TV Magnificat: Miesto milosti

342

V dňoch 29. júla – 7. augusta 2011 sa v Medžugorí koná pravidelné modlitbové stretnutie mládeže pod názvom Mladifest. Už vyše 10 rokov sa tu stretávajú mladí aj starší z celého sveta, aby načerpali silu, pokoj a najmä prítomnosť našej Nebeskej Matky, Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Priali by sme každému z vás, ktorí to ešte nezažili, aby ste skúsili tieto „kúpele“ pokoja a modlitby na mieste, na ktorom – ako to niekto výstižne nazval – sa Nebo stretá so zemou. Na tomto mieste a práve v čase Mladifestu tu odznieva množstvo prednášok, povzbudení a hlavne svedectiev ľudí, ktorí na svojej strastiplnej ceste životom našli jeho zmysel,a objavili Boha práve prostredníctvom Panny Márie, ktorá sa stará o záchranu duše každého z nás.

Magnificat Slovakia vám ponúka nevšedný príbeh dvoch mladých ľudí, pre ktorých sa Panna Mária stala východiskom, ochrankyňou a sprievodcom. Dokument sme natočili práve na Mladifeste, v auguste 2007. Anton Selecký