TV: Večná pieseň

1243

Skutočný príbeh zo začiatku 19. storočia zachytáva úsek zo života mladého farára Josepha Mohra, autora najznámejšej vianočnej piesne na celom svete – Tichá noc, svätá noc. Joseph Mohr prichádza práve v čase politických nepokojov do horskej dedinky Oberndorf, kde sa ako pomocný farár snaží spolu s miestnym učiteľom pomôcť chudobným deťom…

Milí priatelia!
Dostávame od vás množstvo milých pozdravov a prianí. Nie je v mojich silách odpovedať vám jednotlivo, tak prijmite aspoň takto našu vrelú vďaku a taktiež želanie požehnaných, pokojných a radosti plných Vianoc. Nech malý Ježiško, ktorý sa narodil, prináša do srdca každého z vás nádej, a toľko lásky, aby sa v nich nikdy nevyčerpala.
S vďakou a úctou Anton Selecký