Vyhlásenie „ružencovej výpravy“ za Pannu Máriu Spoluvykupiteľku! 

267

5.8.2010, svet, (canadafreepress.com) – V čase smrteľnej krízy Cirkvi a sveta vyhlasujeme Ružencovú výpravu, ktorá sa má zmeniť ľudskú históriu. Tak ako ružence v bitke pri Lepante v r. 1571 zachránili katolícku vieru v Európe, Filipínska revolúcia v roku 1986 zabránila potenciálnemu zotročeniu množstva katolíkov, opäť nadišiel čas, aby mocná modlitba ruženca, modlená v jednote, priniesla historické ovocie pre Cirkev a ľudstvo. Od čias Lea XIII. až po Benedikta XVI. pápeži posledných dvoch storočí vyzývajú k dennej modlitbe ruženca.

Mimoriadna kríza v Cirkvi a bezprecedentné útoky na Cirkev, špeciálne na inštitút pápeža, vojenské konflikty, terorizmus, morálny úpadok, milióny hladujúcich, bezpočet režimov prenasledujúcich kresťanov, početné prírodné katastrofy a 40 miliónov umelých potratov ročne, doba veľkej tmy, prináša tiež náznak svetla, ktoré sa približuje.

Naše vyzdravenie je na priamom zásahu Neba. Naliehavo potrebujeme našu Blahoslavenú Matku, ktorá prináša milosti od svojho Syna a obnovu Ducha Svätého.

Z tohto dôvodu iniciujeme dlhodobú ružencovú výpravu za prijatie piatej mariánskej dogmy – aby svätý otec definoval Pannu Máriu ako Duchovnú Matku všetkých národov, Spoluvykupiteľku, Sprostredkovateľku všetkých milostí a Orodovníčku

Hoci Máriino Duchovné Materstvo už je oficiálnym cirkevným učením, samotná definícia tejto pravdy je na našom milovanom pápežovi Benediktovi XVI. Len on sám môže dovoliť Panne Márii vykonávať plne a jedinenčným spôsobom Panne Márii Bohom dané sprostredkovateľské kompetencie pre ľudstvo, tak potrebné v dnešnom čase.

Tituly našej Matky ako Spoluvykupiteľky, Sprostredkovateľky všetkých milostí a Orodovníčky sú Jej prináležiacimi funkciami pre ľudstvo. Jedine držiteľ Kľúčov od Kráľovstva (Mt. 16:15-20) ich môže zadefinovať a otvoriť tak prúd milostí spoluvykúpenia a pokoja, ktoré boli prisľúbené vo Fatime a ktoré definitívne začnú Triumf Nepoškvrneného srdca Panny Márie. (13. júl, fatimské posolstvo).

Preto vás pokorne prosíme v mene Panny Márie, aby ste sa pripojili k Ružencovej krížovej výprave za piatu mariánsku dogmu. Výprava začne 15. augustom 2010 a skončí 15. augustom 2011. Prosíme, aby ste sa modlili na ten účel, aby náš milovaný svätý otec Benedikt XVI. čoskoro vyhlásil piatu mariánsku dogmu o tom, že Panna Mária je skutočnou Duchovnou Matkou ľudstva, čo je darom Jej Syna na kríži pre ňu. „Hľa, tvoja matka.“ (Jn. 19:27).

Spolu s ružencom vás povzbudzujeme k dennej modlitbe k Márii, Matke všetkých národov, danej Pannou Máriou na proklamáciu piatej mariánskej dogmy v Amsterdame. (schválené 31.5.2002).

Modlitba Matky všetkých národov

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha, Nech Duch Svätý žije v srdciach všetkých národov, nech ich uchráni od nešťastia, katastrof a vojny. Nech je Matka všetkých národov našou Orodovníčkou. Amen.

Modlitba za piatu mariánsku dogmu

Pane Ježišu, daj, aby cez predpísanú proklamáciu Tvojho námestníka na zemi bolo ustanovené, že Tvoja Matka je Duchovnou Matkou všetkých ľudí.

Nech Mária ako Spoluvykupiteľka, Sprostredkovateľka všetkých milostí a Obhajkyňa zasiahne a tak prinesie pokoj pre svet a tým sa započne Triumf jej Nepoškvrneného srdca!

Nech Duch Svätý cez Nepoškvrnené srdce Panny Márie obdarí svet novými Turícami, vedúc do nového času života a lásky pre Cirkev a pre svet..

Amen.

Podpísaní:
kardinál Luis Aponte Martinez
emeritný arcibiskup San Juan
San Juan, Puerto Rico

Arcibiskup M. Chinnappa
Arcibiskup Madrasu
Madras, India

Matka Angelica
Zakladateľka, EWTN Television Network
Alabama, U.S.A

Bývalý Veľvyslanec Svätej Stolice Howard Dee
Manila, Filipíny

Sr. Briege McKenna and Fr. Kevin Scallon
prosba za kňazov
Dublin, Írsko

Veľvyslanec Vatikánu Mercedes Tuason, Filipíny
Rím, Taliansko

Viac info na fifthmariandogma.com, prípadné dotazy na Vox Populi Mariae Mediatrici na adrese voxpopuli(zavinac)voxpopuli(bodka)org

https://www.magnificat.sk/old/htm02/zjav_026amsterdam.htm

https://www.magnificat.sk/old/htm02/zjav_018akita.htm

http://airmaria.com/category/air-maria-shows/coredemptrix-mediatrix-advocate/

http://www.marypages.com/AmsterdamEng.htm

http://www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/amsterdam/index.html

http://www.dtp.sk/zrno/Find/find_clanok.php?menu=5&menu_rocnik=2004&menu_cislo=39&nazov=z_domova&from=zoznam&hladaj=%80