Vianočné dieťa v Čadci

516

A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“ (Mt 18, 5)

Dnes ráno (18. decembra 2010) sme si našli v pošte priamo nám adresovaný neobvyklý e-mail:

Dňa 18.12.2010 bolo umiestnené prvé dieťatko v našom Hniezde záchrany – zdravé dievčatko, 49 cm, 3,240 g. Personál KNsP jej dal meno Slávka (na obr).
Slávke želáme, všetko dobré, hlavne zdravie a aby jej našli milujúcich adoptívnych rodičov. Mamičke ďakujeme, že sa rozhodla dcérke darovať život…

Členovia o. z. Naša nemocnica v Čadci

HZ v Čadci bolo otvorené 3.8.2010

S úctou

Martin Šenfeld

Ing. Martin Šenfeld
predseda o.z. Naša Nemocnica v Čadci
Palárikova 2311 022 16 Čadca
tel.:    +421 41 433 3327, +421 41 460 4398 fax:    +421 41 433 3345

mobil: +421 907 703 628 e-mail.: senfeld@nspcadca.sk

web.: www.nspcadca.sk

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/

Zachránený život

Vianoce. Sviatky narodenia sa Dieťaťa Ježiša, ktorý prišiel na svet v nehostinnej maštaľke. Narodil sa nenápadne a skryto, v najväčšej chudobe a pokore. Dnes, v Nemocnici v Čadci, sa v Hniezde záchrany objavilo odložené a bezbranné dieťa, ktoré vlastná matka vydala záujmu iných. A predsa – aspoň mu ponechala život, dar od Boha…

Predseda o.z. Naša Nemocnica v Čadci Ing. Martin Šenfeld nám k tomu povedal:

M.S.: Máte dieťa vo svojom Hniezde záchrany pred Vianocami, prekvapilo Vás to?

Ing. Martin Šenfeld: „Priznám sa, že keď mi volali ráno z nemocnice, bol som veľmi dojatý, pretože Hniezdo záchrany sme dokončili ešte len v septembri. To že raz pomôže zachrániť niekomu život v to som veril, preto sme sa aj do toho pustili, ale že to bude tak rýchlo a predvianočnom čase, to ma  prekvapilo.“

M.S.: Ako vnímate Vianoce ako narodenie Dieťaťa Ježiša?

Ing. Martin Šenfeld:Súčasné Vianoce sú veľmi konzumné, niekedy až stresujúce – pričom sa zabúda na ich skutočný význam. Narodenie nášho Pána je tá najúžasnejšia zvesť. Radujeme sa z toho, pretože Boh nám preukázal aj napriek našej hriešnosti, veľký prejav svojej lásky.“

M.S.: Ako trávite svoje Vianoce Vy?

Ing. Martin Šenfeld: „Vianočné sviatky trávime doma – v rodinnom kruhu. Na štedrý deň sa snažíme dodržať pôst – o to viac sa tešíme na štedrú večeru (pripravujeme vianočnú kapustnicu a rybu so zemiakovým šalátom…)

Nasledujúce dni navštevujeme najbližšiu rodinu a známych. Spestrením sviatkov je návšteva koledníkov dobrej noviny, ktorí prinesú do nášho domu správnu atmosféru.“

M.S.: Čo by ste želali našim čitateľom?

Ing. Martin Šenfeld: „Pevné zdravie, Božie požehnanie, lásku a pokoj v rodinách. Tým ľuďom, ktorí nemajú také šťastie – želám, aby sa v živote nikdy nevzdávali a zverili svoje ťažkosti a problémy nášmu Pánovi,  ktorý sa o každého z nás s láskou postará.“

Zhováral sa: Anton Selecký

Pred krátkym časom sme s pánom predsedom urobili rozhovor na tému založenia Hniezda záchrany v Nemocnici v Čadci, čo ho k tomu viedlo a ako sa pozerá na ochranu života a ochranu zdravia človek vôbec.

Pripájame tento rozhovor ako aktuálny aj pri tejto príležitosti.

Z bankového manažéra ochranca života

Ľudský život je Boží dar

* Mojou náplňou bolo manažovať privátnych bankárov a poskytovať tú najlepšiu starostlivosť pre najbohatších ľudí v našej krajine. * Otvoril som si Sv. písmo a našiel som si tam jasnú odpoveď. * Ľudský život je Boží dar a nikto nemá právo na rozhodovanie o druhom človeku či bude alebo nebude žiť. * Je potrebné, aby sme my – kresťania boli v tomto jednotní a razantne odmietali tieto tlaky (proti životu). * Duchovná služba by nemala chýbať v žiadnej nemocnici. * Som hrdý na to, že tu máme Turzovku. Aj ja som vďačný Panne Márii za jej pomoc. * Je dobré, že sú vo svete takéto miesta!“

Ing. Martin Šenfeld

Milí priatelia, nedávno sme dostali sympatický e-mail so správou – Zakladáme hniezdo záchrany:

Dobrý deň, Posielam informáciu o pripravovanom spoločnom projekte občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci, Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci a občianskeho združenia Šanca pre nechcených – Hniezdo záchrany.“

E-mail bol od Ing. Martina Šenfelda (na obr.) ekonomického námestníka riaditeľa Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Ozvali sme sa Ing. Martinovi Šenfeldovi a získali ďalšie pozoruhodné informácie. Zameranie na záchranu života, aj už narodených, aj tých nechcených. Na stránke http://www.nemocnicacadcaoz.sk/index.htm, Sme sa dopočuli o mimoriadnej a efektívnej aktivite Združenia, ktoré vzniklo pod názvom Naša nemocnica v Čadci.

Zakladateľom ako aj konateľom tohto združenia je práve Ing. Martin Šenfeld. Zaujalo nás, prečo ohľadne nemocnice práve Ing. a nie MUDr. A tak sme sa na pána námestníka nemocnice v Čadci spýtali na tieto a ďalšie skutočnosti, ako aj na jeho názory. Poslal nám svoje odpovede, ktoré si zaslúžia aj vašu pozornosť, milí našu čitatelia:

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Vážený pán predseda, oznámili ste založenia Hniezdo záchrany vo vašej nemocnici v Čadci. Ako funguje a čo si od tohto Hniezda záchrany sľubujete?

Ing. Martin Šenfeld: „Pre Hniezdo záchrany sme sa rozhodli tesne pred koncom minulého roka, keď som kontaktoval občianske združenie Šanca pre nechcených, ktoré vybudovalo predchádzajúce Hniezda záchrany. Predsedníčka o. z. – pani Anna Ghannamová súhlasila a tak sme sa pustili do spoločných príprav. Uvedený projekt sme začali medializovať, ako aj oslovovať potencionálnych sponzorov. Momentálne sme vo fáze získavania finančných prostriedkov na túto akciu. Predbežná vízia vybudovania tohto Hniezda je 1.6.2010 – symbolicky na Deň detí.“

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Prečo ste sa rozhodli pre prácu v zdravotníctve? Máte nejaký zážitok, ktorý vás veľmi ovplyvnil vo vašej činnosti v nemocnici? Čo vás viedlo k založeniu vášho občianskeho združenia?

Ing. Martin Šenfeld: Pre prácu v zdravotníctve som sa rozhodol len nedávno (1.1.2009). Predtým som vyše 15 rokov pracoval v bankovom sektore – posledné obdobie, ako vedúci teamu privátnych bankárov pre stredné a východné Slovensko. Mojou náplňou bolo manažovať privátnych bankárov a poskytovať tú najlepšiu starostlivosť pre najbohatších ľudí v našej krajine. Bola to veľmi zaujímavá práca, založená na dôvere, ale aj na rozmaroch „veľkých“ klientov. Môžem povedať, že väčšina bežných klientov banky nemá ani len tušenie, ako sa banky starajú o tých „naj.“ klientov. Zamestnanie som sa rozhodol zmeniť až po dlhšej úvahe. Nebolo to jednoduché, pretože s bankou som precestoval takmer celý svet a mal som veľmi dobrý kolektív. Myslel som si, že tam budem pôsobiť až do dôchodku. Potom prišla ponuka z VÚC, ktorý je zriaďovateľom nemocnice v Čadci. Najskôr som odmietol, ale potom som sa začal zamýšľať nad zmyslom svojej doterajšej práce a postupne som si začal uvedomovať, že by som mohol skúsiť niečo zmysluplnejšie, čo by ma obohatilo viac duchovne. Otvoril som si Sv. písmo a našiel som si tam jasnú odpoveď. Potom som už neváhal a ponuku na zmenu zamestnania som prijal. Občianske združenie som založil hneď druhý mesiac po pôsobení v nemocnici, pretože súčasné financovanie nemocníc je tak nastavené, že neumožňuje investovať finančné prostriedky do rozvoja. Nemocnice živoria a zúfalo bojujú o prežitie. Naše o. z. vytvorilo projekty, ktoré by mohli nemocnicu posunúť ďalej.

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Projekt, ktorý uviedla do života Mgr. Anna Ghannamová, je orientovaný na záchranu ľudského života. Ako vidíte vy otázku umelého potratu? Èo si myslíte všeobecne o propagácii, èi skôr pretláčaní potratu, a snahe úplne ho liberalizovať?

Ing. Martin Šenfeld: „Ľudský život je Boží dar a nikto nemá právo na rozhodovanie o druhom človeku či bude alebo nebude žiť. Tehotenstvo nie je choroba. Existujú predsa legálne alternatívy – ak dieťa žena nechce, môže sa rozhodnúť pre anonymný pôrod (v našej nemocnici sme už tieto pôrody zaregistrovali). S propagáciou potratov nesúhlasím. Veľa ľudí sa pritom odvoláva na slobodu a demokraciu, v škole nás učia správať sa viac asertívne, každý chce byť „in“ a na slušnosť a pokoru sa zabúda.“

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Čo by malo byť podľa vás v tejto dobe krédom súčasného lekára – okrem samozrejme „Hippokratovej prísahy?“

Ing. Martin Šenfeld: „Hippokratova prísaha hovorí o všetkom – o úcte k chorým, o lekárskom tajomstve, o ochrane nenarodených detí, o postoji k eutanázii, ako aj o príkladnom živote lekára. Keď použijem obchodnú terminológiu – aj lekár by sa mal riadiť heslom: „Náš zákazník – náš pán.“ Pri niektorých lekárov mi chýba väčšia ochota, prívetivosť a pokora.

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Hovorí sa veľa o tzv. „kultúre smrti“. Je to celý filozofický komplex, právno–duchovno-kultúrno-etický. Lekár je tu, zdá sa, pod veľkým tlakom (problém potratov, eutanázie, tzv. výskum kmeňových buniek, klonovanie, experimenty s embryami a i.) Pozorujete tento trend aj u nás? Čo sa dá proti tomu robiť?

Ing. Martin Šenfeld: „Samozrejme, ani Slovensko nie je výnimkou – „kultúra smrti“ prenikla pod pokrývkou vedy aj do oblasti zdravotníctva. Aj keď Slovensko patrí medzi konzervatívnejšie krajiny – je tu veľké riziko direktívy EÚ, ktorá môže našu krajinu negatívne ovplyvniť. Je potrebné, aby sme my – kresťania boli v tomto jednotní a razantne odmietali tieto tlaky.

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Ako vidíte dnes problém nemocníc, ktoré sú pod likvidačným tlakom? Môže pomôcť také združenie ako ste založili? Ako?

Ing. Martin Šenfeld: Združenie môže čiastočne pomôcť realizovať niektoré rozvojové projekty. Naše občianske združenie je dobrovoľná organizácia, ktorá za svoju činnosť nepoberá žiadne odmeny. Nemocnici v Čadci sme pomohli zriadiť jednotku ošetrovacích rán – tzv. „LARVÁLNU TERAPIU,“ ďalej sme zakúpili dva multifunkčné prístroje pre rehabilitačné oddelenie a urobili sme benefičný koncert pre novorodenecké oddelenie – za výťažok z tohto koncertu sme kúpili kompletnú resuscitačnú jednotku pre toto oddelenie. Takže dá sa pomáhať aj týmto smerom.

Najväčší problém vo financovaní nemocníc však vidím v legislatívnej oblasti a v zmene správaní sa niektorých zdravotných poisťovní. Predstavte si, že nemocnice musia zo zákona zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre každého pacienta. Niektoré poisťovne si stanovia limity a nemocniciam zaplatia za ich výkony len do výšky limitov – pričom verejne deklarujú, že svojmu pacientovi platia celú liečbu, čo nie je pravda. Keď nemocnica odlieči viac pacientov, ako má limit z poisťovne – má smolu. Všetky náklady idú na jej ťarchu. Keď si ich chce u poisťovne refundovať – dostane v dohode o urovnaní len malé percento z uvedených nákladov (do 30%). Ďalšie problémy pre nemocnicu predstavujú tzv. „Ťažkí pacienti“ s veľmi drahou liečbou. Nie zriedka sa stane, že máte limit za hospitalizáciu napr. 600 EUR, ale stav pacienta si vyžaduje investíciu do liečebného procesu aj 50 000 EUR. Nemocnice sa márne snažia tieto prostriedky od poisťovní získať. Ak sa vyriešia tieto problémy – nemocniciam sa bude dariť podstatne lepšie.

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Zdravotníctvo svojou podstatou si vyžaduje mimoriadny a ohľaduplný prístup k človeku. Zdá sa, že sa to z našich nemocníc a ordinácií niekde vytráca. Aké s tým máte skúsenosti vy? Ako vidíte vy súčasný „model“ lekára?

Ing. Martin Šenfeld: Lekári sú často preťažení, niektorí limitovaní zastaranou prístrojovou technikou a nedostatkom pomocného personálu. Prívetivosť aj ohľaduplný prístup by im ale nemal chýbať. Žiaľ negatívne skúsenosti s aroganciou a neochotou mám aj ja. Na druhú stranu musím povedať, že mám aj veľmi pozitívne skúsenosti s maximálnou ochotou a ústretovosťou našich lekárov.

Pre zlepšenie prístupu k pacientom sme ako jeden z prvých krokov zaviedli internetový objednávací systém, kde sa pacient môže bezplatne objednať na vyšetrenie v našich vybraných ambulanciách.

Súčasný lekár by nemal upadnúť do akejsi rutiny, ale okrem svojej odbornosti by mal uplatniť aj citlivý ľudský prístup.

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Nemocnica je priestorom, kde sa veľa ľudí zamýšľa nad svojím životom, jeho zmyslom, cieľom… Ako sa na to pozeráte vy, resp. aká je vaša životná filozofia?

Ing. Martin Šenfeld: Áno, máte pravdu. Keď sa človek dostane do nemocnice, vtedy sa väčšinou skutočne zamyslí nad svojim životom a veľa ľudí prehodnotí svoj rebríček hodnôt. Moja životná filozofia…? Snažím sa riadiť heslom: „vždy je lepšie zapáliť čoby len malý plamienok, ako preklínať tmu…“

Veď všetci sme tu len na dobu určitú, preto si vážim každý deň ktorí tu môžem prežiť bez ohľadu na to či svieti slnko, alebo je upršaný. Život je príliš krátky a vzácny na to, aby sme ho premárnili…

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Duchovná služba (kňazi, zaopatrovanie chorých, spoveď, sv. omše a i..) dnes môže (mala by) v nemocniciach fungovať bez problémov. Je to tak aj vo vašej Nemocnici v Čadci? Aké sú vaše skúsenosti v tomto smere?

Ing. Martin Šenfeld: V našej nemocnici funguje duchovná služba veľmi dobre, hlavne vďaka citlivému prístupu d. p. Petra Dubca. Nemocnica má svoju kaplnku, kde sa konajú sv. omše (utorok – sobota). Nedeľné sv. omše a prikázané sviatky sa slávia vo veľkej zasadačke. Pacienti majú možnosť sv. spovedi, pomazania chorých a zaopatrenia priamo na lôžkových oddeleniach. Duchovná služba by nemala chýbať v žiadnej nemocnici.

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Keby ste mali apelovať na súčasných lekárov – ako ľudí, ktorí v tých ťažších chvíľach majú k pacientovi blízko a veľmi ho môžu ovplyvniť zdravotne, aj psychicky či duchovne, – čo by sme im povedali?

Ing. Martin Šenfeld: „To je ťažká otázka, lekári alebo zdravotné sestry sa bežne dostávajú do týchto situácií. Niekedy sú posledným človekom, ktorí je v kontakte s pacientom. Viem, že aj pre zdravotníkov je veľmi ťažké vidieť trpiaceho pacienta, ale aj napriek tomu, nemali by skĺznuť do akejsi rutiny, ale pacient by mal cítiť ich záujem a empatiu. Povedal by som im, že každý človek sa môže dostať do pozície pacienta, preto by sa k nim mali správať, ako k najbližším, pretože nevedia, či zajtra oni nebudú potrebovať takúto pomoc…“

MAGNIFICAT SLOVAKIA: Žijete v kraji Turzovky, ktorá je známa zjavením sa Panny Márie v roku 1958. Máte k Turzovke nejaký vzťah? Ako vidíte a vnímate fenomén zjavení sa Panny Márie v dnešnom svete vôbec?

Ing. Martin Šenfeld: „Som hrdý na to, že tu máme Turzovku. Veľmi rád navštevujem toto pútnické miesto, kde sa snažím nájsť východisko z každej situácie a načerpať potrebný pokoj. Aj ja som vďačný Panne Márii za jej pomoc. Je dobré, že sú vo svete takéto miesta!“

Za rozhovor ďakuje: Anton Selecký

Obrázky Nemocnice sú z linky:

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/index.htm