Anton Selecký: KANÁL (svedectvo disidenta): Autobiografická kniha, ktorá prináša málo známe fakty o disente a okolo Novembra 1989

2730

Anton Selecký: KANÁL

„Väznica Ruzyň je šedá, mohutná a ponurá budova. Vtedy som ešte nevedel, že sa tak volá. Zaregistroval som iba veľkú železnú bránu, ktorá sa otvorila na čísi neviditeľný pokyn. Auto prešlo tmavým dvorom a zastalo. Lialo. Keď som vystúpil, stuhnuté nohy mi na chvíľočku vypovedali službu, ale nespadol som. Liška ma pozoroval, kým som sa rozhýbal. Vošli sme do budovy, prešli okolo dozorcu pri mrežiach a zastali na väzenskej chodbe. Podišiel ku mne mladučký bachar, krútiac pred sebou obuškom. „Otočte se ke zdi!“ Čakal som, omietku som mal niekoľko centimetrov pred očami. Putá mi dali dolu. Už neboli potrebné. „Pojďte přede mnou. Kupředu! A ruce vzad, pacholku jeden!“
Bachar predo mnou štrkotal veľkým zväzkom kľúčov. Vošli sme do výdajne bielizne. Bola tam žena v uniforme. Dali mi plachtu a dve deky. Povedal som, že chcem ísť na záchod. Bachar sa zasmial: „Jenom vydržte, za chvíli budete mít komfort první třídy.“ Na strope chodby sliepňali zadrôtovane žiarovky. Bachar otvoril jedny zo železných dvier s priezorom a mohutnou kľukou. Vošiel som a dvere sa s rachotom zatvorili. Ocitol som sa v nízkej miestnosti so zamrežovaným okienkom, chladom, smradom a slabým svetlom. Chvíľu mi trvalo, kým som sa porozhliadol okolo seba. V kúte na posteli sa začalo čosi hmýriť a potom z nej zliezla strapatá postava. Napadla mi otázka, za čo tu asi je. Zlodej? Vrah? Násilník? Podal som mu ruku a predstavil sa. Boli sme proste spoluväzni.“ (Ukážka z knihy KANÁL)

Socialistické väznice. Za čo ste sa tam mohli dostať? Aké práva mali kresťania v bývalom Československu? Ako fungovala tzv. „podzemná Cirkev? Ako sa veriaci bránili? A napokon, čo sa udialo počas Novembra 1989? Ako prebiehal proces s tzv. „Bratislavskou päťkou“ a prečo skončilo Hnutie za občiansku slobodu? O tom všetkom a ďalšom sa dozviete v knihe Antona Seleckého KANÁL.

Kniha z vydavateľstva Magnificat Slovakia pod názvom KANÁL má 576 strán, s fotografickou a dokumentačnou prílohou, ktorá obsahuje odtajnené informácie Štátnej bezpečnosti.
Kniha Kanál, vydaná v tomto roku 2019, pri príležitosti 30. výročia Novembrových udalostí, vznikala fakticky niekoľko desaťročí, z dobových dokumentov, zápiskov, monitorov a denníkov autora. Je rozdelená do štyroch samostatných častí. Prvá, pod názvom Zvuky ticha zachytáva autorove spomienky, a rámcovo dobu normalizácie od 21. augusta 1968 cez autorove zážitky, a napokon jeho vstup do disidentského obdobia.
V druhej časti pod názvom Stopy na betóne autor opisuje začiatok jeho odbojovej činnosti, vrátane zachytenia  7 mesačnej vyšetrovacej väzby v pražskej Ruzyni a Justičnom paláci formou priamych zápiskov z väzenia.
Kniha Na kríži Pravdy už prináša prípady perzekvovaných katolíckych aktivistov na Slovensku ako aj udalosti, ktorými sa autor zaoberá, dokumentuje a ich a posiela o nich správy do mníchovského Rádia Slobodná Európa. Toto obdobie končí „sviečkovou manifestáciou“ 25. marca 1988.
V poslednej časti publikácie KANÁL pod názvom Bratislavská päťka autor podrobne opisuje vznik Hnutia za občiansku slobodu a jeho činnosť, ktorá vyústila do trestného stíhania piatich slovenských disidentov na čele s Jánom Čarnogurským. Tento súdny proces sa napokon prelína s tzv. Zamatovou revolúciou. Podrobnosti, ktoré autor opisuje v tejto súvislosti, kladú ešte aj dodnes nezodpovedané otázky, týkajúce sa samotného priebehu Novembra 1989. Autor napokon hodnotí opisované obdobie, ako aj súčasný stav spoločnosti a najmä situáciu Katolíckej Cirkvi v dnešnom svete v kapitola Malá analýza Novembra a Čo nás čaká.
Autor prináša dianie a vývoj hlavne posledných 10 rokov komunistickej totality cez prizmu vlastných zážitkov, čo dáva celej publikácii KANÁL akčný rámec.
Doslov knihy napísal historik Martin Lacko
———————
Knihu Kanál si môžete objednať na adrese
Magnificat Slovakia, Belinského ul. č. 24, 851 01 Bratislava,
zaplatením poštovej zloženky na 17 eur (vrátane poštovného), s poznámkou Kniha Kanál.
Alebo na účet: Prima banka Bratislava, názov účtu Magnificat-MROSA, IBAN: SK81 3100 0000 0040 3001 9018.
POZOR: Platbu treba nahlásiť na magnificatslovakia@gmail.com !!!
Knihu obratom pošleme objednávateľovi.