Púť relikvií Don Bosca a zázraky

1074

 Relikvie dona Bosca v Kohime (India) mali za sebou zanechať zázračnú  stopu.  Dopravu relikviám poskytla Katolícka únia Angami. „ Šlo o viac ako sto vozidiel rôznych druhov , vrátane  vozidla pre dona Bosca.“, povedal  rektor Školy dona Bosca v Kohime, o. Dennis.

Salezián o. A.J. Sebastian, profesor anglickej literatúry na miestnej univerzite , ktorý bol 15 rokov diabetikom uvádza, že počas modlitbovej vigílie pri pozostatkoch dona Bosca bol v miestom kostole 5. mája 2012 uzdravený.  P. Sebastián Alevanthara podal svedectvo o svojom uzdravení na tretí deň po ňom, nedeľnej omši.  „Stále pokračujem v kontrole cukru.“, uviedol, potvrdiac svoju vieru v zázrak.

neilson3Rektor Saleziánskeho kolégia v Dimapur spomína  niektoré mimoriadne udalosti, spojené s relikviami dona Bosca vo farnosti Krista kráľa v Kohime, kde im vzdali úctu. „Ľudia prichádzajú so informáciami  o mimoriadnych udalostiach, ktoré zachytili na kamery mobilných telefónov počas uctenia si ostatkov po slávnostnej Eucharistii v Kohime.“,  hovorí pomocný kňaz o. Job Kallarackal.

Na jednej fotografii je zachytená postava ženy v modrých šatách v sanktuáriu, ako pozerá na relikvie dona Bosca.  (fotografiu urobil 17-ročný Nelson kevin1Nourhevilie).  „Je zvláštne, že ženu je vidno v sanktuáriu, hoci tam nie je povolené nikomu vstúpiť.“, hovorí misionár na dôchodku, o. Kallarackal.

Takmer v tom istom čase iný don Boscov chlapec v Kohime, 18-ročný Kevinn Kevilhousalie,  zachytil taký istý obrázok ženy v modrom v sanktuárii, zachytený z iného uhla!  Iné fotografie zachytávajú tváre, ktoré v Kohime nikdy nevideli.  O.  Kunnathettu poznamenáva: „Fotografie nie sú zmanipulované, dostal som ich z telefónu, ktorý ich priamo zachytil. “  Ďalšou zvláštnou fotografiou je ruka pozdvihnutá na požehnanie, hoci don Boscova ruka spočíva na hrudi.  Fotografiu zachytila s. Silvia z Bethany Sister  farnosti Krista kráľa.  Vytlačená fotografia zdvihnutú ruku nezobrazuje, hoci na fotografii je jasne viditeľná.

nevi4-1V nedeľu (9. mája) sme o fotografiách rozsiahlo diskutovali. Vzal som fotografie generálnemu vikárovi (kohimská diecéza viac ako rok nemá biskupa) . Generálny vikár si vzal čas na ich preštudovanie, prišiel k racionálnemu  vysvetleniu a k záveru „Nechajte to bežať, ak to ľudí pozdvihne vo viere. Ľudia boli púťou relikvií emočne a duchovne pohnutí. Pripravovali sme ich na ňu prostredníctvom katechéz o význame takejto púte.“, uviedol o. Kallarackal, vysvetľujúc vysoký stupeň oddanosti medzi ľuďmi.

O. Caesar Henry dodáva: „Je pravdou, že niektorí ľudia boli uzdravení , ale autenticita uzdravení ešte nie je potvrdená. Väčším zázrakom je pokrok v oživení viery po návšteve relikvií.“

http://cmpaul.wordpress.com/2011/02/20/hand-of-don-bosco-leaves-miracle-trail-in-thailand/

About these ads

Kedy sila peňazí hasne…

BUKUREŠŤ, Rumunsko, NC register,  (2.2.2013) — Dávid opäť raz porazil Goliáša. V rumunskom hlavnom meste vydal súd definitívne rozhodnutie, ktorým po 7-ročnej právnej a politickej bitke rozhodol v prospech skromnej farnosti a  nariadil zbúrať 19-poschodový mrakodrap .

Bucharest_Cathedral-255x351 Sudca skonštatoval, že veža, známa ako Cathedral Plaza, bola postavená bez príslušných povolení, ohrozovala bezpečnosť náboženskej stavby a limitovala schopnosť občanov praktikovať náboženskú slobodu.

“Mnohí ľudia si mysleli, že sila peňazí stačí na to, aby porazila silu ideálov, práva, pravdy a spravodlivosti a predovšetkým Božiu silu. Ale pretože Boh existuje, jeho priania sa plnia.“, vyhlásil na tlačovej konferecii arcibiskup Ioan Robu.

Arcibiskup Robu, vymenovaný Jánom Pavlom II., bol lídrom verejnej kampane za ochranu Katedrály sv. Jozefa. Protestného pochodu Bukurešťou sa zúčastnili tisíce kňazov a veriacich. Katolícka cirkev v krajine vyvesila na fasády červené a čierne protestné banery a ďalšie tisíce pridali podpis pod petíciu adresovanú vláde.  Kampane sa zúčastnila i Rumunská ortodoxná cirkev (reprezentujúca 86% populácie).

 Katedrála sv. Jozefa patrí k najväčším svätostánkom v krajine. Ide o duchovné centrum silnej dvojmiliónovej katolíckej komunity.  Hoci malá počtom, má v Rumunsku slušné renomé a to hlavne kvôli dvom beatifikovaným mučeníkom z éry komunizmu.  V roku 1950 ich komunisti uvarili zaživa , lejúc im na telá horúcu vodu cez väzeňskú sprchu. Intenzitu utrpenia rumunských katolíkov počas komunizmu vyzdvihol počas návštevy tejto krajiny i bl. Ján Pavol II.

Kontroverzná výšková budova je projektom Eyala Ofera, podľa New York Times sa jedná o jednu z najbohatších izraelských rodín, ktoré spolu kontrolujú 30% izraelskej ekonomiky.

„Nevedeli sme, že potrebujeme súhlas Vatikánu. Keby som to tušil, išiel by som tam osobne a poprosil by som oň.“, povedal Ofer sarkasticky pre Mediafax.

Nedostatok povolení však neboli jediným problémom. Katedrála leží v seizmicky aktívnej oblasti a stavba susedného kolosu ohrozovala jej základy.  Len v roku 1977 zemetrasenie o sile 7,3 stupňa Richterovej stupnice zabilo v Bukurešti 1 500 ľudí.  Na základe presvedčivej dokumentácie arcidiecézy odsúdili stavbu mnohé inštitúcie, vrátane rumunského Senátu a Európskeho parlamentu. Protestoval i Vatikán a pápež Beneikt XVI. predložil problém prezidentovi Traianovi Basescu v roku 2008 v  Castel Gandolfo.  „Bežne prichádzalo okolo 8 tisíc ľudí týždenne. Príšerný hluk dňom a nocou však spôsoboval, že ľudia sa báli vstúpiť dovnútra. Svätú omšu som musel kričať !“, dodal arcibiskup.

S čím developer absolútne nerátal, bol úmysel arcibiskupa Robu chrániť svoje stádo. Seminarista z čias  Nicolae Ceausescu však nemá vo zvyku vzdávať sa bez boja.  „Ani len  Ceausescu  si netrúfol na túto katedrálu, hoci ničil kostoly v iných častiach mesta.“ Za hnací motor arogancie developera označil politické konexie.