Zmluva s Vatikánom alebo čo „Riško s balónikom“ zlikvidoval aj bez komunistov

297

 

Zmluva s Vatikánom – sled udalostí a reakcie jednotlivcov ako aj celých organizácií – resp. doklad o tom, že veriaci na Slovensku stratili akúkoľvek pozemskú záštitu.

https://www.magnificat.sk/old/htm02/kapet.htm