Zjavenia Panny Márie – téma diskusií

786

Milí priatalia, na základe nedávneho uverejnenia filmu o zjaveniach Panny Márie v Garabandale na TV Gloria ako aj následnej diskusii – nielen o Garabandale, ale aj o zjaveniach Kráľovnej pomoci v Dechticiach,  uverejnujeme  predmetný film.
Náš článok o Garabandale si môžete prečítať na uvedenej linke:

http://www.magnificat.sk/old/htm02/zjav_011garabandal.htm

Tento video-dokument zachytáva udalosti série zjavení našej blahoslavenej nebeskej Matky štyrom vidieckym dievčatám v horskej dedinke San Sebastian de Garabandal v severnom Španielsku v rokoch 1961 až 1965. Štyri dievčatá – Mária Conchita Gonzales (12), Mari-Loli Dolores Mazon (12), Jacinta Gonzales (12) a Mária Cruz Gonzales (11) – počas zjavení Panny Marie upadali do stavu hlbokej extázy, kde boli prítomní aj mnohí lekári, ktorí tieto extatické stavy dievčat zdokumentovali a ktoré odporovali fyzikálnym a najmä statickým zákonom ako i bežným reakciám ľudského organizmu.

Dôvodom zjavení Božej Matky v Garabandale bolo to, aby prostredníctvom dievčat odovzdala celému svetu závažné posolstvo, ktoré významovo naväzuje na varovanie Panny Márie z La Salette a objasňuje dôležité upozornenie z Fatimy. Panna Mária postupne oznámila dievčatám, že Boh zošle na ľudstvo Veľké Varovanie, ktoré bude viditeľné na celom svete. Bude to ako vnútorné zjavenie našich hriechov – osvietenie nášho svedomia. Uvidia a pocítia ho veriaci aj neveriaci všade vo svete. Mari-Loli Dolores Mazon taktiež povedala, že počas Varovania sa zastavia všetky motory a stroje a že sa máme na túto udalosť pripraviť tým, že máme konať hodne pokánia, prinášať obete, denne navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť a každý deň sa modliť ruženec. Jacinta Gonzales opisuje Veľké Varovanie takto: „Bude najprv videné vo vzduchu všade na svete a potom sa to prenesie do vnútra našich duší. Nebude to trvať dlho ale bude sa to zdať veľmi dlhé kvôli tomu, ako to na nás zapôsobí. Bude to pre dobro našich duší, aby sme uvideli v nás, v našom svedomí, dobro aj zlo, ktoré sme spôsobili. Vtedy pocítime veľkú lásku k našim nebeským rodičom (k Nebeskému Otcovi a k Márii, našej Nebeskej Matke) a budeme prosiť o odpustenie za všetky urážky …“

Svätý páter Pio z Pietrelciny (1887-1968) vo svojej výpovedi potvrdzuje, že sa jedná o naozaj pravé Mariánske zjavenie. Dá sa s istotou povedať, že stigmatizovaný svätec, ktorý medzi iným obdržal od Pána aj dar byť prítomný súčasne na dvoch miestach, by cez svoje mimoriadne rozlišovacie schopnosti istotne ľahko rozpoznal pravosť tohto zjavenia. Dôverujme svätcom, lebo oni nás približujú k živému Kristovi.

* * * * * *

Sľúbil som uviesť – na margo diskusie na TV Gloria pri zázname zo 4. decembra 2011 z Dechtíc – ide o zjavenia Panny Márie – Kráľovnej pomoci – nasledovnú diskusiu.
Záznam z VTV (bývalý televízny kanál), z roku 1997, je už menej kvalitný, pretože ide o digitalizovanú VHS, ale možno názory najmä prítomných otcov biskupov budú aj v súčasnosti zaujímavé a poučné. Ide o doplnenie si informačného potenciálu o daných témach, teda aj toto je jedna z možností.