Zjavenia Panny Márie v Mukuyu-ini (Keňa)

540

NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA V MUKUYU-INI, KEŇA

V ďalekých pralesných vrchoch v africkej Keni vyrástla malá nemocnica sv. Cyrila a Metoda. Naši drahí slovenskí svätí nikdy nepomysleli na to, že ich meno bude umiestnené niekedy medzi černošským ľudom kikuyu, v mieste zjavení p. Márie.

Nemocnica sa skôr podobá miestnej ošetrovni, avšak v oblasti kde nie je absolútne žiadna zdravotnícka pomoc, poskytuje potrebné ošetrenia domácim ktorí žijú v absolútnej chudobe. Tečúca voda, elektrika a sanitárne zariadenia sú pre nich zatiaľ iba snom.

Nemocnica vznikla v r. 2007 vďaka veľkému úsiliu dvoch ľudí, Ing. Tibora BučekaJosaphata Mutumbiho. Taktiež vďaka finančným a iným príspevkom Čechov a Slovákov a mnohých spolupracovníkov z oblasti mesta Thika v Keni. Dnes má nemocnica 2 krídla. Tretie krídlo bude otvorené o dva roky. Nemocnica má troch lekárov a je otvorená 6 dní v týždni od 8 do 17.00.

 

 

 

 

Zjavenia Panny Márie v Mukuyu-ini (Keňa)

Dňa 14. septembra 1975, miestna žena, Mary Muthoni z Mukuyu-ini videla záhadné svetlo. Svetlo sa zjavovalo vo forme kríža pri jej dome, v jej dome, ale hlavne pri veľkom strome v Mukuyu-ini.

Mary Muthoni opisuje záhadné svetlo: „Videla som svetlo, ktoré sa zdalo byť ako kríž ukazujúci na moje nohy a jeho strany vyzerali ako ohňové jazyky.“

Neznámy hlas ju volal k modlitbe sv. ruženca. Neskôr neznáma pani ju volala k modlitbe: „Bola som zavolaná tri krát, bolo mi prikázané sa modliť ruženec a čítať ľuďom z Jána 14:1-8.“ (17.03.1977)

„Videla som Pani s ružencom, ktorá ma tri krát volala: „Mary, Mary, Mary, vezmi si ruženec a modlime sa.“ Po ruženci a modlitbe Otčenáš odišla a ja som nemohla vôbec spať pretože som sa jednoducho bála.“ (15.03.1977)

Pani si želala, aby bol postavený kostol. Neznámy hlas jej oznámil: „Kostol sa bude volať „Mária Nepoškvrnená“. Bolo jej povedané, že dvere do kostola majú byť smerom ku MUKUYU stromu (mukuyu = figovník). (08.04.1977)

Veriaci si postavili malý drevený kostolík hneď pri strome Mukuyu kde videli svetlo. Kostolík bol zničený návalom tisícov pútnikov. Na mieste starého kostolíka je vybudovaná zvláštna svätyňa P. Márie. Na druhej strane veľkého Mukuyu stromu bol postavený nový veľký kostol s dverami smerom ku stromu.

Mary Muthoni sa pýtala neznámej pani: „KTO SI? PRETOŽE JA ŤA NEPOZNÁM.“ Odpovedala: „KEĎ SOM TI HOVORILA O NÁZVE KOSTOLA, KTO SI MYSLÍŠ, ŽE SOM?“ Povedala mi aby som išla povedať ľuďom: „SOM MÁRIA, NEPOŠKVRNENE POČATÁ BEZ HRIECHU.“ (08.06.1977)

 

Panna Mária dňa 22.06.1980 povedala: „BOLA SOM POČATÁ BEZ HRIECHU.“

Mary hovorí o zvláštnych udalostiach:

„Počas procesie na Kvetnú nedeľu z Mukuyu-ini do Kamwangi prešlo svetlo cez oltár tri krát. Povedala som veriacim aby sa modlili ruženec a Fr. Cletus prišiel a požehnal palmy okolo Mukuyu stromu. Slnko bolo pokryté mrakmi a kríž stál na vrchole Mukuyu stromu. Kríž ukazoval do Kamwangi ale nevošiel do kostola.“ (08.04.1979)

„Keď otec Meade začal omšu, videla som veľký kalich na plátne ktoré viselo na stene v sanktuáriu. Videla som veľkú hostiu vyjsť z kalicha a kvapky krvi kvapkali dole do kalicha. Hostia sa vrátila späť do kalicha a zmizla. Zjavila sa Mária a modlili sme sa ruženec.“

(22.06.1984)

„Vytvorili sme malú modlitbovú skupinu a modlili sme sa v kostole a neskôr sme vyšli von. Videla som ľudí oddychovať a videla som Máriu stojacu na oltári. Modlili sme sa ruženec a ona držala ruženec a škapuliar. Niektorí muži z modlitbovej skupiny keď to videli, zakryli si tvár a iní utiekli.“ (05.07.1984)

Panna Mária sa sťažovala na neprijatie: „Matka Mária ma zavolala tri krát a pozvala ma aby som sa modlila celý ruženec. Po modlitbách, Matka Mária povedala: „Chcela som sa zjaviť celej Kikuju krajine, ale nebola som vítaná.“( 23.12.1979)

Záverečné veľké posolstvo dostala Mary vo videní: „Mária prišla a modlili sme sa spolu ruženec.

 

Po ruženci som zaspala a videla som sa v Mukuyu-ini ako Mária hovorí ku mne. Videla som sa pri dverách starého kostola a Máriu na vrchole tohto starého kostola. Povedala mi: „BOJÍM SA A SOM SMUTNÁ, ŽE MOJE DETI UTEKAJÚ OD MOJHO SYNA, ZANECHÁVAJÚ HO V KOSTOLE A IDÚ SVETSKÝMI A BEZBOŽNÝMI CESTAMI.“ (04.01.1985)

 

Obraz Panny Márie z Mukuyu-ini – Our Lady of Mukuyu-ini pripomína obraz Panny Márie Kráľovnej Pomoci z Dechtíc. Nezáleží na tom, že každé z týchto miest je na opačnej strane zemegule. V nebeskej logike náhody neexistujú.

Marko Semeš

 

CHRONOLOGICAL EVENTS ON APPARATIONS AT MUKUYU-INI BY MRS MARY MUTHONI HINGA

14.09.1975 we had some visitors who were narrating about their journey

to Luordes and we (three women) saw light coming to Mukuyu-ini.

10.10.1976 around 8:30pm I happened to move out of my house and I saw

light above and called people to come and see. They refused to come

out and concluded this is just but light from a vehicle. I came back

to the house but after sometime I went outside the house only to see

the light again and I stared at it as it headed to Mukuyu-ini where

the old church was built and where the shrine is as of now.

19.12.1976 my young mother called me in a loud voice “ mother muthee”

the light you described is exactly as exactly as I can see it as of

now. I opened the door and found the light that seemed to be like a

cross pointing at my legs and at its sides it looked like tongues of

fire, and I said to her this is the light. The light went to Mukuyu-ini

and went off.

03.01.1977 at around 8pm I went to pour out water outside my house and

the light appeared again and I prayed Hail Mary and after this prayer

a cloud covered the light  and disappeared.

15.01.1977 I went out of the house and the light looked like a candle

and as usual went to Mukuyu-ini and disappeared.

20.02.1977 there was a big and strong wind and all my cows mowed. I

saw the same light coming from above and I prayed Our Father and the

light now headed to Mukuyu-ini diminished.

21.02.1977 around 9.30 PM I left for my house from my mother in law´s

house in the neighborhood. In my house I heard a child cry and called

my daughter Jane to confirm and she confirmed but thought some

visitors have come to visit their grandmother. We left the house to

confirm but we were met but the light only to be scared and hurriedly

went back to the house. Jane excused herself and went to bed.

15.03.1977 after the supper and reciting the Rosary a soft wind puts

off my lamp in the bedroom and light emerged that filed the entire

house. I had and saw from a brown Lady with a rosary calling my name

three times Mary Mary Mary take up your Rosary and we pray. After the

Rosary and the Our Father she disappeared and I didn´t find any sleep

because I was just afraid.

17.03.1977 I was with my children praying in the fourth mystery when

the light came like a lightening but we continued with the Holy

Rosary. We went to sleep and a soft wind came and put off the lamp.

There came light which illuminated the entire house. I was called

three times and commanded me to recite the Rosary and sent me to the

people to read JOHN 14:1-8

8.04.1977 we started the Rosary and at the fourth mystery light

appeared again like a lightening. We managed to finish the Rosary.

Soft wind came and put off the lamp and the light once again

illuminated my house and I was called three times  and instructed to

take my rosary and pray together. The voice also instructed me the

church will be called MARY IMMACULATE and after that the light

disappeared.

2.05.1977 we finished our prayers and went to bed. A soft wind came

and called my name three times instructing to wake up and pray which I

did but the Lady disappeared.

5.5.1977 I prayed with my children and let them go to sleep as I did

my table cloth. Soft wind came and did put off the lamp. I was called

three times and I heard the voice “ have prepared yourself for

prayers”? I produced my rosary and started praying. After the prayers

I was told to say that the church door should face the MUKUYU tree.

She disappeared.

2.06.1977 I prayed with the stranger and she said nothing.

8.06.1977 I prayed with my kids first and she came and prayed together

and said nothing. I asked her, WHO ARE YOU BECAUSE I DON’T KNOW YOU?

She replied “ WHEN I TOLD YOU ABOUT THE CHURCH NAME WHO DID YOU THINK

IWAS? She said to me go and tell your people “IAM MARY IMMACULATE

CONCEIVED WITHOUT SIN” after this message she disappeared.

9.10.1977 there was a visit by St. Ann and Joachim group visit from

mang’u. I visited Jane Rose Wangari and we left her home to have our

prayers at Mukuyu-ini. Mother Mary came and stood on one of the

branches of the Mukuyu tree until when the Rosary was over and she

disappeared.

29.10.1977 my mother in law asked me for food and I took it to her and

on coming back home I had child cry. I left the house and went outside

to see where the child is only to see a child in the crying. The light

and the child went as far as Mukuyu-ini.

8.12.1977 I went out of my house only to meet light that looked like a cross

9.121977  I went out of my house only to meet light that looked like a

cross and hovered around Mukuyuini.

8.4.1978 Christians went to Mukuyu-ini to commemorate the when church

was given the name. Mother Mary stood on one of the branches until

after the rosary when she left.

20.4.1978 the light came to my home and slowly left for Mukuyu-ini.

14.9.1978 the light came to Mukuyu-ini

1.11.1978 visitors came home from Riruta. After the prayers with my

children and going to sleep Mary came and called me and prayed the

Rosary together with her until the end but said nothing.

23.12.1978 light came and there was no accompaniment.

3.01.1979 the light came and hovered around Mukuyu-ini.

15.1.1979  as I prayed the fourth mystery with my kids, the light came

like a lightening until we concluded. Soft wind came and put off the

lamp and I was called three times and we prayed the Rosary.

17.2.1979 the light came to Mukuyu-ini for two days

8.4.1979 it was on Palm Sunday procession from Mukuyu/ini to Kamwangi

when the light passed through the altar three times. I told the

Christians to say the Rosary and Fr. Cletus came to bless the palms

around the Mukuyu tree. The sun was covered by the clouds and a cross

stood on top of the Mukuyu tree. The cross led the way to Kamwangi and

did not enter the church.

21.5.1979 the light came home as a cross and later to Mukuyu-ini

31.5.1979 the light came home and later to Mukuyu-ini

2.8.1979 at around 9pm I saw the light at Mukuyu-ini that was circular

in shape and looked like a lightening. I called Veronica Mugure and

saw nothing

23.12.1979 Mother Mary called me three times and invited me for

Rosary/ prayers to the end. After the prayers, Mother Mary told her “I

wanted to reveal myself to kikuyu land but I was not welcomed”

8.4.1980 went to the church to commemorate the birth name of the

church. When father started the mass the light filled the altar.

9.4.1980 the light at Mukuyu tree forming a big cross. This was

witnessed by many as I came to learn later in the day.

9.5.1980 went for Legion of Mary Rosary prayers only the light to

appear on the table we were using that day, all people witnessed and

the light vanished

5.6.1980 I saw the light outside my house and slowly moved to

Mukuyu-ini where it vanished

22.6.1980 we had gone to the church to commemorate when our mother

said “I WAS CONCEIVED WITHOUT SIN”. There was light throught during

mass and vanished with the final blessings

22.7.1980 Mother Mary came and we prayed together and said nothing

5.10.1980 received visitors from Kiambu. In the evening I saw light

and called my woman colleague to come and see what am seeing. She was

afraid but we managed to look at it for half an hour and later

cleared.

14.10.1980 a woman from neighborhood paid a courtesy visit and me and

my kids escorted her. We say the light and asked ourselves what could

this be and unfortunately we ran back to our house without bidding

good bye.

15.10.1980 Mary came appeared, prayed together and she said nothing

3.1.1981 I saw only the light

8.4.1981 only the light hovered the altar during the mass and vanished

with the final blessings

1.6.1981 left my house for outside and saw a mighty light

6.8.1981 only light came

25.9.1981 only the light came in form of a cross

2.10.1981 only light came

3.10.1981 only light came

9.10.1981 Mary came, prayed together the Rosary and said nothing

16.10.1981 only light came

25.3.1982 Mary came, prayed together the Rosary and said nothing

7.5.1982 only light came

14.5.1982 only light came

17.5.1982 only light came

1.10.1982 only light came

1.4.1983 Mary came, prayed together the Rosary and said we pray for

the poor in soul/ sinners

8.4.1983 only light came

22.6.1983 only light came

15.8.1983 Mary came, prayed together the Rosary and said nothing

14.9.1983 only light came

7.10.1983 only light came

8.12.1983 Mary came, prayed together the Rosary and said nothing

25.3.1984 Mary came, prayed together the Rosary and said nothing

8.4.1984 only light came

21.5.1984 only light came

20.6.1984 Mary came prayed together the Rosary and said, a miracle

will happen so that the people can believe.

22.6.1984 when Father Meade started the mass I saw a big chalice on

cloth that was hanged on a sanctuary wall. I saw the big host come

from the chalice and drops of blood tickling down to the chalice. The

host got back to the chalice and vanished. The image of Mary appeared

followed by a Rosary

2.7.1984 Mary came, prayed together the Rosary

3.7.1984 Mary came to the church and many Christians saw her when

Father was trying to convince them to move to the new church for mass

5.7.1984 we formed a small prayer group and said prayers in the church

and later came out. I saw people dosing and I saw Mary standing in the

altar. We praying the Rosary and she got hold of Rosary and scapular.

Some men in the prayer group on witnessing this covered their faces

others ran away

7.7.1984 from this moment Mary appeared in the church and dazzling and

shinny Rosaries could be seen.

4.1.1985 Mary came, prayed together the Rosary. After the Rosary I

dosed off and I saw myself in Mukuyu-ini Mary talking to me. I saw

myself by the door of the old church and Mary on top of the same

church. She said to me “ I AM WORRIED AND SADDENED BY MY CHILDREN

BECAUSE OF RUNNING AWAY FROM MY SON LEAVING HIM IN THE CHURCH AND

EMBRACING THE WORLDLY AND UNGODLY WAYS”

2.3.1985 Mary came, prayed together the Rosary and said nothing

1.4.1985 only light came

5.6.1985 only light came

25.1.1986 only light came

23.2.1986 Mary came, prayed together the Rosary and said nothing

10.10.1986 Mary came, prayed together the Rosary and said nothing

ZJAVENIA P. MÁRIE V MUKUYU-INI, KEŇA   (MARY MUTHONI)

CHRONOLOGICKY ZAZNAMENANÉ UDALOSTI

PREDKLAD Z JAZYKA KIKUYU DO ANGLIČTINY A SLOVENČINY

 

14.09.1975

Mali sme pár návštevníkov ktorí sa radili o ich ceste do Lúrd a my (3 ženy) sme videli svetlo ako prichádza do Mukuyu-ini.

10.10.1976

Okolo20.30 som náhodou vyšla z môjho domu a videla som svetlo hore a zavolala som ľudí aby prišli a pozreli sa. Odmietli prísť and uzavreli to s tým, že to bolo svetlo auta. Išla som späť do domu ale po nejakom čase som vyšla pred dom a videla som svetlo znovu. Hľadela som na svetlo ako sa pohybovalo ku Mukuyu-ini, kde bol postavený starý kostol a kde je teraz svätyňa.

19.12.1976

Moja matka volala na mňa veľmi hlasno: to svetlo čo si opísala je presne také a vidím ho teraz. Otvorila som dvere a videla som svetlo ktoré sa zdalo byť ako kríž ukazujúci na moje nohy a jeho strany vyzerali ako ohňové jazyky. Povedala som jej: toto je to svetlo. Svetlo išlo ku Mukuyu-ini a zhaslo.

03.01.1977

Asi okolo 20.00 som išla von z domu vyliať vodu a svetlo sa zjavilo znovu a ja som sa modlila Zdravas Mária. Po tejto modlitbe oblak zahalil svetlo a zmizlo.

15.01.1977

Išla som von z domu a svetlo vyzeralo ako sviečka a ako zvyčajne išlo ku Mukuyu-ini a zmizlo.

20.02.1977

Bol veľký a silný vietor a všetky moje kravy múkali. Videla som to isté svetlo prichádzajúce zhora a modlila som sa Otče náš a svetlo išlo do Mukuyu-ini a zoslablo.

21.02.1977

Okolo 21.30 som sa pohla domov zo susedného domu mojej svokry. V mojom dome som počula plakať dieža a zavolala som moju dcéru Jane a pýtala som sa čo sa deje. Odpovedala, že nejakí návštevníci prišli navštíviť našu starú mamu. Vonku sme videli svetlo, ktoré nás naľakalo a rýchlo sme sa vrátili do domu. Jane sa pobrala do postele.

15.03.1977

Po večeri a modlení sa ruženca, jemný vietor zhasol moju lampu v izbe a zjavilo sa svetlo, ktoré naplnilo celý dom. Videla som Pani s ružencom, ktorá ma tri krát volala: „Mary, Mary, Mary, vezmi si ruženec a modlime sa.“ Po ruženci a modlitbe Otčenáš odišla a ja som nemohla vôbec spať pretože som sa jednoducho bála.

17.03.1977

Modlila som sa štvrté tajomstvo s mojimi deťmi, keď prišlo svetlo ako blesk, ale my sme pokračovali v svätom ruženci. Išli sme spať a jemný vietor prišiel a zhasol lampu. Potom prišlo svetlo, ktoré osvetlilo celý dom. Bola som zavolaná tri krát, bolo mi prikázané sa modliť ruženec a čítať ľuďom z Jána 14:1-8.

(Ježiš odchádza k Otcovi – 1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 v dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“
5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ 8 Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“)

08.04.1977

Začali sme ruženec a pri štvrtom tajomstve sa znovu zjavilo svetlo ako blesk. Podarilo sa nám dokončiť ruženec. Jemný vietor prišiel a zhasol lampu a znovu svetlo osvetlilo môj dom. Bola som zavolaná tri krát a bolo mi povedané aby som si zobrala ruženec a spolu sa modlila. Hlas mi oznamoval, že kostol sa bude volať „Mária Nepoškvrnená“ a potom svetlo zmizlo.

02.05.1977

Ukončili sme naše modlitby a išli sme do postele. Jemný vietor prišiel. Trik krát som bola zavolaná po mene aby som sa zobudila a modlila sa, čo som aj urobila. Ale Pani odišla.

05.05.1977

Modlila som sa s mojimi deťmi a nechala som ich ísť spať kým som si pripravovala obrus. Jemný vietor prišiel a zhasol lampu. Vola som zavolaná tri krát a počula som hlas: „Pripravila si sa na modlitby?“ Ukázala som ruženec a začala som sa modliť. Po modlitbách mi bolo povedané, že dvere do kostola majú byť smerom ku MUKUYU stromu (mukuyu = figovník). Potom odišla.

02.06.1977

Modlila som sa s tou neznámou osobou a ona nič nepovedala.

08.06.1977

Modlila som sa najprv s mojimi deťmi a ona prišla a modlila sa so mnou a nič nepovedala. Pýtala som sa jej: „KTO SI? PRETOŽE JA ŤA NEPOZNÁM.“ Odpovedala: „KEĎ SOM TI HOVORILA O NÁZVE KOSTOLA, KTO SI MYSLÍŠ, ŽE SOM?“ Povedala mi aby som išla povedať ľuďom: „SOM MÁRIA, NEPOŠKVRNENE POČATÁ BEZ HRIECHU.“ Po tomto posolstve odišla.

09.10.1977

Mali sme návštevu skupiny sv. Anny a Joachima z Mang´u. Navštívila som Jane Rose Wangari a odišli sme z jej domu na modlitby do Mukuyu-ini. Matka Mária prišla a stála na jednej z vetiev Mukuyu stromu pokiaľ sme neskončili ruženec a potom odišla.

29.10.1977

Moja svokra ma požiadala o jedlo a ja som je ho išla odniesť. Na ceste späť som počula plakať dieťa. Vyšla som z domu von aby som pohľadala to dieťa a videla som ho plakať. Dieťa a svetlo boli v Mukuyu-ini.

08.12.1977

Vyšla som z môjho domu a stretla som svetlo ktoré vyzeralo ako kríž.

09.12.1977

Vyšla som z domu a stretla som svetlo ktoré vyzeralo ako kríž a držalo sa okolo Mukuyu-ini.

08.04.1978

Kresťania prišli do Mukuyu-ini na výročie posviacky kostola. Matka Mária stála na jednej z vetiev stromu kým sme sa modlili ruženec a potom odišla.

20.04.1978

Svetlo prišlo do môjho domu a pomaly odišlo ku Mukuyu-ini.

14.09.1978

Svetlo prišlo do Mukuyu-ini.

01.11.1978

Návštevníci prišli domov z Riruta. Po modlitbách z mojimi deťmi a po tom ako som zaspala, prišla Mária a zavolala ma. Modlili sme sa spolu ruženec až do konca ale nepovedala nič.

23.12.1978

Svetlo prišlo ale bez sprievodu.

03.01.1979

Svetlo prišlo a zdržiavalo sa okolo Mukuyu-ini.

15.01.1979

Počas modlenia sa štvrtého tajomstva s mojimi deťmi, svetlo prišlo ako blesk a bolo tam kým sme neskončili modlitby. Ľahký vietor prišiel a zhasol lampu. Bola som zavolaná tri krát a modlili sme sa ruženec.

17.02.1979

Svetlo prišlo do Mukuyu-ini na dva dni.

08.04.1979

Počas procesie na Kvetnú nedeľu z Mukuyu-ini do Kamwangi prešlo svetlo cez oltár tri krát. Povedala som veriacim aby sa modlili ruženec a Fr. Cletus prišiel a požehnal palmy okolo Mukuyu stromu. Slnko bolo pokryté mrakmi a kríž stál na vrchole Mukuyu stromu. Kríž ukazoval do Kamwangi ale nevošiel do kostola.

21.05.1979

Svetlo prišlo do domu ako kríž a neskôr do Mukuyu-ini.

31.05.1979

Svetlo prišlo do domu a neskôr do Mukuyu-ini.

02.08.1979

Asi okolo 21.00 som videla svetlo pri Mukuyu-ini ktoré mala okrúhly tvar a vyzeralo ako blesk. Zavolala som Veroniku Mugure ale ona nič nevidela.

23.12.1979

Matka Mária ma zavolala tri krát a pozvala ma aby som sa modlila celý ruženec. Po modlitbách, Matka Mária povedala: „Chcela som sa zjaviť celej Kikuju krajine ale nebola som vítaná.“

08.04.1980

Išla som do kostola na výročie posviacky. Keď kňaz začal omšu, svetlo naplnilo oltár.

09.04.1980

Svetlo pri Mukuyu strome vytvorilo veľký kríž. Toto videli mnohí, ako som sa neskôr v ten deň dozvedela.

09.05.1980

Išla som sa modliť ruženec s Máriinou légiou keď sa zjavilo svetlo na stole ktorý sme v ten deň používali. Všetci ho videli a potom zmizlo.

05.06.1980

Videla som svetla vonku pri dome a pomaly sa pohlo ku Mukuyu-ini a zmizlo.

22.06.1980

Išli sme do kostola na omšu keď Naša Matka povedala: „BOLA SOM POČATÁ BEZ HRIECHU.“ Svetlo bolo viditeľné počas celej omše a zmizlo po požehnaní.

22.07.1980

Matka Mária prišla a modlili sme sa spolu ale nič nepovedala.

05.10.1980

Mala som návštevu z Kiambu. Večer som videla svetlo a zavolala som si moju kamarátku aby prišla pozrela sa. Bála sa, ale spolu sme sa pozerali na svetlo asi pol hodinu. Potom svetlo zmizlo.

14.10.1980

Žena z okolia ma prišla navštíviť a spolu s deťmi sme ju odprevádzali. Videli sme svetlo a pýtali sme sa samých seba čo to môže byť. Utekali sme domov bez rozlúčenia.

15.10.1980

Mária sa zjavila, modlili sme sa spolu ale nepovedala nič.

03.01.1981

Videla som len svetlo.

08.04.1981

Iba svetlo sa vznášalo okolo oltára počas omše a zmizlo po požehnaní.

01.06.1981

Vyšla som z môjho domu von a videla som ohromné svetlo.

06.08.1981

Prišlo iba svetlo.

25.09.1981

Iba svetlo prišlo vo forme kríža

02.10.1981

Prišlo iba svetlo.

03.10.1981

Prišlo iba svetlo.

09.10.1981

Mária prišla, modlili sme sa spolu ruženec ale nepovedala nič.

16.10.1981

Prišlo iba svetlo.

25.03.1982

Mária prišla, modlili sme sa ruženec ale nepovedala nič.

07.05.1982

Prišlo iba svetlo.

14.05.1980

Prišlo iba svetlo.

17.05.1982

Prišlo iba svetlo.

01.10.1982

Prišlo iba svetlo.

01.04.1983

Mária prišla, modlili sme sa spolu ruženec a modlitby za duše a úbohých hriešnikov.

08.04.1983

Prišlo iba svetlo.

22.06.1983

Prišlo iba svetlo.

15.08.1983

Mária prišla, modlili sme sa ruženec ale nepovedala nič.

14.09.1983

Prišlo iba svetlo.

07.10.1983

Prišlo iba svetlo.

08.12.1983

Mária prišla, modlili sme sa ruženec ale nepovedala nič.

25.03.1984

Mária prišla, modlili sme sa ruženec ale nepovedala nič.

08.04.1984

Prišlo iba svetlo.

21.05.1984

Prišlo iba svetlo.

20.06.1984

Mária prišla, modlili sme sa spolu ruženec a povedala, že sa stane zázrak aby ľudia uverili.

22.06.1984

Keď otec Meade začal omšu, videla som veľký kalich na plátne ktoré viselo na stene v sanktuáriu. Videla som veľkú hostiu vyjsť z kalicha a kvapky krvi kvapkali dole do kalicha. Hostia sa vrátila späť do kalicha a zmizla. Zjavila sa Mária a modlili sme sa ruženec.

02.07.1984

Mária prišla, modlili sme sa spolu ruženec.

03.07.1984

Mária prišla do kostola a veľa kresťanov ju videlo keď sa kňaz snažil ich presvedčiť aby išli do nového kostola na omšu.

05.07.1984

Vytvorili sme malú modlitbovú skupinu a modlili sme sa v kostole a neskôr sme vyšli von. Videla som ľudí oddychovať a videla som Máriu stojacu na oltári. Modlili sme sa ruženec a ona držala ruženec a škapuliar. Niektorí muži z modlitbovej skupiny keď to videli, zakryli si tvár a iní utiekli.

07.07.1984

Od tohto momentu Mária sa zjavila v kostole a boli vidieť žiarivo biele lesknúce sa ružence.

04.01.1985

Mária prišla a modlili sme sa spolu ruženec. Po ruženci som zaspala a videla som sa v Mukuyu-ini ako Mária hovorí ku mne. Videla som sa pri dverách starého kostola a Máriu na vrchole tohto starého kostola. Povedala mi: „BOJÍM SA A SOM SMUTNÁ, ŽE MOJE DETI UTEKAJÚ OD MOJHO SYNA, ZANECHÁVAJÚ HO V KOSTOLE A IDÚ SVETSKÝMI A BEZBOŽNÝMI CESTAMI.“

02.03.1985

Mária prišla, modlili sme sa spolu ruženec ale nepovedala nič.

01.04.1985

Prišlo iba svetlo.

05.06.1985

Prišlo iba svetlo.

25.01.1986

Prišlo iba svetlo.

23.02.1986

Mária prišla, modlili sme sa spolu ruženec ale nepovedala nič.

10.10.1986

Mária prišla, modlili sme sa spolu ruženec ale nepovedala nič.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rozprávanie o zjaveniach – p. Francis Karari Mungai dňa 18.09.2011:

Vizonárka: Mary Muthoni Hinga

Zjavenia začali 14.09.1975 – záhadné svetlo sa zjavilo Mary Muthoni.

Veriaci postavili malý drevený kostolík hneď pri strome zjavení v Mukuyu. Kostolík bol zničený návalom tisícov pútnikov. Na mieste starého kostolíka je vybudovaná zvláštna svätyňa P. Márie.

Posolstvo Panny Márie: Želám si, aby bol postavený nový kostol s dverami smerom ku Mukuyu stromu a aby bol zasvätený Panne Márii Nepoškvrnenej.

11.12.1977 dal domáci farár James Meade súhlas na postavenie nového kostola na druhej strane veľkého stromu v Mukuyu-ini. Kostol bol postavený v rokoch 1978-1987.

Viacerí dospelí a deti videli svetlo a tiež Pannu Máriu.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Iné linky o Mukuyu-ini zjaveniach:

http://cartemarialedumonde.org/en/sanctuary/mukuyu-ini

http://cartemarialedumonde.org/en/sanctuary-info/mukuyu-ini

Submitted by elizabeth on Thu, 28/04/2011 – 14:39

Linked to shrine:

Mukuyu-Ini

In 1987, the diocesan authorities decided to begin a public investigation. „The Virgin Mary is very beautiful. She appears suspended in the air. She speaks the Kikuyu language very well. She asks that a church be built in front of the tree of apparitions,“ Mary Muthoni affirmed. Each important aspect of traditional mariophanies were present and respected: her unutterable beauty ( the reality of a silhouette, physical features etc.); unusual mode of moving (she floats in the air, rises upward, suddenly appears and disappears, etc.); complete ‚inculturation‘ of the messages (the apparition can speak all languages); and the expressed wish to have a new place of worship built.

From 1984 to 1986, the flow of pilgrims increased greatly. A member of the Presbyterian Church also received the grace to see the Virgin 18 times and converted to Catholicism in 1983. She began to organize a prayer group at her house. A temporary church was built next to the mukuyu tree.

But in parallel to these events, the 1987 investigation revealed a major difficulty: these apparitions were too similar to the Bayside apparitions (New York State, USA), which were disapproved on November 4, 1986 by par the bishop of Brooklyn Francis John Mugavero. However, a spiritual renewal, and especially a stronger Marian devotion have been observed in Mukuyu-Ini, even though no canonical decision has been made to this date.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Preklad textu z internetovej stránky:

V r. 1987 sa diecézne autority rozhodli začať verejné preskúmanie. „Panna Mária je veľmi krásna. Zjavuje sa vo vzduchu. Hovorí veľmi dobre Kukuju jazykom. Žiada, aby sa postavil kostol pred stromom zjavení“ potvrdila vizionárka Mary Muthoni.

Každý dôležitý aspekt tradičných mariánskych zjavení sa tu vyskytoval: jej nepopierateľná krása (realita siluety, fyziologické rysy atď.); kompletná inkulturácia posolstiev (zjavenie vie hovoriť všetkými jazykmi); vyjadrené želanie aby sa postavilo nové miesto uctievania.

Od 1984 do 1986 sa prúd pútnikov znateľne zväčšil. Členka Presbyteriánskej cirkvi (teta terajšieho miestneho farára) tiež dostala tú milosť aby videla Pannu Máriu 18 krát a konvertovala na katolícku vieru v r. 1983. Začala organizovať modlitbovú skupinu v jej dome. Dočasný kostol bol postavený hneď pri Mukuyu strome.

Paralelne s týmito udalosťami, v r. 1987 vyšetrovanie zverejnilo veľkú prekážku: tieto zjavenia boli veľmi podobné zjaveniam v Bayside (New York State, USA), ktoré boli zamietnuté brooklynským biskupom Francisom Johnom Mugaverom.

Ale aj tak, duchovná obnova a hlavne silná Mariánska zbožnosť boli pozorované v Mukuyu-ini, aj keď nebola zatiaľ urobené žiadne kanonické rozhodnutie.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rozprávanie o zjaveniach – p. Francis Karari Mungai dňa 18.09.2011:

Vizonárka: Mary Muthoni Hinga

Zjavenia začali 14.09.1975 – záhadné svetlo sa zjavilo Mary Muthoni.

Veriaci postavili malý drevený kostolík hneď pri strome zjavení v Mukuyu. Kostolík bol zničený návalom tisícov pútnikov. Na mieste starého kostolíka je vybudovaná zvláštna svätyňa P. Márie.

Posolstvo Panny Márie: Želám si, aby bol postavený nový kostol s dverami smerom ku Mukuyu stromu a aby bol zasvätený Panne Márii Nepoškvrnenej.

11.12.1977 dal domáci farár James Meade súhlas na postavenie nového kostola na druhej strane veľkého stromu v Mukuyu-ini. Kostol bol postavený v rokoch 1978-1987.

Viacerí dospelí a deti videli svetlo a tiež Pannu Máriu.