Reagujete: Čia si, EUTANÁZIA?

313

“VRAHOVIA!” – ozval sa výkrik z verejnej galérie Belgického parlamentu na adresu poslancov vo štvrtok 13. februára 2014, keď sa na svetelnej tabuli ukázalo 86 hlasov schvaľujúcich všeobecnú eutanáziu, teda eutanáziu, ktorá zahrňuje už aj deti…

Cajkamiro. Miroslav Čajka, C.Ss.R.  https://sites.google.com/site/eireneredemptio/Home

Eutanázia - Čajka - skrátené 2_3Eutanázia je z gréckeho a znamená doslovne: eu – dobrá, thanatos – smrť. Iná definícia
znie: „Eutanázia sa vzťahuje na prax úmyselného ukončenia života s cieľom uľaviť bolesť a utrpenie.“
Och, čo za sústrať zrazu od tých, ktorí ničia a zdierajú národy! Kde sa u nich zrazu vzala taká starostlivosť o ukončenie utrpenia blížneho?! Naozaj ho chcú ukončiť?! Pozrime sa na to!
Eutanázia .Ale vlastne, pýtam sa ich, prečo ho chcú ukončiť? Hlúpa otázka z mojej strany?
Ja si to nemyslím. Je to podstatná otázka, bez ktorej nemá zmysel púšťať sa do ďalšieho objasňovania.
Satan, ktorý “sa tvári ako anjel svetla”, uvádza mnohé zdanlivo „pekné“ a „dojímavé“
argumenty pre zabíjanie.
Aj odporcovia eutanázie uvádzajú argumenty, ale ja s nimi vôbec nie som spokojný,
alebo len málo. Pozrime sa najprv najčastejšie argumenty dávané za eutanáziu:
– Hľa, ako ľudomilne znejú podmienky detskej eutanázie: „Pacient si musí byť vedomí svojho rozhodnutia. Žiadosť musí byť odobrená rodičmi a tímom ošetrovateľov. Choroba musí byť nevyliečiteľná. Pacient musí mať veľké bolesti, ktoré žiadne lieky nemôžu utíšiť. Dieťa musí urobiť opakovanú žiadosť, že chce zomrieť. Aj deti by mali mať voľbu, právo zomrieť.“
– BBC: „…dievčatko trpí na nevyliečiteľnú genetickú chorobu… Zomrela,   (pokračovanie na priloženom pdf-ku)

Eutanázia