Pútnické miesto Hora Zvir: Litmanovské Zvesti od Vaska Kindju

483

Milí priatelia, od o. Vaska Kindju z Litmanovej sme opäť dostali elektronické vydanie občasníka Litmanovské zvesti. Dočítate sa v nich o najnovšom dianí na Hore Zvir, ako aj svedectvo o obrátení a krste na Hore Zvir pražskej herečky Lucie Žáčkovej. O sile Božej milosti svedčí aj bývalá poľská čarodejnica, ktorá našla vieru…

zvesti13_Stránka_1

Viac  tu:   zvesti13