Spomienka na sestru Bernadettu, Božie dieťa, KINO: Romanovovci

652

Spomienka na sestru Bernadettu Pánčiovú

Milí priatelia, prinášame vám rozhlasovú spomienku  Andrey Eliášovej na sestru Bernadettu Pánčiovú, ktorá odišla do Neba tesne pred Veľkou Nocou 2015. Taktiež prinášame náš dokument Božie dieťa, v ktorom predstavujeme obráteného väzňa Vlada Skokňu, ktorý si donedávna odpykával výnimočný trest za vraždu svojich rodičov.  Sestrička Bernadetta Pánčiová sa stala  inšpiráciou jeho obrátenia a napokon aj krstnou matkou.  Dokument sme natočili pre TV Markíza v roku 2003.  Vlado Skokňa je dnes už na slobode a chystá sa na rehoľné povolanie.  Anton Selecký

Viera v živote – Relácia na Rádiu Regina
Božie dieťa I., II.

KINO:  Romanovovci

Ruské dejiny si prešli rôznymi obdobiami. Jedným z nich bolo aj „obdobie zmätkov alebo samozvancov“, ktoré trvalo po dobu 26 rokov, od úmrtia rodu Rurikovcov v 1587 r. Odvtedy až do roku 1613, kedy na cársky trón nastúpila dynastia Romanovovcov, sa vyhlasovali za legitímnych držiteľov cárskeho trónu rôzni samozvanci, čomu urobili koniec až veľkí Romanovovci. Boľševici ich zavraždili v Jekaterinburgu pred 97 rokmi, 17. júla 1918

RomanovDynastia Romanovcov vládla cez 300 rokov
Romanovovci vládli v Rusku viac než tri storočia. Prvým panovníkom z tejto dynastie bol Michail Romanov, ktorý urobil prvé kroky, ktorými preslávil dynastiu: posilnil hranice, rozvíjal ekonomiku aOBCHOD , uskutočnil niekoľko vojenských reforiem. Za viac ako tristo rokov bolo v dynastii Romanovovcov mnoho úspešných osobností. Napríklad cár-reformátor Peter I alebo cár-osloboditeľ Európy od Napoleona Alexander I. No najviac konšpiračných teórií existuje okolo konca vládnutia tejto dynastie, z dôvodu jej totálneho vyvraždenia.

Do ČSR sa už nedostali
Vo februári 1917 po štátnom prevrate cársku rodinu deportovali do vyhnanstva na Sibír. Po boľševickej októbrovej revolúcii ju začiatkom roku 1918 previezli do Jekaterinburgu, kde žila v jednom zo skonfiškovaných domov. Tu sa ukrývala pod bedlivým dozorom 50 ozbrojených dozorcov. Po mesiacoch skrývania sa a neistoty v cárovi skrsla nádej, že sa blíži koniec utrpenia. Rodine totiž povedali, že v Jekaterinburgu už nie sú v bezpečí a že ich evakuujú do Československa. V tomto okamihu sa panovník stal figúrkou v hre boľševickej tajnej služby, nazývanej „Čeky“. A tak v noci zo 16. na 17. júla 1918 stráže prikázali poslednému ruskému cárovi Mikulášovi II., jeho manželke cárovnej Alexandre, synovi Alexejovi a štyrom dcéram – Oľge, Tatiane, Márii a Anastázii – Romanov3aby zišli do suterénu domu. Následne tam prišlo popravčie komando, ktoré rodinu vyvraždilo. O 10 dní oslobodili Jekaterinburg zložky čs. légií, ale pre cára a jeho rodinu to už bolo neskoro.

Boľševikmi kompletne vyvraždení Romanovovci
Z analýz DNA zubov a fragmentov kostí však jednoznačne vyplýva, že ruskí boľševici v roku 1918 usmrtili všetkých členov rodiny cára Mikuláša II, čo prednedávnom potvrdila aj televízna stanica CNN. Telesné pozostatky členov rodiny Romanovovcov našli experti v roku 2007 v improvizovanom hrobe neďaleko mesta Jekaterinburg. V roku 2008 použili vedci fragmenty kostí a zubov na identifikáciu telesných pozostatkov 13-ročného korunného princa Alexeja a jeho 19-ročnej sestry Márie. Ich DNA vedci porovnali s DNA ostatných členov panovníckej rodiny.

Romanov.Mikuláš ll.
Tento posledný ruský cár bol počas života neobľúbený, pretože nesplnil sľuby z roku 1905 o demokratických reformách. Keď sa začal osobne zúčastňovať v 1. svetovej vojne, padla na neho vina za neúspech armády. Veľkú obľubu u Rusov získal až po páde ZSSR, keď si Rusi uvedomili, že vyvraždenie tejto rodiny bol obzvlášť opovrhnutiahodný čin a Mikuláš II. sa tak stal pre nich martýrom.

Rehabilitácia rodiny až v r. 2008
V poslednom desaťročí podniklo viacero osobností v Rusku kroky k náprave mena cárskej rodiny. To sa podarilo až v októbri 2008, keď Najvyšší súd oficiálne rehabilitoval Mikuláša II., keď vyhlásil, že ho spolu s rodinou zabili nezákonne. Taktiež aj pravoslávna cirkev ho vyhlásila za svätého.

Je za vraždou etnický rozmer?
Sovietski historici sa spočiatku snažili popierať, že by existoval príkaz zhora na vraždu cára. Uvádzalo sa, že miestni boľševici konali na vlastnú päsť. Zachované skutočnosti však túto verziu jasne vyvrátili. Asi najviac pertraktovanou teóriou o smrti posledných následníkov tohto rodu je etnický podtón usmrtenia členov cárskej rodiny. Existujú vraj jasné dôkazy o tom, že za touto vraždou je židoboľševické spiknutie, ktorého cieľom bolo zlomiť dušu ruského ľudu a zavraždiť nežidovského cára.

Posledná z rodu Romanovovcov z cárskeho Ruska
Veľkovojvodkyňa Leonida Georgijevna Romanovová, posledná členka ruskej cárskej rodiny Romanovovcov narodená ešte v cárskom Rusku, zomrela v roku 2010 v Madride vo veku 95 rokov. Bola vdovou po veľkovojvodovi V.K. Romanovovi, ktorý bol do úmrtia v roku 1992 hlavou dynastie Romanovovcov. Tou je v súčasnosti ich dcéra, veľkovojvodkyňa Marija Vladimirovna. Leonida sa narodila v Tbilisi ako dcéra princa gruzínskej kráľovskej rodiny Bagrationovcov. Jej prvým manželom bol americký obchodník škótskeho pôvodu Sumner Moore Kirby. Po rozvode sa presťahovala do Španielska, kde sa znovu vydala za veľkovojvodu Vladimira, pravnuka cára Alexandra II.

Autor: Radomír