonymné. Našťastie sa to „prevalilo“. „Sčítanie“ však pokračuje po celom svete a zrejme sa pripravujú pre „Beštiu“ – počítač v Bruseli, podklady pre „svetoobčianstvo“ s „pekným, malým, neškodným a užitočným“ RFID – čipom… Ako bude pokračovať „sčítanie“?  Ako sa zase budú snažiť oklamať ľudí a prinútiť ich dať sa označkovať?                                       (anse)

Teraz však ku správe, ktorú sme dostali:

V týchto dňoch prebieha 57. každoročné stretnutie najsilnejšej ekonomickej skupiny sveta – Bilderberg group, vo švajčiarskom mestečku St. Moritz, v hoteli Kempinski. Opäť sa podarilo dostať na verejnosť užší zoznam účastníkov, a ako máte možnosť vidieť, jedná sa skutočne o ekonomickú elitu sveta, o ktorej sa právom hovorí, že má väčší vplyv na svet ako akákoľvek iná organizácia, alebo skupina. Opäť však opakujem… najpozoruhodnejší je fakt, že pri akomkoľvek stretnutí takéhoto typu vo svete sú prítomné média, kamery, celý svet obletujú správy, no ako vidíte, také mediálne ticho o stretnutí najmocnejšej ekonomickej skupiny sveta je skutočne unikátne. Nehovoria o tom ani Reuters, ani Bloomberg, na Slovensku žiadne médium, v arabskom svete Al Jazzera tiež mlčí, a pritom sa tam do hĺbky preberá situácia v arabskom svete, ako jedna z mnohých tém…  Témy, o ktorých sa na tomto fóre diskutuje, je skutočne mnoho…  Pre tých,  ktorí sa tomu venujú,  je to jasné..

Médiá sa skutočne boja informovať, nakoľko táto veľmi vplyvná skupina si nepraje žiadnu medializáciu. Naskytá sa prirodzene otázka, je ich stretnutie „čisté?“
Ako vidíte, všetko ultra vplyvné osobnosti, nechýba dokonca ani stály člen Henry Kissinger,  zakladateľ David Rockefeller, ale aj mnoho bankárov, telekomunikačných riaditeľov, farmácia…  Firmy ako Pfizer, Siemens, Shell, AXA, HSBC bank, riaditel SVETOVEJ BANKY, atd..
Mňa však zaujalo meno Walter Rothensteiner, generálny riaditel Raiffeisen Bank, pod ktorú patri Tatra Banka (moja alma mater)… 🙂
Užite si ten zoznam zaujímavých mien na tomto megastretnutí…    

http://www.infowars.com/bilderberg-2011-full-official-attendee-list/

 

 

Veľký brat v metre
11. JÚN 2011
Pražský dopravný podnik v spolupráci s firmou Saab Czech chystajú projekt na sledovanie občanov. Uvažujú o zavedení monitorovacieho bezpečnostného systému v metre. „Naším cieľom je zaviesť softvér na rozpoznávanie tvárí, aby bolo možné identifikovať jednotlivých ľudí. Ak bude treba nájsť nejakého človeka, každý jedinec bude mať unikátny kód, podľa ktorého sa bude dať zistiť, kade prechádzal, kde vystúpil, s kým sa rozprával,“ povedal Jindřich Špringl, prezident spoločnosti Saab Czech. Systém bude pasažierov tak sledovať vo všetkých priestoroch metra, hneď pri vstupe ich bude identifikovať a bude si všetko pamätať. Vďaka sledovaniu bude takisto možné nahlásiť dispečerom zvláštne správanie pasažiera. Obdobný systém dnes funguje vo Švédsku na letiskách a v niektorých nápravných zariadeniach. Plán narazil na vlnu odporu. Podľa odborníkov je zavedenie takého systému pohŕdaním ľudského práva na ochranu súkromného života a v prípade inštalácie bude takisto porušený zákon o ochrane osobných údajov. Zmluva o vybudovaní systému bola podpísaná minulý rok a projekt by mal byť hotový do štyroch rokov.

Extraplus