Rabín Izák Kaduri prorokoval druhý príchod Krista – Mesiáša

3756
Boris Latta, Pravda, ČTK | 11.01.2014 13:42, aktualizované: 14:06

V Izraeli zomrel vo veku 85 rokov bývalý premiér Ariel Šaron. Po ťažkej mŕtvici bol osem rokov v kóme.Izraelský expremiér Ariel Šaron na archívnej fotografii z roku 2005.  (SITA/AP, Oded Bality)

saron-izrael-nestandard2Jeho stav sa tento týždeň prudko zhoršil. O jeho smrti v sobotu s odvolaním sa na izraelský rozhlas informovala agentúra Reuters.  Šaron bol 11. predsedom vlády a vo februári by sa bol dožil 86 rokov. Zomrel v telavivskej nemocnici Tel Hašomer.  Niekoľko dní sa pri jeho lôžku striedali jeho najbližší a tiež spolužiaci a bývalí spolupracovníci. Jeho stav sa 1. januára prudko zhoršil a lekári oznámili, že mu zlyhávajú všetky orgány vrátane obličiek.

Dávali mu iba niekoľko dní života a hovorili o istom konci. Do posledných chvíľ u neho boli synovia Gilad a Omri. Šaron utrpel začiatkom roka 2006 veľmi ťažkú ​​mŕtvicu, po ktorej už nenadobudol vedomie. Bol udržiavaný v kóme a lekári o ňom hovorili ako o bojovníkovi, ktorý zápasí o svoj ​​život.

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/304946-zomrel-izraelsky-expremier-ariel-saron/

Toľko správa o smrti  Ariela Šarona.  Je o ňom známych veľa skutočností. Avšak o jednej sa takmer nevie. Že podľa proroctva rabína povesti svätosti,  Izáka Kaduriho, ktorý zomrel v roku 2006 – bude smrť Ariela Šarona avizovať druhý príchod Krista.  Ako na to prišiel a ako sa meno rabína spája s menom Ježiša – Mesiáša?  

RABÍN, ZAPEČATENÝ LIST A MESIÁŠ

Toto je výtlačok titulnej správy, ktorá sa po prvý raz objavila v roku 2007

v aprílovom vydaní „Magazínu Izrael dnes“

Kaduri2 Niekoľko mesiacov pred smrťou, jeden z najprominentnejších rabínov národa, Jicak Kaduri, zrejme napísal meno Mesiáš na malý list papiera a žiadal, aby bol až doteraz zapečatený. Keď list odpečatili, odhalil to, čo mnohí možno vedeli po stáročia: Jehošua, alebo Ješua je Mesiáš. S biblickým menom Ježiša rabín a kabalista opísal Mesiáša použijúc šesť slov a naznačujúc, že počiatočné písmená tvoria meno Mesiáš. V tajnom liste sa uvádzalo:

 Čo sa týka skratiek mena Mesiáš,

 On vyzdvihne ľudí a dokáže, že jeho slovo a zákon sú platné.  

 Toto som podpísal v mesiaci milosti, Yitzhak Kaduri

kaduripe9Hebrejská veta (preložená vyššie hrubým písmom) so skrytým menom Mesiáš znie:

 Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim

 ירים העם ויוכיח שדברו ותורתו עומדים

 Počiatočné písmená hebrejského mena Ježiš יהושוע , Jehošua a Ješua sú v podstate tým istým menom odvodeným od rovnakého hebrejského koreňa „spása“, ako sa dokumentuje v Zachariášovi 6,11 a Knihe Ezra 3,2. Ten istý kňaz píše v Knihe Ezdráša, „Ješua (ישוע) syn Jozadaka“, zatiaľ čo v Zachariášovi je to „Jehošua (יהושוע) syn Johozadaka.“ Kňaz pridáva svätú skratku Božieho mena ho (הו) do mena otca Jozadaka a mena Ješua. 

Keďže to bol najprominentnejší rabín Izraela, kto naznačil, že meno Mesiáša je Ješua, je pochopiteľné, prečo bolo jeho posledným želaním, aby sa čakalo rok po jeho smrti, kým sa odpečatí to, čo napísal.

Keď sa meno Jehošua objavilo v Kaduriho posolstve, ultra-ortodoxní židia jeho seminára Nahalat Jicak Ješiva v Jeruzaleme argumentovali, že ich majster nezanechal presné riešenie dekódovania mena Mesiáš.

kaduri3Toto odhalenie našlo iba sporé odozvy v izraelských médiách. Iba hebrejské webové stránky News First Class (Nfc) a kaduri.net spomenuli zápis o Mesiášovi a potvrdzovali, že je autentický. Hebrejský denník Ma’ariv napísal príbeh o liste, ale opísal ho ako plagiát.

Židovskí čitatelia reagovali na webových stránkach so zmiešanými pocitmi: „Takže to znamená, že rabín Kaduri bol kresťan?“ a „Kresťania tancujú a oslavujú,“ – tak zneli komentáre.

Israel Today hovoril o dvoch Kaduriho nasledovníkoch v Jeruzaleme, ktorí pripustili, že list bol autentický, ale mätúci aj pre jeho nasledovníkov. „Netušíme, ako sa rabín dostal k tomuto menu Mesiáša,“ povedal jeden z nich.  No iní úplne popierajú každú možnosť, že by list bol autentický.

V interview s novinami Israel Today, rabín Dávid Kaduri, 80, syn rabína Jicaka Kaduriho, poprel, že by jeho otec zanechal lístok s menom Ješua krátko pred smrťou. „Nie je to jeho písmo,“ povedal, keď mu ukázali kópiu listu. Na nočnom stretnutí v seminári Nahalat Jicak Ješiva v Jeruzaleme nám prezentovali knihy s Kaduriho rukopisom za uplynulých 80 rokov s pokusom dokázať, že posolstvo o Mesiášovi nebolo pravé. Keď sme povedali rabínovi Kadurimu, že webová stránka jeho otca (www.kaduri.net) spomínala posolstvo o Mesiášovi, bol šokovaný. „Ó nie! To je rúhanie. Ľudia by to mohli pochopiť tak, že môj otec poukazoval na neho [Mesiáša kresťanov].“ Dávid Kaduri však potvrdil, že v poslednom roku jeho otec hovoril a sníval výlučne len o Mesiášovi a jeho príchode:

Môj otec sa stretol s Mesiášom vo vízii a povedal nám, že príde skoro.

kaduri-600 Kaduriho obraz Mesiáša

Niekoľko mesiacov predtým, ako Kaduri zomrel vo veku 108 rokov, prekvapil svojich nasledovníkov, keď im povedal, že sa stretol s Mesiášom. Kaduri ohlásil toto posolstvo v jeho synagóge na sviatok Jom Kippur, Deň pokánia a vykúpenia, a učil ako rozpoznať Mesiáša. Spomenul tiež, že Mesiáš sa zjaví v Izraeli po smrti Ariela Sharona. (Bývalý premiér bol vtedy už vyše roka v kóme).

Iní rabíni predpovedajú to isté, vrátane rabína Haima Cohena, kabalistu Nira Bena Arciho a ženy rabína  Haima Kneiveskzyho.

Kaduriho vnuk, rabín Josef Kaduri, povedal, že jeho starý otec hovoril mnohokrát počas posledných dní o príchode Mesiáša a vykúpení Mesiášom. Jeho duchovné portréty Mesiáša – pripomínajúce rozprávania Nového zákona – publikovali webové stránky  (http://www.kaduri.net/)

kaduriii.t „Pre mnohých dobrých ľudí v spoločnosti je ťažké pochopiť osobnosť Mesiáša. Vodcovstvo a poriadok Mesiáša z tela a krvi mnohí v národe len ťažko prijímajú. Ako vodca nebude mať Mesiáš nijaký úrad, ale bude medzi ľuďmi a využije médiá na komunikáciu. Jeho kráľovstvo bude rýdze a bez osobnej či politickej túžby. Počas jeho kraľovania bude vládnuť iba spravodlivosť a pravda.“   „Uveria v Mesiáša okamžite všetci? Nie, na začiatku niektorí z nás budú v neho veriť a niektorí nie. Ľuďom bez viery bude ľahšie nasledovať Mesiáša ako ortodoxným veriacim.“ 

„Zjavenie Mesiáša sa naplní s dvoch etapách: Po prvé, On aktívne potvrdí svoju pozíciu ako Mesiáš bez toho, že by sa vedelo, že On je Mesiáš. Potom sa zjaví niekoľkým židom, ale nie nevyhnutne múdrym znalcom Tóry. Môžu to byť dokonca jednoduchí ľudia. Iba potom sa zjaví celému národu. Ľudia sa budú čudovať a hovoriť: ‘Čože, to je Mesiáš?’ Mnohí poznajú jeho meno, ale neverili, že on je Mesiáš.”

kadduriRozlúčka s ‘cadikom’

Rabín Jicak Kaduri bol známy svojou fotografickou pamäťou a tým, že vedel naspamäť citovať Bibliu, Talmud, Raši a iné židovské písma. Poznal židovských mudrcov a slávnych mužov minulého storočia, ako aj rabínov, ktorí žili vo Svätej zemi a udržiavali vieru živú už predtým, než sa zrodil židovský štát Izrael.

Kaduriho si tak vysoko necenili pre jeho vek 108 rokov. On bol charizmatický a múdry, a hlavní rabíni ho považovali za cadika, spravodlivého muža či svätca. On poskytoval radu a požehnanie každému, kto ho o to požiadal. Tisíce ľudí ho navštívili, aby ho požiadali o radu či kaduriPOhrebuzdravenie. Jeho nasledovníci hovoria o mnohých zázrakoch a jeho študenti dosvedčujú, že predpovedal mnohé katastrofy.

Keď zomrel, viac ako 200 000 ľudí sa zúčastnilo na pohrebnom sprievode v uliciach Jeruzaleme, aby si uctili jeho pamiatku, keď ho viezli na miesto posledného odpočinku.

„Keď príde, Mesiáš zachráni Jeruzalem od cudzích náboženstiev, ktoré chcú vládnuť mestu. Oni nebudú mať úspech, pretože budú bojovať proti sebe navzájom, povedal raz rabín Kaduri.

(30. mája 2013 – Aviel Schneider)       -zg-                                 http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/23877/Default.aspx

Repríza : Archa Zmluvy – prečo je jej objavenie utajované?

Kaduriarcha“Zanedlouho ale narazili na dutinu. Po rozšíření chodby zjistili, že hora je skrz
naskrz provrtána přírodními dutinami a tunel. Jak se jimi plazili, byli uvnitř vlastní hory nazvané Moriah. Ron a kolektiv strávili mnoho hodin tesáním do stěn jeskyně, pátrajíce po přilehlých tunelech. To byla těžká, namáhavá práce a vyžádala si daň jak na zdraví tak na duchu. Práce se ale nakonec vyplatila. Roku 1982 nakonec našel jeskynní komoru, ve které byly uskladněny tak dlouho ztracené chrámové předměty.
Ron si později uvědomil, že kdyby býval objevil komoru s truhlou smlouvy, aniž by nejprve zkoumal základ srázu Kalvárie, je velmi nepravděpodobné, že by vůbec kdy objevil originální místo ukřižování. Pak věděl, že prozřetelnost vedla okolnosti před a během vykopávek. K tomu objevu nevedla lidská moudrost….   Viac na:

http://www.b-a-n.cz/truhla-smlouvy/truhla-smlouvy-schovana-po-2600-let.html