Video: Naše prvé reportáže z Medžugoria

278

Milí priatelia, ubehlo už 19 rokov od prvého vstupu nášho „štábu“ na územie Medžugoria. Prinášame vám naše vtedajšie záznamy a rozhovory, ktoré sme urobili – vtedy na vojnou zmietanom území. Už vtedajšie udalosti ukázali, že Gospa si svoje Medžugorie uchráni – presne tak ako to povedala v jednom zo svojich posolstiev. (anse)