Výzva na deviatnik ku Kráľovnej pomoci

554

 

AVE Mária!

      Bratia a sestry, v Dechticiach si tento rok pripomíname už 20 výročie každodenných zjavení Panny Márie – Kráľovnej pomoci.  Prvé zjavenie dechtickí vizionári nemali spoločné, preto sama Kráľovná pomoci určila dátum výročia zjavení na 15.august.

     Za deväť dní 15.augusta 2015 – v sobotu na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, sa môžme zúčastniť a spoločne osláviť 20 rokov zjavení Kráľovnej pomoci  v Dechticiach. Výročie oslávime modlitbou, meditaciami, spevmi ako vďaku Nebeskému Otcovi za to, že denne posiela Pannu Máriu Kráľovnú pomoc do Dechtíc, aby nás pripravila na splnenie plánu, ktorý pre Slovensko pripravil Boh.

    Stretnutie bude 15.augusta 2015 na Svätodušnici so začiatkom o 15,00 hodine.

Už dnes 6.augusta začíname duchovnou prípravou a modlitbou Deviatnika ku Kráľovnej pomoci.

Nebeský Otec nám dal vo svojej nekonečnej dobrote neobyčajný dar – zjavenia Panny Márie. Naša Matka Mária sa v Dechticiach predstavila ako KRÁĽOVNÁ  POMOCI. Povedala: „ Mňa sem  Pán Boh. Určil mi úlohu, aby som vás utvrdila vo všetkom čo máte zverené a napísané vo Svätom písme. Chce, aby som vám znovu ukázala cieľ, za ktorým sa máte ponáhľať. Pán Boh chce vašu zmenu života, vaše obrátenie sa. Chce vás zachrániť pre večný život, ktorý vám už v nebi pripravil. A preto sa k vám každý deň skláňa skrze svoje slová. Svoj e  slová vám podáva cez svoju služobnicu. Ja som Jeho Služobnica. Opakujem vám od neho všetko, na čo ste zabudli a čo vám chýba, lebo to je Otcova vôľa…“  /Kráľovná pomoci 6.9.1998/

 Deviatnik  ku KRÁĽOVNEJ  POMOCI                                     

Prvý  deň

  Ó, najsvätejšia Matka, Kráľovná pomoci, do tvojich rúk zložil Boh poklady svojich milostí a svojho zľutovania. Utiekame sa preto k tebe plní dôvery v tvoju materinskú lásku a ustavičnú pomoc. Chceme svoju lásku a dôveru k tebe prejaviť aj tým, že sa budeme snažiť žiť tvoje posolstvá, vždy kráčať s tebou a modliť sa za to, aby deň  4.december bol v Cirkvi  uznaný ako sviatok  KRÁĽOVNEJ  POMOCI. Toto  želanie si nám oznámila deťom 6.apríla 1996 slovami: „Drahé deti, veľmi by som si želala, aby na deň výročia zjavení, 4. decembra, bol cirkevne schválen&ya cute; sviatok Kráľovnej pomoci. Drahé deti, nech je pre vás  vrch Svätodušnica prvým miestom zjavení.“

/4.12.1994 sa prvýkrát zjavila Martinovi G./

    Stretnutie bude 15.augusta 2015 na Svätodušnici so začiatkom o 15,00 hodine.

Už dnes 6.augusta začíname duchovnou prípravou a modlitbou Deviatnika ku Kráľovnej pomoci.

Kráľovná pomoci, chceme   plniť a prijať do svojich sŕdc posolstvá, ktoré sú zamerané na slová: BOH, VIERA, MODLITBA, OBRÁTENIE, POST, POKOJ, MIER a ZMIERENIE.

    Prosíme ťa, aby sme pri čítaní týchto posolstiev pochopili ich význam. Vyzývame ťa Duch Svätý, pomôž nám pochopiť ich naliehavosť a hĺbku. Kráľovná pomoci, prosíme ťa vyprosuj pre nás silu, aby sme ich dokázali žiť na slávu Boha a spásu našich duší. Amen. 

Matka Mária, naša Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

/Kráľovná pomoci 23.9.1995/

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

 Druhý  deň – BOH

 „Moje deti! Chcem vás povzbudiť, aby ste neochabovali vo svojich záväzkoch a predsavzatiach. Držte sa svojho Otca Nebeského za ruku a buďte ako malé deti. Malé dieťa, keď sa odtrhne od svojho otca je stratené a túži ho čím skôr nájsť. Deti, držte sa pevne svojho Nebeského Otca a ON vás povedie. Vy ste jeho deti. Koľkokrát vy umožníte Bohu pretvoriť vaše srdcia, toľkokrát vás ON urobí šťastnými.“  

      Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, vypros nám odovzdanosť, vrúcnosť a dôveru k všemohúcemu Bohu. Nech naša oddanosť je odpoveďou na volanie a otvorenú náruč Boha. Slová „Staň sa“  a  „Áno“ nech sú neustálym výkrikom súhlasu  nášho srdca a vďakou za Božiu  dobrotu.  Sľubujeme ti, ó, Kráľovná pomoci, že sa budeme snažiť pripodobniť tebe vytrvalou snahou priblížiť sa k tvojím cnostiam. Prosíme ťa, daj nám silu, aby sme sa vernosťou, vďačnou láskou a zmýšľaním v Duchu Svätom dokázali otvoriť Bohu, aby nám B oh mohol pretvoriť naše srdcia a urobiť nás šťastnými. Amen.

Matka Mária, naša Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

Otče náš…, Zdravas´, Mária …, Sláva Otcu… Loretánske litánie.

 Tretí  deň – VIERA

     „Moje deti, milujem vás. Deti, dnes vidím, ako túžite po viere, ako túžite po spojení s Bohom v modlitbe. Deti, nedajte sa odradiť, keď sa vám nedarí modliť sa. Nečakajte počas modlitby na zázraky, ale túžte po živom Bohu. Túžte po Bohu v Oltárnej Sviatosti a keď k vám príde, nechajte na seba pôsobiť jeho lásku a bezhraničný pokoj. Nebojte sa, ja vám pomôžem, pretože vás milujem.“

     Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, ďakujeme ti za tvoje uistenie a tvoju starostlivosť o našu dušu a telo. Prosíme ťa, vypros nám, našim deťom, rodinám, národu a celému svetu od Pána Ježiša Krista  dar  živej  viery. Vypros nám dar modlitby, oživ túžbu po Bohu  v Oltárnej Sviatosti, aby láska z nej mohla pôsobiť na nás počas celého života. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

Otče náš… Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

 Štvrtý  deň – MODLITBA

  „Moje drahé deti, dnes vás chcem pozvať na modlitbu. Deti, otvorte vaše srdcia pre modlitbu. Nech vaša modlitba je úprimná a čistá. Keď vaša modlitba bude úprimná a čistá, tak z tejto modlitby budete naplnení pokojom a láskou a vo vás rozkvitne radostná viera. Veď modlitba je rozhovor s vaším Nebeským Otcom. Tak z vašej modlitby budete mať radosť.“

     Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, pomôž nám, aby nás naša modlitba premieňala. Prosíme ťa, nauč nás modliť sa, aby naša modlitba bola úprimná a čistá, aby skrze ňu mohol Boh prichádzať k nám. Prosíme ťa, daj, aby miesta, kde sme a žijeme, naša škola, kancelária, naša kuchyňa, naša firma, boli posvätené našimi modlitbami a Božou prítomnosťou v nás. Daj, aby modlitba premieňala miesta na Boží príbytok, na miesta, kde je zvelebovaný Boh a kde sa všetci navzájom milujú. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

Piaty  deň – OBRÁTENIE

    „Moje deti! Toto posolstvo vám zverujem, aby sa tento ľud polepšil. Deti, viac sa modlíte za mládež, lebo ona potrebuje veľmi veľa modlitieb a pôstov. Deti, chcem, aby ste plnili moje výzvy a prosby a aby vaše srdcia boli čisté. Ty môj malý národ, dokedy budeš urážať Boha a vášho Pána vo Sviatosti Oltárnej? Vaše srdcia nepoznajú lásku, lebo vám je ľahšie činiť hriech, ako sa mu vyhnúť. Prosím vás o vaše obrátenie. Chcem, aby ste sa obrátili, deti. Neželám si vaše zatratenie. Prosím, obráťte sa!“

    Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, prosíme, podaj nám svoju pomocnú ruku.  Chceme ju prijať a nechať sa tebou viesť. Chceme s tebou a s tvojou pomocou viesť boj proti Zlému. Prosíme ťa, pomôž nám a veď nás, lebo ak nám ty nepomôžeš, zahynieme. Nauč nás odprosovať Boha za urážky a hriech v našom národe. Prosíme ťa, Kráľovná pomoci, vypros nášmu národu obrátenie. Zadrž trestajúcu ruku svojho Syna, lebo ty si Matka a Kráľovná celého ľudstva, Kráľovná celého vesmíru. V teba skladáme všetku na& scaron;u nádej a dôveru. Zachráň nás. Neopúšťaj nás Mária, Kráľovná pomoci. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

Šiesty  deň – POST

     „Moje drahé deti! Deti, modlite sa a robte pokánie, preto že Božia láska je blízko vás. Modlite sa, robte pokánie a držte pôst. Modlite sa svätý ruženec a to –radostný, bolestný a slávnostný. Robte pokánie – prichádzajte na sv. omšu na sväté prijímanie a na sv. ruženec. Držte pôst – každý pondelok, stredu a piatok. Deti, modlite sa, robte pokánie a postite sa, pretože Boží trest je blízko.“

     Modlíme sa: Mária, Kráľovná pomoci, pomôž nám vytrvať vo vernosti Bohu a dodržať tebou odporúčaný pôst, pretože ako povedal tvoj Syn, niektoré formy zla sa dajú premôcť len modlitbou a pôstom. Buď pre nás vzorom v umŕtvovaní sa. Osloboď nás od vyhľadávania osobných pôžitkov. Nauč nás prijať aj nepohodlie, hlad, smäd, telesné bolesti a ťažkosti, únavu. Nauč nás Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prosíme ťa, Kráľovná pomoci vyprosuj pokoj a lásku pre náš národ, pre celý sve t a večnú spásu našich duší. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

Siedmy  deň – POKOJ

     „Deti, vaše srdcia začínajú podliehať strachu, keď vidíte, a počujete čo sa okolo vás deje. Preto k vám dnes prichádzam s naliehavou prosbou, aby ste sa navzájom jeden za druhého modlili – za pokoj v srdciach. Keď ho vám Pán Ježiš vleje do sŕdc, potom sa vám bude ľahšie vyprosovať pokoj pre celý svet. Modlite sa za pokoj vo svete, lebo sa nepokoj začína veľmi šíriť. Terajší svet veľmi potrebuje modlitby za pokoj a tiež pre vás je veľmi, veľmi potrebný. Všetky svoje modlitby obetujte na tento úmysel.“

     Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, ty si plná Boha a plná milosti. V tebe je nevyčerpateľný poklad dobra a lásky, neustále pomáhaš všetkým, ktorí ťa o pomoc prosia. Vypros nám Svätého Ducha, aby On v nás pôsobil svojou láskou a pokojom, aby pretvoril naše kamenné srdcia na srdcia plné lásky  a Ježišovho pokoja. Prosíme ťa o pokoj do našich sŕdc, aby sme ho mohli rozdávať a rozmnožovať vo svete, v ktorom žijeme. Veríme, že tento potrebný pokoj nám u svojho Syna, nášho Pána a Kráľa Pokoja vyprosíš a sme ti za to nesmierne vďační. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

 Osmy  deň – MIER

  „Drahé deti! Opäť vám dnes vravím. Pokoj, pokoj, musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a vždy len pokoj. Preveľká je jeho láska, že ma posiela k vám priniesť vám pokoj. Roztvorte svoju náruč pre Hospodina, pretože vám daruje pokoj. Prijímajte pozvanie pre prijímanie pokoja.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás.“

Panna Mária nakoniec dodala:  „MIER, MIER, MIER!!!“

     Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, máš moc nad všetkými duchovnými pokladmi, si Nevesta Ducha Svätého. Vo svojej poslušnosti, oddanosti Bohu, prijatí a plnení Božej vôle, si sa stala veľkou v Božích očiach. Boh si ťa vyvolil a pre tvoje cnosti si bola odmenená. Preto sa dnes s veľkou dôverou obraciame k tebe Kráľovná pomoci. Vypros každému, ktorí sa ti zasväcujeme mier v srdci, odpustenie, pokoj a mier do sŕdc aj pre tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký boží dar. Prosíme, vyprosuj u svojho Syna mier pre náš národ,  pre všetky národy a pre celý svet. Amen. 

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

 Deviaty  deň – ZMIERENIE

      „Drahé deti! Neodmietajte toto posolstvo, ktoré dnes vám dáva vaša Matka. Ten, ktorý ma poslal, poslal ma k vám z jeho veľkej lásky. Zmierte sa, zmierte sa s Ním, zmierte sa s Bohom. Lebo to, že som tu s vami, je Jeho preveľká láska. Nabádam vás, dietky, najprv sa zmierte vo vašich rodinách, potom medzi susedmi a v národe, a potom medzi štátmi. Iba tak sa môžete zmieriť s Bohom. Vyzývam vás k zmiereniu, ktoré k vám prichádza od Stvoriteľa.“

     Modlíme sa:  Mária, Kráľovná pomoci, ty si veľmi želáš, aby sme sa k sebe správali ako bratia a sestry. Učíš nás, aby sme sa navzájom medzi sebou milovali, aby nik nebol opustený, nešťastný, nemilovaný. Ty chceš, aby sa všetky deti mohli stretnúť v nebi so svojím Stvoriteľom. Najmilostivejšia Kráľovná, veríme, že pre lásku k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi  neopustíš svoje deti, ktoré v teba skladajú všetku svoju dôveru, pretože  si naša Matka, Matka kňazov, Matka rodín, Matka Cirkvi, a pre všetkých spoločne – Kráľovná pomoci. Prosíme ťa , vypros nám silu, aby sme dokázali odpustiť aj nepriateľom. Amen.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás.

Otče náš…, Zdravas´, Mária …, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

 Záver

     Ďakujeme, Ti Bože, že si k nám poslal Kráľovnú pomoci, aby nás viedla a učila žiť evanjelium. Ďakujeme ti, Kráľovná pomoci, že si prijala od Boha misiu na našom drahom Slovensku. Ďakujeme ti, že nás učíš modlitby lásky a dôvery. Ďakujeme ti, drahá naša Mama, že nás učíš napĺňať sa Duchom Svätým a milovať Ježiša Krista v Eucharistii. Ďakujeme ti, Kráľovná pomoci, že nás pripravuješ na splnenie Božieho plánu – modliť sa za vieru vo svete a ponúknuť národom živú vieru v Boha.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás a veď nás cestou svätosti. Amen.    

3 x Sláva Otcu…