Vyhlásenie Prof. Milana Melníka: Nie som za interrupcie!

354

V dnešnej tlači sa objavila správa: „Prezidentskí  kandidáti zodpovedajú otázky na telo: Aký máte vzťah k homosexuálom?“

 Milan Melník

PREZIDENT:  Odovzdal vyznamenania

Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia? NIE. Nie je to v súčasnosti akútna otázka.

Ste za adopciu detí homosexuálnymi pármi? NIE.

Ste za interrupcie? ÁNO. Ale po ďalších odborných analýzach regulovaným spôsobom.

Ste za odluku cirkvi od štátu? ÁNO.

http://www.topky.sk/cl/1000738/1375566/Prezidentski-kandidati-zodpovedaju-otazky-na-telo–Aky-mame-vztah-k-homosexualom

Obrátili sme sa na Prof. Melníka z otázkou, ako to je s touto anketou a či odpoveď ÁNO v otázke interrupcií je skutočne jeho názor, pretože nedávno aj Jánovi Čarnogurskému novinári „omylom“ prisúdili názor, že je za homosexuálov. Prof Melník  reagoval týmto vyhlásením:  

Vyhlásenie   prof. Milana Melníka

 Pri formulácii odpovedí na 35 otázok pána Kušnírika pre TOPKY sa nedopatrením stalo, že na otázku „Ste za interrupcie?“ som sa mal vyjadriť „ÁNO. Ale po ďalších odborných analýzach regulovaným spôsobom.“. Vyhlasujem, že táto odpoveď nezodpovedá môjmu presvedčeniu a správna odpoveď má byť „Nie“.

Źiadam, aby v článku „Prezidentskí kandidáti zodpovedajú otázky na telo: Aký máme vzťah k homosexuálom“ bola moja odpoveď opravená.

Milan Melník

Modlime sa za našich bratov na Ukrajine!

 Bože, Ty jediný si svätý, Ty jediný si prameň všetkého dobra; pomáhaj nám na príhovor svätého Vladimíra, aby sme svoj život usporiadali podľa Tvojej vôle, zjavovanej prostredníctvom Evanjelia, aby sme sa nepripravili o účasť na Tvojej sláve. Prosíme ťa, stoj pri svojich deťoch na Ukrajine, bráň a ochraňuj týchto našich milovaných bratov, vyprosuj im tak potrebné zmierenie a naplň ich srdcia pokojom a láskou.  Prosíme o to skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.    

kiev_B Sv. Vladimír, (+1015), patrón Ruska a Ukrajiny a rodičov veľkých rodín.

Vladimír bol synom kyjevského kniežaťa Svjatoslava a vnukom sv. Oľgy. Po otcovej smrti sa kyjevské kniežactvo rozdelilo jeho trom synom. Jaropolk vládol v Kyjeve, Vladimír v Novgorode a Oleg v drevljanskej oblasti. Vladimír však čoskoro tiahol s vojskom do Škandinávie. To využil Jaropolk, zabil Olega a obsadil Novgorod. Keď sa v r. 980 Vladimír vrátil, porazil Jaropolka a stal sa vládcom nad celým kyjevským kniežactvom.

Neskôr prišli poslovia z Grécka a kniežaťu objasnili históriu Starého a Nového zákona, vtelenie a umučenie Božieho Syna, zoslanie Ducha Svätého a rozšírenie Cirkvi. Tajomstvo lásky Božieho Syna veľmi udivilo tohto pohana. Aby sa ešte viac dotkol Vladimírovho srdca posol vytiahol  ikonu  posledného súdu. Knieža vykríkol: „Akí šťastní sú tí, ktorí sú po pravici, a beda tým, ktorí sú po ľavici.“ Nato mu filozof povedal: „Ak sa chceš stáť medzi spravodlivými, ver v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych, a daj sa pokrstiť v jeho mene.“ Vladimír sa poradil s radcami a poslal vyslancov do kresťanských krajín. Po návrate hlásili Vladimírovi: „V Grécku patriarcha vystrojil slávnostnú liturgiu a my sme nevedeli, či sme v nebi alebo na zemi.“  Vladimír sa preto chcel  dal pokrstiť. Poslal byzantskému cisárovi žiadosť, aby mu dal za ženu svoju sestru Annu. Tá súhlasila iba s podmienkou, že sa Vladimír dá pokrstiť. A tak Vladimír prijal v Korsuni r. 988 svätý krst a dostal meno Bazil.

Carihradský patriarcha kniežaťu poslal metropolitu pre celú Rus. Po návrate do Kyjeva Vladimír kázal nahádzať pohanské modly do riek a rozkázal všetkým obyvateľom, aby prichádzali k Dnepru, kde ich metropolita s duchovenstvom krstili. Keď bol pokrstený Kyjev, jazdil Vladimír po celej Rusi, dával obyvateľov krstiť a všade zakladal chrámy i školy a ošetrovne. Budoval nové mestá a pevnosti. Chudí a slabí u neho nachádzali záštitu a staval im jedálne. Vladimír sám sa zmenil tak, že už ani najhoršieho zločinca nedokázal odsúdiť na smrť.

Sv. Vladimír zomrel 15.7.1015, po 37 rokov vlády v Rusi. Jeho telo uložili v Kyjeve v Desjatinnom chráme, ktorý dal sám postaviť.

Čo je vlastne“Európska Únia“

Eurovoľby:  Ofenzíva na ochranu nedele

Brusel, 21.01.2014 (KAP) 016 671 – Rakúsky linecký diecézny biskup Ludwig Schwarz, kresťanskodemokratickí a socialisticko-demokratickí europoslanci, ako aj odborári v rámci „Aliancie za nedeľu“ sa pred voľbami do Európskeho parlamentu spoločne intenzívne zasadzujú za „ochranu nedele ako európskeho kultúrneho dobra“.

IMG_0492„Pravý európsky vnútorný trh sa musí rozvíjať aj sociálne,“ vyhlásil nemecký europoslanec Martin Kastler v Bruseli v utorok. „Kresťania Európy nesmú pripustiť, aby sa náš vnútorný trh vmanévroval do kolektívneho „burn-outu“ (vyhorenia). Európska únia s početne viac ako 500 miliónmi občanov je s odstupom najsilnejšia hospodárska moc sveta. My máme moc nasadzovať globálne meradlá aj keď ide o hodnoty a sociálne štandardy. Nedeľa bez práce má pri tom ústredný význam.“

Kastler sa v tomto zmysle vyjadril na celoeurópskej konferencii „European Sunday Alliance“ (Európskej aliancie za nedeľu) v utorok v Bruseli, ktorú podporujú aj európske cirkvi. Kastler apeloval na kresťanov v Európe, aby ešte mocnejšie spojili sily ponad hranice, a tak v súvislosti s eurovoľbami v máji presadzovali ochranu nedele bez práce.

NovoveskýNa konferencii Európskej aliancie za nedeľu sa v Bruseli zišlo 120 účastníkov – zo Slovenska podpredseda slovenskej Aliancie za nedeľu, Peter Novoveský (na obr.), ktorý vystúpil aj s referátom. Rozhodlo sa na nej o vyhlásení záväznosti nedele bez práce a dôstojnej práce pre človeka.

Vyhlásenie požaduje od európskych politikov zasadzovať sa za spoločný deň bez práce každý týždeň v roku, ako aj za právny rámec zabezpečujúci dôstojný pracovný čas pre človeka. Oboje má veľký význam pre občanov a zamestnancov v celej Európe. Uvedené požiadavky neprotirečia konkurenčnej schopnosti v hospodárstve.

V časoch sociálno-ekonomickej krízy by mali zákony, ktoré rozširujú pracovný čas až do neskorého večera, na noci, sviatky a nedele, priame účinky na kvalitu života zamestnancov, ako aj na ekonomický úspech malých a stredných podnikateľov. „Konkurenčná schopnosť potrebuje inováciu, inovácia potrebuje kreativitu a kreativita potrebuje oddych,“ uvádza sa vo vyhlásení.

IMG_0485EÚ a jej členské štáty musia chrániť zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť každého jednotlivca aj vzhľadom na každodenný život a napomáhať „work-life-balance“ (rovnováhu práce a života). Ochrana nedele posilňuje súdržnosť spoločností v krajinách EÚ.

Stelesňuje „cenný príklad nášho dedičstva“ a má „byť uznaná ako základný pilier európskeho hospodárskeho a sociálneho modelu.“ –zg-

P.S.  Konferencie sa zúčastnila ako pozorovatelia aj delegácia politickej strany Magnificat Slovakia  (na obr. zľava Marko Semeš a Pavol Kováč)

Ďalšie nezmyselné kroky EÚ: Chcú zakazovať koláče

Autor: Peter Bárdy Dánski cukrári porušujú pravidlá Európskej únie. Ich starý a jedinečný recept na tradičné škoricové slimáky (kanelstang) je totiž v rozpore s aktuálnym nariadením Bruselu. A tak sa môže stať, že zo sveta zmizne jedinečné sladké pečivo.http://www.aktuality.sk/clanok/244199/dalsie-nezmyselne-kroky-eu-chcu-zakazovat-kolace/

Deň hnevu
Spravodajský portál ww.24heuresactu.fr, zhrnul postoj ministerky Balkacem na otázky počas prebiehajúcej debaty v parlamente slovami: „Nie, žena, ktorá sa chystá potratiť sa nenachádza v tiesnivej situácii. Nie, žena ,ktorá sa chystá potratiť, nepotrebuje medicínsko-sociálnu pomoc. Nie, informácia od lekára nemá vplyv na ženu, ktorá zvažuje svoju voľbu. Nie, nenarodené dieťa nie je ľudská bytosť. Nie, nenarodené dieťa nemá právo na život, ak je to voľba ženy. Nie, zákony republiky neochraňujú ľudský život od počatia. Nie, otec dieťaťa nemá do toho čo hovoriť, on na seba neberie tehotenstvo. Nie, otec dieťaťa nikdy nie je v tiesnivej situácii, ak ide stratiť svoje dieťa. Nie, návrh zákona nerozdeľuje Francúzov. Nie, Francúzi sa nepostavili proti zákonu, nie, nie sú v uliciach.“
O tom či sú Francúzi v uliciach sa budú môcť všetci presvedčiť čoskoro.  Na tento víkend je naplánovaná demonštrácia pod názvom „Deň hnevu“ a na 2. februára už spomínaná celourópska manifestácia za rodinu pod vedením La manif. V ten istý deň budú demonštrácie prebiehať aj v Bruseli, Ríme, Londýne, Viedni a Madride. Najnovšie svoju účasť oznámila aj Varšava a Bukurešť.