Pútnické miesto Hora Zvir 7. apríla 2013: Zmeňte sa kvôli láske

655

 HORA ZVIR -  APRIL (10)Moje drahé deti!

Milujem vás! Prosím, prosím, prosím, rozmýšľajte nad mojimi slovami. Zmeňte svoj život, ale spravte to kvôli láske. Zmeňte ľudí okolo seba, ale spravte to láskou. Ďakujem, že ste sem prišli…“

(Nepoškvrnená Čistota na Hore Zvr, 7. mája 1995)

Pútnici sa aj v nedeľu, ktorá sa od Jubilejného roku 2000 slávi aj ako nedeľa Božieho milosrdenstva , stretli na Zvire 7. apríla. Chladné počasie neodradilo pútnikov od spoločnej modlitby.

Str.6Zvir9)Pútnikov privítal o. Marcel Pisio. Po sv. ruženci  o 10.30 slúžil sv. liturgiu o. Mons. Peter Šturák, dekan Gréckokat. TF Prešovskej univerzity.

V homílii pozval veriacich k úprimnej túžbe po stretávaní sa so živým Spasiteľom a k radostnému vydávaniu svedectva o jeho moci nad hriechom a nad smrťou. Nasledovala Korunka k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie s Najsv.Eucharistiou. Sviatosť zmierenia počas programu vysluhovali  viacerí kňazi.  (www.horazvir.sk)   Foto Michal Petriľak, František Arendáč

 

str.6ZVIR1
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
HORA ZVIR -  APRIL (59)

HORA ZVIR -  APRIL (56)

 

 

HORA ZVIR -  APRIL (16)

stra6Zvir4

str.6Zvir8

str.6Zvir2

st.6Zvir7

HORA ZVIR -  APRIL (5)Zvir5.a

HORA ZVIR -  APRIL (39)
HORA ZVIR -  APRIL (42)