Apokalypsa

453

Oz 4:1-3

1 Čujte slovo Pánovo, synovia Izraela, lebo Pán sa má súdiť s občanmi krajiny; veď niet vernosti, niet milosrdenstva, ani poznania Boha niet v krajine! 2 „Krivá prísaha, lož, vražda, krádež a cudzoložstvo vnikli a krv stíha krv. 3 Preto smúti krajina a vädne všetko, čo v nej býva, či poľná zverina, či vtáčky nebeské, ešte aj morské ryby hynú.

Kaz 9:12

12 Lebo všetkých môže zastihnúť (neprajný) čas a nehoda. Okrem toho človek nepozná svoj čas; ale ako ryby chytajú do zhubnej siete a ako vtáky uviaznu v osídle, tak môže aj Adamových synov zasiahnuť osídlo v nešťastnom čase, keď na nich takmer nečakane dopadne.

Goldstream River, Kanada mysteriózne svetlozelená, január 2011

Zoznam miest s úhynom operencov a morských živočíchov za posledné mesiace

Brazília
mŕtve ryby na pobreží

Kanada
10 000 mŕtvych vtákov v Manitobe, mŕtve vtáky a ryby v St. Clair River, Ontario, Goldstream river , Victoria mysteriózne zmenená na žiarivo zelenú

Čile
tisíce mŕtvych vtákov padajúcich z oblohy

Čína
orly a iné operence padajúce z oblohy

Taliansko
tisíce mŕtvych holubíc

Japonsko

mŕtve vtáky

Nový Zéland
masový úhyn tučniakov a iných vtákov

Filipíny
Ibo, mŕtve ryby

Južná Kórea
mŕtve kačky

Južná Afrika
Kapské mesto, mŕtve vtáky

Veľká Británia

Thanet Coast, tisícky mŕtvych krabov

Švédsko

Falköping, mŕtve vtáky

USA

mŕtve vtáky a ryby Florida, Texas, Tennessee, North Carolina, Michigan, Maryland, Louisiana, Kentucky , Illinois, Arkansas

Foto AP, Jane London/Handout,