Aktuálne : Sviatok Obetovania Pána (Hromnice), Správy Gloria TV, V čom tkvie „Homorežim“, a i.

1336

Podkladom tohto sviatku je záznam  evanjelistu sv. Lukáša (2,22-39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi; a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.“

Obetovanie-Pána-14V tejto správe sa hovorí najprv o očisťovaní Ježišovej Matky a potom o obetovaní Ježiša v chráme. Podľa Mojžišovho zákona (Lv 12,2 a nasl.) každá matka po pôrode sa pokladala za poškvrnenú, nečistú. Nesmela sa ukazovať na verejnosti. Týmto prikázaním chcel Boh pripomenúť Židom, že každý potomok Adama je od narodenia poškvrnený hriechom, a chcel v nich vzbudiť túžbu po duchovnom očistení. Mária, sama bez hriechu počatá, okrem toho, že sa stala matkou svätým, nadprirodzeným spôsobom, nebola hriešna, a preto ani nepodliehala predpísanému obradu očisťovania. No z pokory a poslušnosti voči posvätnému zákonu – aby nikoho nepohoršila – podriadila sa tomuto obradu.

Mária teda prišla do jeruzalemského chrámu so svojím ženíchom sv. Jozefom a s dieťaťom Ježišom. Na nádvorí chrámu kúpil Jozef dve hrdličky alebo holubice. Kňaz, oblečený do bieleho rúcha s farebným pásom, vykonal predpísané modlitby a obrad očisťovania zakončil požehnaním, ktorým ich vlastne vyhlasoval za čistých. Po Máriinom očistení nasledovalo obetovanie Ježiša ako prvorodeného syna.      http://www.zivotopisysvatych.sk/obetovanie-pana/

V katolíckych kostoloch sa v tento sviatok koná obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbolu očisty a procesia so zapálenými sviecami. Posväteným sviecam, nazývaným hromničky, sa podľa ľudových tradícií pripisovala ochrana pred hromom a bleskom, preto sa zapaľujú počas búrky. Aj v súčasnosti mnohí veriaci prichádzajú na Hromnice do kostolov so sviecami, aby si ich nechali posvätiť, a v zložitých situáciách ich zapaľujú vo svojich príbytkoch. Sviatok Obetovania Pána je v katolíckej cirkvi aj dňom, keď sa biskupi a kňazi stretávajú so zasvätenými osobami, rehoľníkmi a rehoľníčkami.

*****************************************************************************************************

Milí priatelia, keď si dnes pôjdete do kostola dať posvätiť „hromničné“ sviece, nechajte si jednu aj na túto sobotu, 7. februára 2015 a majte ju doma zažatú počas celého tohto dňa! Hrozí, že behom tohto týždňa  sa situácia mimoriadne zradikalizuje. Protistrana totiž avizuje nástup do masívneho útoku. Preto modlitby, modlitby  a modlitby!  A. Selecký

Správy Gloria TV, 2. februára 2015

 

Píšete nám

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus , chodím na Váš web a chcel by som vyzvať všetky Božie deti aby sa zúčastnili referenda ,tak po svojom. Máme dnes šancu dať diablovi, tej šelme päsťou medzi oči, alebo aspoň facku a to rovno 3krát, preto prosím všetkých, nebojte sa veď za Vami stojí mocný BOH  . Tu je myslím veľmi dobre obrazne vyjadrené.

https://www.youtube.com/watch?v=0FGYN4VW_mo
S pozdravom Peter.

*****************************************************************

Kde a podľa čoho sa začala táto dnešná sexualizácia dnešných detí, kto v tom má prsty? Samozrejme v USA…
Z videa: Lester Kirkendall v roku 1985 spravil vyhlásenie v článku s názvom Sexuálne vzdelávanie v budúcnosti.
Dotyčný neveriacky hovorí: – Myslím, že nestojí za nič.
Sám v tom čase neveril, aké pravdivé bude to vyhlásenie, ktoré vysloví.
– Vraví, že sexuálne programy v budúcnosti budú skúmať sexuálne prejavy partnerov rovnakého pohlavia.
Dokonca aj cez generačné línie.
So zmenšeným pocitom viny sa stanú tieto vzory legitímnymi
a zdôrazňovanie normálnosti a abnormálnosti sa v budúcnosti výrazne zníži s nástupom týchto trendov…atd.
Pozrite si dokumenty v prílohe a video.
http://gloria.tv/media/JniA7pWfgCf
*************************************************
O aké „práva“ a koho „práva“  ide? 

Termín, ktorý už zaznel aj na Slovensku:“Hate Speech“ (Dominika Šulková, hovorkyňa RTVS). Pozrime sa na to, čo to vlastne zaznelo:

OBAMA UZNAL TO, CO JE ZŘEJMÉ: MAJDAN JE DÍLEM WASHINGTONU

Vytvořeno 2. 2. 2015 12:04

Prezident USA Barack Obama nakonec otevřeně uznal vedoucí roli Washingtonu při svržení Viktora Janukoviče. Obama přitom dal na srozuměnou, že do přímého vojenského konfliktu s Ruskem nepůjde.

Barack Obama při rozhovoru pro CNN přiznal, že se USA „dobyly předání moci“ na Ukrajině. Jinými slovy, americký vůdce konstatoval, že státní převrat v této  zemi, ke kterému došlo v únoru 2014, a který vedl k mimořádně těžkým následkům a četným lidským obětem, proběhl za bezprostředného technického a organizačního úsilí USA.

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5465-obama-uznal-to-co-je-zrejme-majdan-je-dilem-washingtonu