Život Cirkvi vo svete 34 * 2012

244

 

Správy pripravuje Mgr. Zuzana Gluchichová, zakladateľka TK KBS a týždenníka Život Cirkvi,   z rímskej anglickej a nemeckej agentúry Zenit a z ďalších katolíckych agentúr a internetu

Tel: 02 443 717 31, mail:  zuzana.gabriela@gmail.sk, č. ú. Tatra banka – 291 993 0077 / 1100

 

 

Obsah

 Ratzingerov žiacky kruh bilancuje ekumenizmus

Nemeckí konzervatívci v EÚ: Rodinu treba posilniť

Rakúsko: Arcibiskupský sekretariát povedie laik

Írsko: Biskupi pripravujú plán pre farnosti bez kňazov

Americkí biskupi pozitívne o Paulovi Ryanovi

Kardinál Cormac Murphy-O’Connor sa dožíva 80 rokov

+  Zomrel kardinál Paul Shan Kou-Hsi S J

Libanon: Násilie eskaluje – návšteva pápeža sa neruší

Nemeckí Turci chcú moslimskú väčšinu

Sucho v USA a iné biblické pohromy …

USA: Arcidiecéza dedí práva na ‚Odviate vetrom‘

Cirkvi podpisujú poľsko-ruské vyhlásenie o zmierení

 

„Ratzingerov žiacky kruh“ bilancuje ekumenizmus

Rím, 21.08.2012 (KAP) 015 380 – Ekumenizmus je v centre 36. stretnutia „Ratzingerovho žiackeho kruhu“, ktoré sa začína 30. augusta v Castel Gandolfe. Referujúcimi v tomto študijnom týždni, na ktorý pricestuje napríklad aj kardinál Christoph Schönborn, budú okrem iných vatikánsky predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch a em. hamburský evanjelický biskup a odborník na Nový zákon Ulrich Wilckens. Wilckens preložil Nový zákon a komentoval ho. Veľký ekumenický význam majú okrem toho aj jeho výklady Evanjelia sv. Jána, Lista Rimanom ako aj jeho teológia Nového zákona. Téma stretnutia bývalých žiakov Benedikta XVI. v r. 2012 znie:

„Ekumenické výsledky a otázky v rozhovore s luteránstvom a anglikanizmom“

Podklad štúdia tvorí kniha kardinála Waltera Kaspera „Žať plody – základy kresťanskej viery v ekumenickom dialógu“.

Pravidelné stretnutia s bývalými žiakmi z Univerzity v Regensburgu sa začali v r. 1977 a patria k niekoľkým pevným termínom, ktorých sa bývalý Prof. Joseph Ratzinger nevzdal ani ako pápež. Vždy na konci augusta Benedikt XVI. zhromaždí okolo seba v letnom sídle Castel Gandolfo niekoľko desiatok teológov, ktorí u neho promovali, habilitovali, alebo pracovali ako jeho asistenti. Niektorí pôsobia v pastorácii, mnohí ako profesori. Niektorí sú biskupi či dokonca kardináli ako Christoph Schönborn.

Pre 85-ročného pápeža, ktorý vedecky ďalej pracuje aj po menovaní za kardinála a zvolení za pápeža a píše knihy, je toto podujatie stretnutím s jeho dlhoročnými priateľmi a spolupracovníkmi. Ale je to aj krátky návrat do starých čias, keď na akademickej pôde diskutoval, vysvetľoval vedecké témy, odpovedal na otázky a sám ich kládol.

 

„Prehľad o situácii všeobecnej Cirkvi“

Jedným z účastníkov stretnutia je aj hamburský pomocný biskup Hans-Jaochim Jaschke. Benedikt XVI. sa podľa názoru biskupa Jaschkeho ani po viac ako 7 rokoch na Petrovom stolci veľmi nezmenil. Pre internetovú platformu www.katholisch.de  biskup Jaschke povedal:

„On stále zostal J. Ratzingerom tak, ako ho poznáme: priateľský a pozorný. Pápež zostáva mužom vedy s vysokou schopnosťou všetko vnímať a je výborne informovaný. Sme vždy veľmi napätí na krátky prehľad, ktorý podáva – s nadhľadom nad príslušnú tematiku – o situácii všeobecnej Cirkvi. Zhrnutia a vynikajúce zhodnotenia Svätého Otca sú pritom geniálne.“

Môj dojem je, že Svätý Otec sa teší tomu, že pri týchto stretnutiach môže znova raz byť profesorom. Som veľmi vďačný za to, že Benedikt XVI. je stále verný svojim žiakom a žiačkam. Má dobrý pohľad pre každého jedného a prejavuje mu svoje osobné ocenenie.

 

Stretnutia sa vždy konajú za zatvorenými dverami, ale odkedy je bývalý učiteľ pápežom, je o ne veľký záujem aj vonku, pretože na programe sú otázky a témy, ktoré sú pre pápeža zvlášť dôležité. V minulých rokoch to boli napríklad témy ako Darwin a evolúcia, islam, koncil alebo v r. 2011 nová evanjelizácia. Tento raz je to bilancovanie ekumenizmu, ktorý je na programe Cirkvi už 50 rokov, teda od koncilu – téma, ktorá bývalého koncilového poradcu zvlášť zamestnáva. Ako hostiteľský prednášajúci vystúpi preto aj nový predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov arcibiskup Kurt Koch.

Verejnosť a médiá síce prístup nemajú. Ale v minulých rokoch sa na záver občas dokumentovali texty prednášok. Či to aj tento raz tak bude, zostáva otvorené. –zg-

 

Nemeckí konzervatívci v EÚ: Rodinu treba posilniť

 Frankfurt, 23.8.2012 (kath.net/KNA) 015 379 – Konzervatívny «Berlínsky kruh» v rámci Kresťansko-demokratickej únie (CDU) vyzval vedenie strany, aby posilnilo konzervatívne korene v Európskej únii. V návrhu «Manifestu», ktorý majú k dispozícii noviny  «Frankfurter Allgemeine Zeitung» zo štvrtka, varujú jeho autori predovšetkým pred rozpadom rodiny.

«Ak sa politika nevzdala svojej úlohy pôsobiť tvorivo, tak sa nemôže jednoducho zmieriť s rozpadom rodinných štruktúr. Budúcnosť štátu úzko súvisí s rodinou, ktorá je najdôležitejšou socializačnou inštanciou», uvádza sa podľa novín v dokumente s rozsahom 8 strán.

Autorom návrhu je poslanec CDU Thomas Dörflinger z Hochschwarzwaldu. Od r. 2004 je aj spolkovým predsedom Kolpingovho diela v Nemecku a od r. 2005 členom Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK). …

Členovia „Berlínskeho kruhu“ (40 ľudí), ku ktorým patria aj spolkoví poslanci Wolfgang Bosbacha ErikaSteinbachová, výslovne nežiadajú finančné príspevky na starostlivosť o deti, ani lepšiu integráciu prisťahovalcov. Avšak zrovnoprávnenie homosexuálnych partnerstiev s rodinou odmietajú.

Požiadavky kruhu sú zhrnuté v kapitolách «Subsidiarita», «Solidarita» a «Trvalá udržateľnosť». Ako svetonázorové orientačné rámce uvádzajú evanjelickú sociálnu etiku a katolícku sociálnu náuku. Autori zdôrazňujú, že konzervatívna politika neznamená, «znova chcieť nastoliť minulý stav, ale existujúce zmeniť iba tam, kde už je pripravené niečo nové a súčasne lepšie».

Veľký priestor v dokumente zaberajú výpovede k rodinnej a hospodárskej politike: «Výchova detí, manažment rodiny a starostlivosť o členov rodiny musia byť … zásadne zlučiteľné s prácou v zamestnaní», uvádza sa tu napríklad. «Následne je úlohou politiky zosúladiť svet práce a požiadavkami rodiny. Nie rodina prispôsobená svetu práce, ale svet práce prispôsobený rodine musí byť cieľom politiky.»

Autori tiež pripomínajú, aby sa vyvodili dôsledky z finančnej krízy. Tam, kde finančné produkty vyvinuli vlastnú dynamiku bez skutočného národohospodárskeho úžitku, nesmie byť ani zákaz týchto produktov tabu. Autori varujú pred čisto ekonomickým hľadiskom: Musí byť k dispozícii aj voliteľné vzdelávanie «krásneho ducha», citujú noviny z „Manifestu“. „Personálne náklady nesmú byť znižované výlučne v prospech zvyšovania ziskov.“ –zg-

 

Rakúsko: Arcibiskupský sekretariát povedie laik

 Viedeň, 23.8.2012  (kath.net/KAP) 015 378 – Viedenský arcibiskupský sekretariát od jesene po prvý raz povedie laik. Doterajší sekretár viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna, kňaz Clemens Beirer, preberá od 1. septembra vedenie Spojených farností Retz v Dolnom Rakúsku. Vo funkcii ho nahradí doterajší teologický spolupracovník kardinála Christopha Schönborna, Hubert Philipp Weber. Oznámila to Viedenská arcidiecéza vyhlásením v stredu.

Weber študoval teológiu a filozofiu vo Viedni, bol asistentom na univerzite a na Katolíckej teologickej fakulte Viedenskej univerzity prednáša dogmatickú teológiu. S kardinálom Schönbornom spolupracuje od r. 1996.

Spojené farnosti Retz vo Weinvierteli, kde bude Beirer pôsobiť ako farár, zlučujú 5 farností – Retz, Kleinhöflein, Kleinriedenthal, Obernalb a Unternalb s 3600 katolíkmi. Doterajší farár páter Markus Kramer z kláštora Göttweig prechádza do farnosti v Diecéze St. Pölten.

Kardinál Schönborn sa Beirerovi poďakoval za jeho „lojálne pôsobenie v úrade sekretára a za ochotu vzhľadom na núdzovú pastoračnú situáciu znova prejsť do pastorácie“. S Beirerom dostávajú Spojené farnosti Retz farára, „ktorý spája veľkú pastoračnú citlivosť a pozoruhodnú kňazskú angažovanosť s veľkou vášňou pre štrukturalizovanú prácu“, ako sa vyjadril viedenský arcibiskup vo vyhlásení. –zg-

 

Írsko: Biskupi pripravujú plán pre farnosti bez kňazov

Dublin, 23.8.2012 (RV) 015 377 – Kritická situácia nedostatku kňazov a zmenšujúceho sa počtu kňazských povolaní prinútila írskych biskupov začať s prípravou plánu na vedenie nedeľných bohoslužieb vo farnostiach bez kňaza. Čoraz viac farností sa nachádza v situácii, kde chýba kňaz. Touto problematikou by sa biskupi mali zaoberať počas riadneho zasadania biskupskej konferencie v októbri tohto roku. Príprava plánu a predpisov jasne definujúcich možnosti a podmienky vedenia nedeľnej liturgie slova laikmi si vyžaduje dôkladnú prípravu a schválenie zo strany Svätej Stolice.

Podľa írskeho týždenníka The Irish Catolic podobné plány už Vatikán schválil vo viacerých krajinách, medzi ktoré patrí Francúzsko, Belgicko, USA a Austrália. – js –

 

Americkí biskupi pozitívne o Paulovi Ryanovi

 Washington D.C., 22.8.2012 (kath.net/pl) 015 376 – „Obdivujem ho,“ povedal biskup New Yorku, kardinál Timothy Dolan o Paulovi Ryanovi, republikánskom kandidátovi na úrad amerického viceprezidenta.

„Je úprimný. Je osviežujúci. Či so všetkým súhlasím? Nie, ale … som veľmi zvedavý na jeho konanie“, povedal kardinál pre „Sirius Catholic Radio“.

Republikánsky kandidát na prezidenta Mitt Romney, mormón, si pribral do svojho tímu praktizujúceho katolíka Paula Ryana ako „priateľa v tomto behu“. Jedným z hlavných bodov verejnej kritiky voči tomuto politikovi z oblasti hospodárstva je jeho konzervatívny postoj vo finančníctve. K jeho kandidatúre sa už vyjadrili aj štyria americkí biskupi.

Kardinál Dolan v interview zdôraznil svoj dlhodobý kontakt a osobné priateľstvo s Ryanom a jeho rodinou, ktorú navštevuje.

„Štátny program úsporných opatrení v spojení s daňovými úľavami by chudobným síce prechodne sťažil život, no ak zo strany štátu chýba finančná sila na programy v prospech blahobytu, nie je to samo osebe nekresťanské,“ ako vysvetlil Dolan. Newyorský kardinál zhrnul Ryanov postoj nasledovne:

„Mám osobný záujem o pomoc chudobným. Vychádza to tiež z môjho náboženského presvedčenia … Nikto netrpí viac štátnym rozpočtom, ktorý sa vymkol spod kontroly a zlým hospodárením ako chudobní. A najlepší prostriedok ako pomôcť chudobným je, že dáme naše hospodárenie do poriadku, pretože to znamená zlepšenie situácie v zamestnanosti … a chudobným sa tak pomôže.“

Aj arcibiskup Denveru Samuel Aquila súhlasí s kandidatúrou Ryana:

„V ostatných mesiacoch bol [Ryan] terčom veľkej kritiky, čo sa týka jeho politických postojov. Jeho pohľad na hospodárenie štátu odsudzovali ako protikatolícke – dokonca aj niekoľkí americkí biskupi. Tvrdilo sa, že Ryan nemá súcit s chudobnými. A skutočne,“ uviedol Aquila, „niektoré plány Ryana by zredukovali niekoľko programov pre chudobných. To by malo vážne účinky na mnohých Američanov.“ No Ryan tvrdí, že jeho plány sú „zakorenené v kresťanskom cítení zodpovednosti“ a že jeho úsilím je dlhodobá starosť o chudobných, „čo znamená obete v súčasnosti“. Arcibiskup Aquila zdôraznil, že nie je finančným expertom a nevie, či Ryanove plány sú pre Ameriku zmysluplné, preto by neodporúčal Ryana, ale ani iného kandidáta. No zdôraznil, že kritika, že „plán Paula Ryana hrubo porušuje katolícku sociálnu náuku je neodôvodnená a nerozumná“.

 

Ryan: Amerika čoskoro zbankrotuje

Arcibiskup Aquila pripomenul, že „sú niektoré sociálne otázky, u ktorých musia byť odpovede pevné a absolútne. Katolíci musia uznať dôstojnosť nenarodeného dieťaťa a bezprávie legalizovaného zabíjania. Katolíci musia uznať dôstojnosť ľudskej sexuality a nerozlučiteľnosť manželstva muža a ženy. Katolíci musia uznať uprednostňovanie chudobných – lásku Pána k nim. Okrem tohto sú tu aj otázky, na ktoré môžu mať katolíci rôzne názory.“

„Ryan je presvedčený, že Amerika čoskoro zbankrotuje a že preto musíme robiť tvrdé rozhodnutia.“

Aj biskup Madisonu, štát Wisconsin, Robert Morlino, sa vyjadril o Ryanovi pozitívne: „Som hrdý na výkony tohto syna našej diecézy!“

Kritika však prichádza od Stephena Blaira, biskupa zo Stocktonu, predsedu komisie „Committee on Domestic Justice and Human Development“ pri Biskupskej konferencii USA. „Ryanove rozpočtové plány zlyhávajú pri „morálnom teste pre tých najchudobnejších“, ako sa vyjadril Blaire. „Plánované úspory postihnú v neposlednom rade práve výživové programy pre deti prisťahovalcov, a to je priame ohrozenie ich ľudskej dôstojnosti. Robím si starosti aj o bezdomovcov, starých, postihnutých, o deti čo žijú v chudobe a o obete zneužívania,“ vyhlásil biskup na webovej stránke BK USA. –zg-

 

Kardinál Cormac Murphy-O’Connor sa dožíva 80 rokov

 Londýn, 22.08.2012 (KAP) 015 375 – Kardinál Cormac Murphy-O’Connor, v r. 2000 až 2009 arcibiskup Arcidiecézy Westminster a tým najvyšší predstaviteľ 4 miliónov katolíkov v Anglicku a Walese, sa 24. augusta dožíva 80 rokov. Dosiahnutím tohto veku sa vylučuje z kruhu možných voličov pápeža. Tým má zo súčasných 207 kardinálov 117 právo hlasovať za nového pápeža v prípadnom konkláve.

Svojím humorom a diferencovanými postojmi k sociálnym, morálnym a politickým otázkam prispel kardinál Murphy-O’Connor, tak ako jeho predchodca Basil Hume k tomu, aby vzrástla vážnosť katolíckej cirkvi v materskej krajine anglikánskej reformácie a prekonali sa mnohé prekážky.

Vo svete sa stal kardinál Murphy-O’Connor známy svojou prácou viceprezidenta Medzinárodnej anglikánsko-katolíckej komisie pre dialóg (ARCIC). Po menovaní za arcibiskupa Westminsteru v marci 2000 bol tradične zvolený aj za predsedu Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu. Za kardinála bol menovaný v r. 2002. V r. 2001 až 2006 bol aj viceprezidentom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Murphy-O’Connor sa narodil 24. augusta 1932 v juhoanglickom Readingu. Pochádza z početnej rodiny lekára írskeho pôvodu. Študoval filozofiu a teológiu na Pápežskej univerzite Gregoriana a za kňaza bol vysvätený v r. 1956. Pred biskupskou vysviackou v r. 1977 pôsobil roky ako duchovný pastiera od r.1971 ako rektor Anglického kolégia v Ríme. Potom sa stal biskupom Arundelu a Brightonu. …

S 80. narodeninami skladá Murphy-O’Connor aj svoje pôsobenie v Kongregáciách pre biskupov a pre evanjelizáciu národov.  … Ďakovná bohoslužba k jeho narodeninám sa bude konať 21. septembra vo Westminsterskej katedrále.

 

Prvá katolícka kázeň pred kráľovnou

Na počiatku účinkovania v úrade Murphy-O’Connor sa považoval za reformátora. V januári 2002 mal kázeň pre kráľovnú Alžbetu II. –prvú kázeň katolíckeho duchovného pre anglického monarchu od r. 1680. … V morálnych a etických otázkach bol však kardinál vždy pevný a hájil hodnoty Katolíckej cirkvi pred kritikou zo strany liberálov. –zg-

 

+  Zomrel kardinál Paul Shan Kou-Hsi S J

Taiwan, 22.8.12 (RV) 015 374 – Vo veku 89 rokov zomrel 22. augusta ráno na Taiwane kardinál Paul Shan Kuo-Hsi SJ, emeritný biskup diecézy Kaohsiung. Za biskupa bol vymenovaný 15. novembra1979 a vysvätený 14. februára 1980. Za kardinála ho kreoval pápežJán Pavol II. počas konzistória 21. februára 1998.

Kardinálske kolégium po jeho smrti pozostáva z 207 kardinálov, z ktorých je 118 voličov. V kardinálskom kolégiu je teraz 7 jezuitov. – js –

 

Libanon: Násilie eskaluje – návšteva pápeža sa neruší

Frankfurt-Beirut, 22.8.2012 (KAP) 015 373 – Návšteva pápeža v Libanone „nie je ohrozená“ ani presahovaním občianskej vojny do susedných regiónov. Tento názor vyjadril patriarcha maronitskej katolíckej cirkvi Bechara Boutros al-Rai (foto), pri stretnutí s delegáciou medzinárodnej nadácie „Kirche in Not“.

Na otázku, či by sa táto návšteva v polovici septembra pre zmätky a napätia v oblasti mohla zrušiť al-Rai povedal: „Samozrejme, že návšteva sa konať bude. Prípravy pokračujú v plnej miere. Kresťania v Libanone očakávajú Svätého Otca s veľkou radosťou.“

Špekulácie, že pápež by mohol svoju cestu v dňoch 14. až 16. septembra vzhľadom na napätú situáciu zrušiť, nie sú však neopodstatnené. Konfliktom v Sýrii je zasiahnuté aj Turecko a Libanon.

V pondelok večer otriasla obrovská explózia celou štvrťou v tureckom Gaziantepe na sýrskych hraniciach, keď vybuchla bomba v aute. V plameňoch zahynulo 9 ľudí medzi nimi 4 deti vo veku 1,5 až 12 rokov. Páchatelia zrejme prišli zo Sýrie.

V libanonskom meste Tripoli zasa došlo k bojom medzi sunitmi a alavitmi. V pondelok večer zahynulo najmenej 7 ľudí a 100 ľudí bolo zranených. Obyvatelia hovorili o bojoch medzi bojovníkmi zo sunitského okresu Bab al-Tabbane a alavitskej štvrti Džebel Mohsen. Armáda vyhlásila, že vojaci vtrhli do budov obsadených bojovníkmi.

Tieto konflikty sú rozdúchavané konfliktom v Sýrii. Odzrkadľujú konflikty lojality rôznych libanonských skupín. V Sýrii najmä suniti rozpútavajú odpor proti prezidentovi Bašarovi al-Assadovi, ktorý je alavita.

Libanonský premiér Najib Mikati, sunita, apeloval podľa britského BBC na obe strany, aby ukončili túto „absurdnú bitku“. Dodal, že obyvatelia meste sa nemajú nechať premeniť na „muníciu pre vojnu iných“.

 

Sýria chce vtiahnuť do konfliktu aj Libanon

Minulý týždeň sa údajne zabránilo veľkému atentátu. Bývalý minister a dnešný prívrženec režimu v Damasku, ako aj „Hisbollahu“, Michel Samaha, na požiadavku sýrskych tajných služieb mal dopraviť na sever Libanonu veľké množstvo výbušnín. Bomba v aute mala vybuchnúť na sviatok ukončenia Ramadánu pred domom populárneho sunitského poslanca Chaleda Dahera.

Podľa maronitského politológa a kňaza Paula Naamana vedenie v  Damasku sa usiluje zo všetkých síl o to, „aby do vojnového konfliktu vtiahlo Libanon“. Plán atentátu proti Daherovi bol vhodný na to, aby sa proti sebe poštvali rôzne náboženské skupiny a konflikt v Sýrii sa tak stal medzinárodným. Tohto predsavzatia sa Damask bude iste držať aj naďalej, ako povedal Naaman.

 

Odrieknutie návštevy pápeža by zostrilo napätia

Zo strany cirkvi sa zdôrazňuje, že odrieknutie návšteva Svätého Otca by bolo v záujme režimu v Teheráne aj v Damasku. Odrieknutie by napätia nezmiernilo, ale skôr zostrilo.

Prípravy na 24. zahraničnú návštevu Benedikta XVI. v každom prípade „bez každého zneistenia pokračujú“, ako povedal hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi v pondelok. Svätý Otec sa doteraz vyjadroval ku konfliktu v Sýrii ako aj k „arabskej jari“ iba zdržanlivo. Koncom júla apeloval na ukončenia násilia v Sýrii a žiadal politické riešenie konfliktu. Túto obozretnú líniu bude zrejme Svätý Otec sledovať aj počas návštevy v Libanone. –zg-

 

Nemeckí Turci chcú moslimskú väčšinu

Berlín, 21.8.2012 (kath.net/idea) 015 372 – Pre Turkov žijúcich v Nemecku nadobúda islam stále väčší význam. Takmer každý druhý (46 %) si želá, aby tam niekedy žilo viac moslimov ako kresťanov. Ukázal to prieskum Inštitútu pre trh a verejnú mienku „Info GmbH“ (Berlín) v štúdii „Svet života a hodnôt nemeckých Turkov“. Prieskum sa robil telefonicky u 1011 migrantov z Turecka. Pri ostatnom prieskume v r. 2010 iba 33 percent z nich vyjadrilo želanie, aby počet moslimov prevýšil počet kresťanov v Nemecku.

Pre vedúceho štúdie Holgera Liljeberga je to indícia rastúceho významu islamu pre Turkov žijúcich v Nemecku. To sa odzrkadľuje aj v iných odpovediach. Tak 72 percent súhlasilo s výpoveďou, že islam je jediným pravým náboženstvom – v r. 2010 to bolo 69 percent. Osem percent súhlasilo s výpoveďou: „Kresťanov považujem za menejcenných ľudí“. (2010: 10 %). O židoch to vyjadrilo dokonca 18 percent opýtaných (2010: 14 %) a o ateistoch 25 percent (2010: 22 %).

Vyše polovica opýtaných – 55 percent – je toho názoru, že v Nemecku by sa malo postaviť ešte viac mešít – pred dvomi rokmi to povedalo 49 percent.
Počet tých, čo sa označujú za „striktne náboženských“ vzrástol od r. 2009 z 33 na 37 percent. „Veľmi až striktne náboženskí“ moslimovia sú vo veku do 30 rokov (64 %).

Takmer dve tretiny mladých Turkov (63 %) súhlasilo s rozdávaním Koránu radikálnymi islamskými salafistami v nemeckých veľkomestách, zatiaľ čo 70 percent starších Turkov to odmietlo.

„Najmladšia generácia prejavuje v náboženských aspektoch vcelku radikálnejšie názory ako staršia generácia,“ hovorí Liljeberg. „To možno snáď odôvodniť rozvojom nového sebavedomia, ktoré mohlo vyplynúť z pociťovaného spoločenského tlaku.“

Nemecko stále menej „domovinou“

Počet Turkov, ktorí Nemecko vnímajú ako svoju domovinu poklesol od r. 2009 z 21 na 15 percent. Najintenzívnejšie vnímajú Nemecko ako svoju domovinu moslimovia mladší ako 30 rokov (26 %). Až 79 percent opýtaných považuje Nemecko za krajinu otvorenú svetu, „v ktorej každý bez ohľadu na svoj pôvod môže niečo dosiahnuť“. (2010: 77 %). Na druhej strane  87 percent – (2010: 83 %) – súhlasilo s výpoveďou: „Nemecká spoločnosť by mala viac zohľadňovať zvyklosti a osobitosti tureckých prisťahovalcov.“

Vôľa integrovať sa však vcelku vzrástla – 78 percent uviedlo, že sa chcú  „bezpodmienečne a bez výhrad integrovať do nemeckej spoločnosti“ (2010: 70 %). … –zg-

Sucho v USA a iné biblické pohromy …


V súčasnosti postihujú USA biblické rany. Geneticky upravenú kukuricu, ktorá sotva odolala suchu, postihla tumorová plesňová choroba, ktorá by úrodu mohla definitívne zničiť.

 Madison/Wisconsin 18.8.2012 (kath.net – Edith Breburda) 015 371 – Obrovské sucho, ktoré v súčasnosti vládne v USA, zamestnáva naplno aj médiá. Nepochopiteľným sa zdá byť rozhodnutie vlády, podľa ktorého napriek obrovským suchám sa má aj v r. 2012 použiť viac kukurice na produkciu pohonných látok, ako na obživu. Keďže krmivá sa stali nedostatkovými a drahými, farmári predčasne zabíjajú svoje zvieratá. Ceny za kukuricu už zreteľne vzrástli. Svetová organizácia pre výživu FAO a OSN preto žiadajú, aby sa zastavila produkcia etanolu.

 

Sucho v USA bude mať celosvetové následky.

Až 85 percent kukurice v USA trpí šokom zo sucha a imunitný systém rastlín je enormne znížený. Úroda je úplne vystavená suchu a nemožno proti tomu nič robiť. Potom konečne napršalo, ale čo nasledovalo, to nemohol nikto ani tušiť. Extrémne poveternostné podmienky spôsobili v geneticky upravených plodinách kukurice dramatické šírenie tumorovej plesňovej kukuricu páliacej choroby (foto). Táto vysoko špecializovaná parazitná pleseň spaľuje iba kukuricu a vyskytuje sa iba v mierne suchých klimatických zónach. Pôvodom je z Mexika.

V rozsiahlych oblastiach USA vládli v júni a júli nesmierne suchá, ktoré potom vystriedal dážď. Takéto extrémy počasia podmienili výskyt plesne, ktorá vedie najmä k stratám kukurice. Môže napadnúť všetky nadzemné časti plodiny a je viditeľná ako tumorové a iné výrastky niekedy až vo veľkosti detskej hlavy. Infekcia plodiny môže viesť k jej úplnému odumretiu. Kukuričná siláž, ktorú dali ako krmivo nosným zvieratám, im spôsobilo potrat.

Nebezpečenstvo spočíva v šírení plesne, pretože sa drží aj osiva. Faktory stresu pre kukuricu ako napr. vytrvalé suchá, vedú k oslabeniu plodiny, čím sa napomáha infekcia. Nákaza zostáva v pôde až do 10 rokov!

Všetko ukazuje na to, že táto pleseň je spoluzodpovedná za dramatický pokles úrody kukurice v r. 2012 v USA. Ale ako proti nej bojovať?  Firmy produkujúce osivo predpisujú kukuričné monokultúry. Existujú už iba geneticky modifikované druhy kukurice, ktoré sú mimoriadne výnosné a odolné voči škodcom kukurice, avšak nie proti infekcii plesne a potrebujú aj veľa hnojiva a vody. Hnojivá, aj keď sú organické, obsahujú dusík. Odporúčania boja proti tejto chorobe – že treba pôdu nechať 3 roky ležať ladom a používať menej dusíka – v USA preto aplikovať nemožno.

Plesne obsahujú alkaloidy podobné ergotamínu. Sú príbuzné s alkaloidmi prítomnými v materskom zrne plesne. Ergotamíny vyvolávajú pôrodné bolesti a v minulosti sa používali na potraty. Názov materské zrno poukazuje na maternicu.

Ako „oheň sv. Antona“ (ergotizmus/oheň materského zrna) sa označujú črevné kŕče, halucinácie a odumieranie prstov rúk a nôh z dôvodu porúch prekrvenia po požití plesne.

Zdá sa byť takmer ironickým, že pleseň, ktorej látky sa v minulosti používali na potraty, teraz masívne zasiahla poľnohospodárstvo a hospodárstvo v USA. A to práve teraz, keď vláda v novom zákone o zdravotníctve predpisuje, aby sa zdarma vydávala antikoncepcia a potratové prostriedky, ktoré vedú k morálnemu úpadku. –zg-

 

USA: Arcidiecéza dedí práva na ‚Odviate vetrom‘ 

Synovec zomrelej autorky Margaret Mitchellovej odkázal arcidiecéze podiely z práv diela „Odviate vetrom“

USA, 19.8.2012 (kath.net) 015 370 – Synovec zomrelej autorky Margaret Mitchellovej odkázal Arcidiecéze Atlanta (USA) 50 percent z tantiemov a literárnych práv na jej dielo „Odviate vetrom“. Tento dar je pre arcidiecézu mimoriadne lukratívny, ako napísali noviny „Atlanta Journal-Constitution“. Hovorca arcidiecézy sa vyjadril, že iba z využitia knihy na divadelné predstavenia bude ročne plynúť do pokladne arcidiecézy niekoľko stotisíc dolárov. Od slávneho sfilmovania knihy s Vivian Leighovou a Clark Gablom je história južanky Scarlett O’Harovej svetoznáma. –zg-

 

Cirkvi podpisujú poľsko-ruské vyhlásenie o zmierení

Varšava, 17.08.2012 (KAP) 015 369 – V historickom spoločnom vyhlásení poľská katolícka cirkev a Ruská pravoslávna cirkev vyjadrili svoje úsilie o zmierenie oboch krajín. Pri slávnostnom akte na Kráľovskom zámku vo Varšave predseda Biskupskej konferencie Poľska (BKP), arcibiskup Jozef Michalik a pravoslávny moskovský patriarcha Cyril I. podpísali v piatok „Spoločné posolstvo národom Ruska a Poľska“. V ňom sa uvádza:

„Vyzývame svojich veriacich, aby prosili za odpustenie utrpenia, nespravodlivostí a všetkého zlého, ktoré si navzájom spôsobili. To je prvý a najdôležitejší krok k znovunastoleniu vzájomnej dôvery, bez ktorého niet dôkladného zmierenia.“

Na slávnostnom akte sa zúčastnili početní vysoko postavení biskupi oboch cirkví. Poľskú republiku reprezentovali: hovorca senátu Bogdan Borusewicz, minister kultúry Bogdan Zdrojewski a varšavská starostka Hanna Gronkiewcisz-Waltzová, Vatikán nuncius Mons. Celestino Migliore.

Obe cirkvi zdôrazňujú, že odpustenie neznamená zabudnutie. Na smrť utýrané obete minulosti, ktoré stratili svoj život vo viere v Boha a vo vernosti vlasti, si treba pripomínať. „Ide o to, aby sme sa vzdali pomsty a nenávisti a aby sme znova nastolili súlad a bratstvo medzi oboma národmi.“

Ako už ohlásili, cirkvi sa vo vyhlásení nezaoberali historickými spormi medzi Poľskom a Ruskom. V dokumente však podrobne opísali spoločný cieľ – brániť kresťanské hodnoty v dnešnej dobe.

Cyril I. vo štvrtok večer pri prijatí v sídle Biskupskej konferencie Poľska povedal:

„Prenechajme dejiny historikom a to čo je dnes reálne, nám – pastierom. Na obe cirkvi sa dnes v našich krajinách útočí.“ V Rusku sa stále viac rozmáhajú protikresťanské nálady okrem iného proti novej výučbe náboženstva na školách. V poľskom parlamente zasa jedna strana požaduje, aby sa zo zasadacej sály odstránil kríž.

Arcibiskup Michalik vo štvrtok vyhlásil, že vyhlásenie o zmierení nemá politický charakter: „Ide výlučne o náboženský dokument, toto je pastoračný akt.“  Podpísanie vyhlásenia o zmierení bolo vyvrcholením návštevy patriarchu Cyrila I. v Poľsku.

„Míľnik zmierenia“.  

Predseda Komisie pre všeobecnú Cirkev pri Nemeckej biskupskej konferencii (NBK), arcibiskup Ludwig Schick, označil rusko-poľské vyhlásenie ako „míľnik zmierenia“. Povedal, že je veľkým znamením nádeje pre zblíženie pravoslávnej a Katolíckej cirkvi, medzi Ruskom a Poľskom a medzi najväčším európskym štátom a Európskou úniou.

„Ako v Rusku tak aj v Poľsku som konštatoval, že očakávania týkajúce sa vyhlásenia sú veľké,“ povedal arcibiskup Schick. „Často sa dáva do súvislosti so Spoločným vyhlásením NBK a BKP z r. 1965. To ponajprv prelomilo ľady medzi katolíckymi cirkvami oboch krajín. Neskôr malo účinky aj na politický a spoločenský život. Takýto plodný vývoj treba zaželať aj vyhláseniu Pravoslávnej cirkvi Ruska a poľskej Biskupskej konferencie Poľska.“

 

„Odstrániť nedorozumenia“

Hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi pricestovala do Poľska vo štvrtok, 16. augusta.  Po prílete na varšavské vojenské letisko Cyril I. povedal, že touto cestou chce predovšetkým prispieť ku zmiereniu medzi Poliakmi a Rusmi. „Som presvedčený, že na spoločnom základe evanjelia bude možné odstrániť všetky nedorozumenia medzi oboma národmi,“ povedal Cyril vo Varšave. Predseda BKParcibiskup JozefMichalik zdôraznil, že obe cirkvi zdieľajú rovnaké kresťanské hodnoty.

Cyrila I. na letisku privítala hlava pravoslávnej cirkvi v Poľsku, metropolita Sava. V pravoslávnej katedrále vo Varšave obaja slávili liturgiu, na ktorej sa zúčastnil aj arcibiskup Michalik a ďalší katolícki biskupi. Večer sa konala recepcia u poľského prezidenta Bronislava Komorovského.

Návštevu zatienila kauza „Pussy Riot“

Pri príchode Cyrila I. do sídla biskupskej konferencie vo Varšave demonštroval tucet demonštrantov za obžalované ženy z punkovej skupiny „Pussy Riot“. Polícia nezasiahla. Patriarcha neprejavil nijakú reakciu a k protestu sa nevyjadril. Kauza však návštevu patriarchu zatienila.

Speváčky obvinili z „výtržníctva pre náboženskú nenávisť“, pretože vo februári  protestovali „punkovou modlitbou“ v moskovskej Katedrále Krista Vykupiteľa proti zvoleniu Putina za prezidenta. Teraz ich odsúdili na 2 roky väzenia. –zg-

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Benediktovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.