Aktualizované -Švajčiarsko: Biskup za jasné katolícke postoje zožal kritiku, „Estrelovej dokument“ sa znova tlačí na schválenie – možnosť protestu!

554

Chur, 9.12.2013 (kath.net) 016 560 – „S najväčšou starosťou vidí Cirkev, že vo verejných diskusiách a médiách sa stále viac a viac tolerujú už iba argumenty „genderizmu“. Kto zmýšľa inak, je spoločensky vyhraničený  a musí rátať s právnymi sankciami. Týmto spôsobom sa stále viac okresávajú základné práva človeka na náboženstvo a slobodu názoru.“

HunderNapísal to diecézny biskup švajčiarskeho Churu Mons. Vitus Huonder (na obr.) v pastierskom liste

 „Gender – hlboká nepravda jednej teórie“.

List napísal pri príležitosti „Svetového dňa ľudských práv“ – 10. decembra 2013. Cieľom ´genderizmu´ je, aby sa každá sexuálna identita akceptovala ako rovnocenná.  V tomto zmysle prebieha konkrétne spoločenské presadzovanie ideológie okrem iného aj údajným právom párov rovnakého pohlavia sobášiť sa a adoptovať deti, alebo (homo-) sexualizáciou detí v materských škôlkach a školách.“

Reakcie tlače na pastiersky list sú voči biskupovi Huonderovi prevažne negatívne. Švajčiarske médiá informovali o liste pod titulkami ako „Churský  biskup karhá homosexuálov“ (Neue Zürcher Zeitung), „Frontálny útok na homosexuálne manželstvo“ (Blick.ch), „Svätým hnevom proti homosexuálom“ (SonntagsZeitung) a „Huonderov homofóbny pastiersky list“ (20min.ch).

Rozhodne nie všetky médiá sa dokázali vyšvihnúť k tomu, aby požiadavku biskupa Huondera, že jednostrannosť súčasnej politickej diskusie o „zrovnoprávnení“ homosexuálov de facto ohrozuje ľudské právo na náboženskú slobodu a slobodu názoru katolíkov (príp. kresťanov), vôbec prezentovali – ani len znevažujúco!

Iba „Blick.ch“ citoval Huonderovho hovorcu Giuseppe Graciu: „Dnes sa často diskriminuje katolícka cirkev sama a síce ‚diskriminačným kyjom‘: ‚Kto požiadavky homosexuálnej lobby schvaľuje, sa považuje za dobrého. Kto sa vyjadrí inak, je homofóbny a zlý.‘ To je ‚hlboko anti-liberálne‘ a  ‚proti slobode názoru a viery‘“.

Okrem toho z prehľadu tlače máme dojem, že vyjadrenia biskupa Huondera sa pokúšajú prezentovať ako iba postoj jednotlivca. Úplne chýba poukaz na to, že biskup Huonder jednoducho iba vyjadruje postoje  Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, porovn. napr. Stanovisko Biskupskej konferencie USA k otvoreniu manželstva pre homosexuálne páry v júni 2013. Americkí biskupi svoj postoj vyjadrili stručne:

„Jeden muž, jedna žena, na celý život.“

Aj katolícki biskupi Slovenska počiatkom decembra v pastierskom liste k tomu ostrou formou zaujali stanovisko. Uveďme aj „List biskupom Katolíckej  cirkvi o spolupráci muža a ženy v Cirkvi a vo svete“ (2004) alebo aj Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Stanovisko Biskupskej konferencie Švajčiarska doteraz nie je známe. –zg-

V europskom parlamente sa 10. decembra bude znova hlasovat o dokumente ESTRELA REPORT, ktorý zahŕňa i povinnú sexuálnu výchovu detí vo veku 0 – 4 rokov, zahŕňajúcu pojmy ako „interaktívna výuka“, „ukážky dieťa-učiteľ“ a „včasná detská masturbácia“…

 Protestujme proti tzv. Estrelovej dokumentu!

estrelllPeticia priamo do Eu parlamentu proti tomuto dokumentu, za jeho odmietnutie :   ponahlajte sa , preposielajte rychlo

Join this petition – Mikael GUSTAFSSON,Lívia JÁRÓKA, Edite ESTRELA, Elisabeth MORIN-CHARTIER,Barbara MATERA: STOP IT: Estrela Report back in EU:

postup pri vyplnani:  first name = meno   last name = priezvisko  email = vpisat mail  United States =   Slovakia…alebo iný štát   Zip code = PSČ    potom kliknut cervene SIGN = podpis

 Protesty proti „potratovej správe Estrela“ sa šíria

_ZAR0532 Brusel, 7.12.2013 (kath.net/KNA/red) 016 565 – Poslanci nemeckej strany CSU vyzvali predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza, aby  návrh rezolúcie označovanej ako «potratová správa» definitívne vyškrtol s rokovania parlamentu. Správa portugalskej socialistky Edith Estrelovej o sexuálnom a reprodukčnom zdraví v súčasnosti vyvoláva «rozruch» v parlamentom výbore pre práva žien. Má sa o nej rokovať v parlamente opäť v utorok.  V liste uverejnenom v piatok v Bruseli apelujú nemeckí europoslanci Martin Kastler a jeho bavorský kolega Alex Dorow na Schulza, aby správu odmietol: «Rešpektujte subsidiaritu. Rešpektujte vôľu občanov», uvádza sa v liste.

Plénum parlamentu Estrelovej správu už v októbri väčšinou odmietlo a vrátilo do výboru. Teraz sa v štrasburskom pléne «predkladá v tichej komôrke a netransparentnom hŕ-hŕ postupe predkladá ľahko zmenený text», napísali nemeckí poslanci. V ňom sa okrem iného navrhuje «ľudské právo na potrat», záväzná sexuálna výchova a propagácia homosexuality u mladistvých.

Kastner je členom Centrálneho výboru nemeckých katolíkov.

Rovnako protestujú proti správe aj „Kresťanskí demokrati za život“ (CDL). Predsedníčka CDL Mechthilda Löhrová vo vyhlásení upozornila na otvorené protirečenie medzi Estrelovej správou a «doteraz najúspešnejšou európskou občianskou iniciatívou „Jeden z nás“, ktorá «bez námahy zozbierala už 1,9 milióna podpisov, ktoré sa vyslovujú za lepšiu ochranu života a embryí v Európe a práve nie za to, ako požaduje správa, aby sa rozšírili európske požiadavky týkajúce sa potratov».

 Priznanie sporných požiadaviek

Predseda Európskej humanistickej federácie (EHF), Pierre Galand, v reakcii na protesty organizácii na ochranu rodiny sa obrátil veľmi naliehavo na europoslancov. Nedobrovoľne priznáva, že Estrelovej správa naozaj obsahuje výsostne sporné požiadavky. „Niektoré problematické pasáže sme z pôvodnej správy vyškrtli ako časti o asistovanej reprodukcii, nájomných matkách a sexuálnej výchove – pojmy „bez tabu“ a interaktívne sa škrtli. Nová verzia správy je podľa neho „vyvážená a zostáva progresívna“.

 Výzvy k protestom proti  Estreelovej správe

Veľmi krátkodobo sa vyzýva k demonštrácii proti Estrelovej správe: V pondelok, 9. decembra 2013 od 14. do 16. hod. pred Európskym parlamentom. Okrem toho Iniciatíva na ochranu rodiny (ktorej hovorkyňou je Hedwiga von Beverfoerde) vyzvala aj k mailovým protestom proti správe. Na domovskej stránke sú sformulované texty a mailové predsedu a vedúcich frakcií Európskeho parlamentu. –zg-

kath.net podporuje túto mailovú akciu a prosí čitateľov o veľkorysú účasť!   

Diktatúra sexuálnych menšín

http://www.citizengo.org/en/1150-reject-estrela-report
Menšiny to vždy a všade budú mať ťažké. Je to najmä preto, lebo určité menšiny sa nikdy nestanú väčšinou, a vždy budú mať taký spôsob života, na ktorý väčšina nepristúpi, nech by sa akokoľvek usilovali nanútiť jej svoj spôsob života. Je dobré, ak sa médiá postavia na ochranu prirodzených práv menšiny, no ak sa s pomocou médií menšiny namiesto práv usilujú o čoraz väčšie presadenie privilégií, zaváňa to diktatúrou. Nechcem strašiť bociana žabou, ale ak žaba má vďaka médiám širšiu a väčšiu papuľu ako bocian, čosi nie je v poriadku a je prirodzené, ak sa rodiny ozývajú vtedy, ak niektoré menšiny chcú obmedziť ich práva. Jeden z mnohých pokusov je tzv. Estrela report, ktorý chcú do parlamentu pretlačiť ľudia ako pani Pietruchová. O čo v ňom ide?

euvlajka– Sexuálna výchova pre deti od začiatku povinnej školskej dochádzky (v závislosti od krajiny, v Severnom Írsku už od 4 rokov)

– Právo na potrat ako ľudské právo aj ako nástroj kontroly pôrodnosti

– Obmedzenie výhrady vo svedomí zdravotníckych pracovníkov a obmedzenie práv rodičov
– Záväzok členských štátov Európskej únie financovať potraty vo svojej politike zahraničnej a v rámci rozvojovej pomoci
– Liberálne potratové zákony, sexuálnu výchovu a antikoncepciu ako ideál
– Odmietanie pro-life zákonov
– Zjednodušenie prístupu k antikoncepcii a potratom
Dokument bol 22.októbra 2013 poslaný na prepracovanie, avšak teraz je prakticky bez zmien v parlamente a 10.decembra sa bude hlasovať o jeho prijatí alebo neprijatí. Veľa času nezostáva, preto je potrebné urobiť rýchlo dve veci: Napísať europoslancom email, aby prekladaný Estrela report neschválili. V emailoch sa treba sústrediť na vecné argumenty.
Podpísať petíciu na stránke citizengo, ktorá hovorí europoslancom odmietnuť Estrela Report (na vyplnenie petície potrebujete len zadať meno, priezvisko, emailovú adresu a poštové smerovacie číslo – ZIP).Nezabudnúť na modlitbovú podporu – či už osobne, v spoločenstvách alebo na stretkách. Uvažovať, koho voliť v budúcich parlamentných voľbách, lebo proti Estrela reportu sa postavili všetci slovenskí europoslanci okrem poslancov strany SMER. Je jasné, e naši socialisti idú ruka v ruke s eurosocialistami, ktorí sa niečo také pokúšajú pretlačiť. Chcú obmedziť práva väčšiny nie právami menšín, ale privilégiami, ktoré v konečnom dôsledku povedú k potláčaniu prirodzených práv väčšiny.

KDH odmieta zasahovanie EU do kompetencií členských štátov

zaborska01Predseda KDH Ján Figeľ a europoslanci Anna Záborská a Miroslav Mikolášik dnes vyzvali poslancov Európskeho parlamentu, aby hlasovali proti iniciatívnej Správe o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorej autorkou je socialistická poslankyňa Edite Estrela. Európsky parlament totiž nemá právomoc zasahovať svojimi uzneseniami do výlučných právomocí členských štátov. Politici KDH preto apelujú predovšetkým na všetkých slovenských europoslancov, aby v hlasovaní správu zamietli, prípadne podporili alternatívne prijateľné uznesenia.

„Záležitosti ochrany života, manželstva a rodiny patria do právomoci členských štátov EÚ. Preto by európske inštitúcie, zvlášť EP, mali rešpektovať túto deľbu kompetencií. Únia nepotrebuje centralizáciu, ale rešpektovanie subsidiarity. Nepotrebuje viac ideológie, ale viac zodpovednej slobody,“ uviedol predseda KDH Ján Figeľ.

„Dostávam stovky listov, v ktorých rodičia z celého Slovenska a ďalších členských štátov žiadajú zamietnuť túto správu. Chcem ich ubezpečiť, že zdieľam ich znepokojenie a verím, že ich hlas vypočujú aj moji kolegovia v parlamente,“ zdôraznila europoslankyňa Anna Záborská.

„Táto správa je výlučne politickým nástrojom na pretláčanie potratovej a gender agendy na európskej úrovni. Toto tu už bolo, že socialisti rozbíjali rodiny a vnucovali im svoju ideológiu, čo malo za následky tisícky obetí na životoch. Krajiny ako Slovensko sú príliš citlivé na to, aby sa im totalita vrátila znova z druhej strany,“ podčiarkol Miroslav Mikolášik.

Kontroverznú správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví už parlament v októbri po búrlivej diskusii vrátil na prepracovanie naspäť do výboru. Spravodajkyňa však urobila len nepatrné zmeny a plénum o nej bude hlasovať znova už zajtra.

http://www.zaborska.sk/?q=node%2F241

Prílohy:
– Správa o sexuálnom a reprodukčnom zdraví
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2…

– Alternatívny návrh uznesenia EPP/ECR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+…

– Alternatívny návrh uznesenia EFD
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+…

Humanisti: ‚Niektoré problematické pasáže z Estrelovej správy sa odstránili‘

Štrasburg, 9.12.2013 (kath.net) 016 566 – Organizácie na ochranu rodiny vyzvali k mailovým protestom proti Estrelovej správe, o ktorej sa rokuje v EP v utorok.

Predseda Európskej humanistickej federácie (EHF), Pierre Galand, v reakcii na protesty organizácii na ochranu rodiny sa veľmi naliehavo obrátil na europoslancov. Nedobrovoľne priznáva, že Estrelovej správa naozaj obsahuje výsostne sporné požiadavky. „Niektoré  problematické pasáže sme z pôvodnej správy vyškrtli ako časti o asistovanej reprodukcii, nájomných matkách a sexuálnej výchove – pojmy „bez tabu“ a „interaktívne“ sa škrtli. Nová verzia správy je podľa neho „vyvážená a zostáva progresívna“. Galand však ďalej uvádza:

„Prosíme vás, aby ste sa masívnymi akciami istých reakcionárskych organizácií nenechali znepokojiť“. „Niektoré náboženské skupiny reagujú na túto správu veľmi prudko napríklad agitáciou a silnou prítomnosťou.“

Nápadný je tu aj veľmi znevažujúci prístup k demokratickým možnostiam vyjadrenia názorov, akonáhle pochádzajú od kresťanov. Protivníci Estrelovej správy „sa ani neštítia o obsahu správy šíriť najhoršie klamstvá“, vyhlásil Galand ďalej.

„Napríklad ako European Dignity Watch, (Európska stráž dôstojnosti), pre ktorú správa povedie k legalizovaniu pedofílie v Európe: ‚Je to program sexuálnej výchovy v ranom detstve. Musíme sa vážne opýtať, či tento druh sexuálnej výchovy v skutočnosti nie je formou pedofílie, ktorá by mohla viesť z zneužívaniu detí, aj keď pod zámienkou ‚výchovy‘ alebo ‚rozvoja schopností‘.“

European Dignity Watch preskúmala smernice WHO a BzgA o sexuálnej výchove, na ktorú poukázala prvá verzia Estrelovej správy. Tie odporúčajú okrem iného, aby sa deti od 0 do 4 rokov učili masturbácii. Poukaz na tieto smernice sa pre masívne protesty medzitým zo správy vyškrtol. A odstránili sa aj ďalšie pasáže, pretože dokonca aj pre humanistov boli „problematické“.

No Estrelovej správa naďalej zostáva absolútne neprijateľná s jej požiadavkami voľného prístupu k potratu – tzv. práva na potrat – a k ďalším možnostiam, ktoré ničia a zbavujú podstaty klasický pojem rodiny. –zg-

bloger_760Prečo rozpútal pastiersky list takú diskusiu???

Som katolíčka. A nehanbím sa za to. A v nedeľu som bola v kostole a po prvýkrát som reálne vedela, o čom bude pastiersky list. Už večer predtým sa totiž na sociálnych sieťach rozbehla búrlivá diskusia. A tak som čakala a počúvala. A počúvala. A ak som doteraz nestála pevne za biskupmi, už budem. Lebo ak dokázali napísať taký list, ktorý rozpútal takúto diskusiu, tak klobúk dole za odvahu.

http://alzbetahrusovska.blog.sme.sk/c/343807/Preco-rozputal-pastiersky-list-taku-diskusiu.html

 

bloger_624Moji najlepší priatelia

Keď som asi pred 13 rokmi bola na stáži v Drážďanoch, zhodou okolností tam bol v tom čase na študijnom pobyte aj môj kamarát z Kanady.
Keď sme sa to o sebe dozvedeli, potešili sme sa obaja, že máme v „cudzine“ priateľa a tak sme sa mailom dohodli na stretnutí. Mali sme sa stretnúť v piatok o 17.00 hod.
Lenže ja som sa pri odchode z práce dozvedela, že sa mám presťahovať z ubytovne – v jednej mestskej časti – do bytu v úplne inej štvrti a tak sa mi veci začali komplikovať, že som na stretnutie nestihla prísť.