štvrtok, 19 september 2019

A.Selecký -z kartotéky ŠtB