piatok, 14 august 2020

A.Selecký -z kartotéky ŠtB