Vianočné dieťa Slávku si osvojili!

393

Milí priatelia, pred Vianocami sme uverejnili informáciu o odloženom dieťati – dievčatku Slávke (na obr.) v NsP Čadca, ktorá v lete 2010 zriadila Hniezdo záchrany pre nechcené deti. V týchto dňoch sme sa dozvedeli, že dievčatko už bolo osvojené manželmi z Liptova. Ing. Martin Šenfeld z NsP Čadca (na obr.) nám na náš dotaz k tomu povedal:

Ing. Martin Šenfeld: „Hneď po umiestnení Slávky v našom Hniezde záchrany, sme túto skutočnosť oznámili Úradu práce a sociálnych vecí, ktorý urobil zákonom stanovené úkony a celý spis s návrhom na adopciu – podľa poradovníka žiadostí odovzdali súdu, ktorý potom rozhodol vydaním tzv. predbežného opatrenia o zrýchlenom procese, pretože uznal, že je v prospech dieťatka, aby sa čím skôr dostalo do stabilného rodinného prostredia.

Som veľmi rád, keď sa ukázalo, že zriadiť HZ v našom meste bolo správnym krokom. Možno to znie neuveriteľne, ale keď sme sa rozhodli iniciovať tento projekt, niektorí primári vyjadrili svoj negatívny postoj (pričom sme nemocnicu nezaťažili žiadnymi finančnými nákladmi na jeho zriadenie) – dúfam, že Slávka je pre nich tou najkrajšou odpoveďou.“

Ing. Martin Šenfeld
Ing. Martin Šenfeld

MS: Ako Slávku vnímal celý ten čas personál nemocnice, a ako sa osvojenie a prevzatie Slávky uskutočnilo?

Ing. Martin Šenfeld: Personál našej nemocnice si Slávku veľmi obľúbil, mali sme množstvo telefonátov od ľudí, ktorí si Slávku chceli adoptovať, ako aj od obyčajných ľudí, ktorým osud našej Slávky nebol ľahostajný. Osvojenie prebehlo veľmi rýchlo a tento týždeň si ju adoptívni rodičia za asistencie pracovníčky Úradu práce a sociálnych vecí odniesli. Musím sa priznať, že napriek radosti, že Slávka si už našla svojich rodičov, po jej odchode chvíľku pretrvávala smutná atmosféra a časť personálu si aj poplakala.

MS: Ako môžu postupovať prípadní záujemci – náhradní rodičia – aby si takéto dieťa adoptovali?

Ing. Martin Šenfeld:Adopcia takýchto detí podlieha štandardnému adopčnému procesu, kde po vyplnení formulárov nastáva skúmanie vhodnosti žiadateľa o adopciu. Celý proces trvá 4 – 5 mesiacov, potom po jeho ukončení v prípade pozitívneho rozhodnutia zapíšu žiadateľov do poradovníka, kde si žiadateľ presne určí o aké dieťa má záujem. Každý región má svoj poradovník.

MS: Témou dňa sú interrupcie, ktoré už viaceré nemocnice na Slovensku odmietli robiť. Ako vnímate tento vývoj, v súvislosti aj s výhradou vo svedomí, o ktorej sa diskutuje a ktorá je aj predmetom prediskutovávanej zmluvy Slovenska s Vatikánom?

Ing. Martin Šenfeld:Som veľmi rád, že sa zdravotnícky personál v niektorých nemocniciach rozhodol nevykonávať tento otrasný zákrok. Verím, že tento príklad rozšíri pozitívny vývoj aj medzi ostatné zdravotnícke zariadenia, veď lekár má liečiť, nie zabíjať!“

Ďakujeme všetkým návštevníkom nášho webu, ktorí sa o malú Slávku zaujímali a veríme, že podobných manželov, ochotných si osvojiť podobné dieťa bude na Slovensku viac. (anse, magnificat.sk)

https://www.magnificat.sk/2010/12/vianocne-dieta-v%C2%A0cadci/