Sv. Mária z Agredy: Mystické Mesto Božie

20718

Mária o Ježiša z Agredy – Mystické Mesto Božie.
Chcel by som sa Vás spýtať, neviete niekto, kde by človek mohol stiahnuť toto štvorzväzkové dielo v češtine, alebo slovenčine ?
Posledné vydanie mala Matica Cyrilometodejská v Olomouci v 1999.
Díky moc.    Gabo

Vážení priatelia!

Vďaka Pánu Bohu, máme v slovenčine už niekoľko kníh, ktorépojednávajú o živote Panny Márie. Teraz k nim pribudlo toto rozsiahledielo, ktoré sa vyznačuje tým, že ponúka plnosť svetla a ozdravenie preneblahý stav sveta, je to škola Panny Márie. Tieto knihy sú rozšírené vosvete už niekoľko desaťročí a tamojšie vysoké cirkevné osobnosti sao nich vyjadrili pochvalne a doporučili ich verejnosti.

Do tejto rozsiahlej práce pustili sme sa amatérskym spôsobom.Mnohí pomáhali prepisovaním, opravami textov, dobrou radou, počítačovou technikou, tlačením, viazaním. Všetkým týmto patrí srdečná vďaka.Pri takto vznikajúcom diele vznikli i nedostatky, niektoré slová a výrazy nie sú najvhodnejšie preložené do slovenčiny, niekde sú dlhé súvetia,čo je pre nás nezvyklé, ale tak bolo toto dielo pôvodne napísané v španielčine.

Toto slovenské prevedenie bolo natlačené v malom množstve a je určenépre tých, ktorí sa na tvorbe akýmkoľvek spôsobom podieľali a tiežpre niektorých záujemcov z kňazského a rehoľného rádu a pre niekoľkýchmariánskych ctiteľov.Tieto zväzky sú nepredajné a sú len pre súkromnú potrebu. Texty neprešlijazykovou úpravou .Takto toto dielo i u nás uzrelo svetlo svetla, ako sa na dobrú knihu patrí.Pre jej oficiálne vydanie bude potrebné ešte veľa práce, ale to už ponechávameďalším, povolanejším.Panna Mária ako naša dobrá nebeská Matka v tomto diele nám odhaľujei mnohé nástrahy zla a zlého ducha a učí nás dokonale poznávať,milosti a nasledovať Pána Ježiša a jeho evanjelium, ako to ona robila, nadčím sme sa často pri čítaní s úžasom v tichu zamýšľali.Veľká noc 1997                                                                  Vydavatelia

Mysticke_mesto_Bozie_1._Pocatie (1)

Mysticke_mesto_Bozie_2._Vtelenie

Mysticke_mesto_Bozie_3._Prebodnutie

Mysticke_mesto_Bozie_4._Korunovanie

 

Zväzok I

P o č a t i e

Zázrak Božej všemohúcnosti a nevyčerpateľný zdroj milostí

Životopis Panny a Matky Božej Márie

Našej Kráľovnej a Panej, najsvätejšej Uzmierovateľky

za previnenie Evy a Sprostredkovateľke milosti

ktorý podľa zjavenia a za vedenia samotnej Panny Márie

napísala Božia služobnica

sestra Maria od Ježiša, z Agredy

predstavená kláštora Nepoškvrneného Počatia, rádu sv. Františka Serafínskeho

v meste Agrede, v provincii Burgos v Španielsku, pre nové poučenie

sveta, pre posilnenie katolíckej Cirkvi a pre povzbudenie ľudstva

Podľa pôvodného autorizovaného španielského vydania do anglického jazyka

preložil

Fiscar Morison

(Rev. George J. Blatter)

Podľa tohoto cirkevne schváleného anglického vydania do českého jazyka

preložil v Mariánskom roku 1954

Jan Cyril Řeřucha

A podľa tohoto cirkevne chváleného českého vydania do slovenského jazyka bolo preložené v roku 1994

Mystické MESTO BOŽIE

Imprimatur pre české vydanie Mesta Božieho

NIHIL OBSTAT: Rev. Martin Horák, O.S.B.

Censor deputatus

IMPRIMI POTEST: + Rt. Rev. Ambrose L. Ondrak, O.S.B.

St. Procopius Abbey, Lisle, Illinois

IMPRIMATUR: + Albert Cardinal Meyer,

Archishop of Chicago

Chicago, Illinois, January 17. 1961

Podľa oznámenia benediktínov z Prahy.

Adresa benediktínov v Amerike je:

St. Procopius Abbey5601 College RoadLisle, IL 60532 USA