Video: Chystajú sa nás vyhladovať

540

 

Milí priatelia, prinášame video – rozhovor s pastorom, ktorý pôvodne šiel evanjelizovať ropných robotníkov na Aljaške, a ktorému ťažko chorý Iluminát prezradil plány svetovlády.

Lindsey Williams pracoval v sedemdesiatych rokoch ako kaplán na Aliaške. V tom období sa budoval cez Aljašku ropovod, ktorý dával zamestnanie veľa ľuďom. Lindsey sa ponúkol, že bude ich kaplánom. Tento projekt riadila elita, hŕstka extrémne bohatých ľudí, ktorá má až doteraz moc nad celými Spojenými štátmi a dokonca nad celým svetom. Pastor Lindsey s nimi žil tri roky. Dozvedel sa, že Spojené štáty neriadi demokracia, ale elita…

Lindsay vo videu povedal, že Ilumináti chystajú hladomor,ale nie preto, že by nebol dostatok potravín, ale taký hladomor, že ľudia si potraviny nebudú môcť kúpiť.

História 1. mája
Milí priatelia, písali sme, že dátum 1. mája bol zneužitý na „narodenie“ plánu Iluminátov, ktorý obsahuje tzv. 6 požiadaviek Lucifera.  Prinášame o tom ďalšie informácie:

V roku 1776 katolícky seminarista Adam Weishaupt pojal ideu, že Lucifer je rovný Bohu.  Jeho filozofia dvoch bohov sa rozvinula do spôsobu uctievania tohto „druhého“ boha, Lucifera a šiestich bodov ako rozšíriť túto „vieru“ vo svete. Lucifer za to prisľúbil bohatstvo a moc. Weishaupt vyučoval vo vtedajšom čase najbohatšieho muža Amschela Rothschilda.

Rothschildovi bola táto filozofia prezentovaná 1.5.1776 popri organizácii zvanej Ilumináti. Rotschild dostal prísľub, že s Luciferom na svojej strane bude vládnuť svetu.

6 BODOV, ktoré Lucifer za túto svoju službičku požadoval boli:
1. Eliminácia národných vlád
2. Eliminácia kresťanstva
3. Eliminácia rodiny
4. Eliminácia vlastenectva
5. Eliminácia dedenia
6. Eliminácia osobného vlastníctva

Tento plán by vytvoril svetový štát pod kontrolou House of Rothschild.

Pozrite sa na svoju školu, vládu, televíziu, správy, propagáciu homosexuality, neviazaný sex, kontrolu pôrodnosti, feminizmus a pod. a uvidíte vyššieuvedené poctivo implementované v spoločnosti. Každý krok, ktorý vaša vláda urobila, urobila v prospech tohto Luciferovho plánu.

Vzostup Rothschildovcov

Rothschildov syn Nathan prevzal the Bank of England prostredníctvom drzých špekulácií a spokojne povedal:
“Je mi jedno aká bábka je na anglickom tróne. Muž čo kontroluje tok peňazí kontroluje aj Anglicko. A ja kontrolujem tok peňazí.”,
a v roku 1818 Amschelov syn James obdobne prevzal Francúzsku národnú banku. Etetablovali sa v nej aj ďalšie Amschelove výhonky, synovia Solomon a Karl Mayer Amschel Rothschild, zakladateľ dynastie, tak kontroloval polovicu svetových peňazí a s tým plynula aj politická moc.
To je počiatok House of Rothschild.

Čoskoro Rotshschildov klan obopol Európu koľajnicami, investoval do ťažby nerastov, financoval stavbu Suezského prieplavu, platil výskumy nálezísk ropy, financoval diamantové operácie prostredníctvom Cecil Rhodes, ktoré zapichli chapadlá do afrického impéria ,financoval Habsubrskú monarchiu a zachránil ju pred bankrotom. V Amerike financoval Standard Oil, Carnegie Steel a Harriman ‘s Railroad. Od roku 1820 nastal vek Rotschildovcov a de facto existovala len jedna sila a tou bol Rotschild.
Dodnes zostal oficiálnym brokerom zlata v Bank of England.
Druhá svetová vojna bola ťažkou ranou pre Rotschildov politický vplyv, ale enormné bohatstvo hýbuce svetom zostalo.

Federal Reserve System

V roku 1911 rozdelil Standard Oil Company na menšie spoločnosti kvôli antitrustovej legislatíve.
V roku 1913 Rotschild a J.P. Morgan vytvorili súkromný Federal Reserve System -súkromnú banku, ktorá si ilegálne uzurpovala a právo tlačiť americké doláre a požičiavala ich americkej vláde za úroky, ktoré sami stanovovali. Úroky sa vracali nezdanené do charitatívnej Rockefeller Foundation, takisto založenej v roku 1913, vytvorenej špeciálne na tento účel. Nedávno bolo publikované, že nadácia počas svojej 95 ročnej histórie zmárnila 2 miliardy svojich všivavých dolárov na „charitu“ , ktorá spočívala vo financovaní „mentálenj hygieny“ a to vrátane Hitlerových a Leninových revolučných úletov.

Council on Foreign Relations- CFR

V roku 1921 tie isté kruhy vytvárajú Council of Foreign Relations, ktorá od 2. svetovej vojny nominuje amerických prezidentských kandidátov, ministrov obrany a obchodu .
Bývalý riaditeľ Svetovej banky James Wolfensohn sa v prejave pri príležitosti 90-teho výročia CFR takmer rozplynul a pritom priznal farbu: „…A toto je svet v ktorom neexistuje CFR: Aký hrozný a bezprízorný svet by to bol , keby ho neviedla táto skupina ľudí.”

Bilderberg

V roku 1945 David Rockefeller zakladá skupinu Bilderberg , ktorá si hovorí aj Najvyšší kňazi globalizácie. Ktorýkoľvek premiér Európy musí byť akceptovaný Bilderbergom.
V roku 1968 vzniká Rímsky klub a v roku 1973 Trilaterálna komisia.

Istý John David vo svojich Spomienkach na str. 405 píše:
„Niekotrí veria, že sme členmi tajnej kabaly pracujúcej proti záujmeom USA, keďže seba a svoju rodinu charakterizujem ako internacionalistov a konšpirujúcich s ostatnými vo svete na vybudovaní integrovanejšieho globálneho politického a ekonomického systému, jedného sveta, ak chcete. Ako toto je moja vina, prosím, som vinný a na túto svoju vinu som patrične hrdý.”
Janko David veľmi dobre vie o čom hovorí. Je bezpochyby najmocnejším indivíduom akého tento svet kedy videl. Je vnukom kráľa globalistov, Davida Rockefelera.

Konrola médií

Rockefellerovská dominancia nad médiami a politikmi môže byť len ťažko preceňovaná , navyše sám uvádza svoje vlastné tieňové aktivity. Tu je Davidov postoj k jemu lojálnym médiám zo stretnutia Bilderbergu v roku 1991:
“Sme vďační  Washington Post, the New York Times, Time Magazine a iným veľkým vydavateľom, ktorých riaditelia navštevujú naše stretnutia a rešpektujú svoje sľuby už vyše 40 rokov. Bolo by pre nás nemožné rozvinúť náš plán pre tento svet ak by sme nestáli počas tohto obdobia vo svetle publicity. Svet je sofistikovanejší a pripravený kráčať ku svetovej vláde Nadnárodná suverenita intelektuálnych elít a svetových bankárov je žiaducejšia ako národná profilácia produkovaná minulými storočiami.“

Európska Únia

Podľa odtajnených dokumentov americkej vlády líder CIA , Donovan, sa pokúsil v roku 1950 vytvoriť EU vytvorením Rockefellerovho a Fordovho American Committee for a United (ACUE). Osobný priatelia Rockefellera Alan a Foster Dullesovci prevzali financovane európskeho hnutia, založili European Fathers, a najali Retingera, Spaaka, Monneta a Schumanna ako amerických nádenníkov.
V roku 1965 ACUE inštruovala vice-prezidenta EEC pracovať pre euro v tajnosti, aby nikto nemohol protestovať, až vtedy, keď už bude neskoro. Taká vec je vážnou a neserióznou manipuláciou nás všetkých.

Koniec Sovietov

Podľa bývalého sovietskeho disidenta Vladimíra Bukovského, ktorý ako Jeľcinov svedok v procese proti ZSSR mal prístup k tajným sovietským dokumentom v roku 1989:
Michael Gorbačov mal hostí z Trilaterálnej komisie: Davida Rockefellera, Henry Kissingera, bývalého francúzskeho prezidenta Giscardda, bývalého japonského premiéra Nakazoneho. Žiadali ho pripojiť sa k Skupine 7, MMF, Svetovej banke, GATT a pod. Navyše rojčili o európskom federálnom štáte, siahajúcom až po Ural. Takýto štát bude do 15 rokov, chvastal sa Estaing, prezident Európskeho konventu , ktorý napísal európsku ústavu. Tak EU bola plánovaná Rockefellerom a spol dávno pred zmluvou z roku 1992.Neskôr v roku 1989 prezident EEC-komisie, Jacques Delors, čestný člen Rockefellerovho Rímskeho klubu tlačil Gorbačova znovu do európskej federácie po páde berlínskeho múru.
Gorbačov je dobrý priateľ Rockefellerovcov. Jeho Svetové politické fórum sa snaží byť križovatkou rôznych kultúr, národov a lídrov ako otvorené diskusné fórum sveta, ktoré má prostredníctvom „poskytovania analýz a riešení “globálnych problémov“ smerovať k Novej svetovej civilizácii ako rámca pre demokratický medzinárodný poriadok.
„Vplyv tretieho sektora na politiku bude rásť a bude mať hlavný vplyv na architektúru nového svetového poriadku. Sú nedeliteľnou súčasťou NWO.“, netají sa svojím poslaním Svetové politické fórum.

Mamička Zem

Ďalší malý Rockefeller, Steven, synovec Davida Rockefellera je spoluzakladateľom Charty zeme. Spolu s Gorbačovom a Maurice Strongom. Táto charta je uložená v „Nádeji“ spolu so „svätými modlitebnými knihami“ germánov a „modlitbovými“ maskami Zeme.
Gorbačov navyše drzo nazýva Chartu zeme „Desiatimi prikázaniami nášho veku“, čo je ďalší projekt spolupráce so Stevenom Rockefellerom a iluminátom Maurice Strongom. Je to enviromentálny projekt ako vystrihnutý z leninských čítaniek, ktorý zaváňa kultom „živej, dýchajúcej matky Zeme“ – klasické pohanské tézy spolu s enviromentalistickou hystériou a snahou o nahradenie kresťanstva . Podporuje ho Rockefeller Brothers Fund.
Gorbačov je takisto prezidentom Medzinárodného zeleného kríža, ktorý sa zaoberá mnohými oblasťami medzinárodného práva a ultimatívne požaduje podriaďovanie sa suverénných štátov cholerickému Globálnemu enviromentálnemu hnutiu.

Záver:
Globalizačná anakonda nás už hypnotizuje poriadne dlho. Ako kapybara teraz len čaká na vhodný okamih ako nás čo najrýchlejčie šupnúť do svojho vysneného direktívneho svetového štátu.

Barónka  Rothschild a rodinný poklad

Barónka Philippine Mathilde Camille de Rothschild (nar. 22 November 1933 v Paríži), na obr.,  je jedinou dcérou baróna Philippe de Rothschild, člena Rothschildovskej bankovej dynastie a vlastníka fracúzskeho vinárstva Chateau Mouton Rothschild.Do rodinného biznisu vstúpila na konci 70-tych rokov. Po otcovej smrti zdedila tri vinárstva v Bordeaux. Jej osobné vlastníctvo sa odhaduje na 190 miliónov USD.Na fotografii je barónka ozdobená zlatým náhrdelníkom s príveskom . Príveskom je obrovská hlava Baphometa, pohanského boha z 19. storočia, ktorý sa stal synonymom satana.

Podľa Unity Publishing/magnificat.sk