Prvá februárová nedeľa 2012 na hore Zvir

504

Dňa 4.2.2012 bola na Mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej slávená fatimská sobota. Program začal o 10.00 rozjímavým svätým ružencom, nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir. Po svätej liturgii sme sa modlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Záverom fatimskej soboty sme sa zverili pod ochranu Bohorodičky modlitbou zasvätenia.

V prvú februárovú nedeľu – 5.2.2012 sa na Litmanovskej Hore Zvir, v poriadne mrazivom počasí, zišlo približne 200 pútnikov, aby na príhovor Presvätej Bohorodičky vyprosovali Božie milosti pre seba i svojich blízkych. Program februárovej púte začal uctením Ikony Presvätej Bohorodičky, modlitbou Akatistu k Bohorodičke a pokračoval slávnostným svätým ružencom. Vrcholom púte bola sv. liturgia, na ktorej ohlásil Božie slovo, podobne ako na fatimskej sobote, o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir.

Vo svojej homílii vychádzal z evanjelia o márnotratnom synovi, ktoré východná cirkev číta práve v túto nedeľu. Kým by sme rozprávali iba o človeku, ktorý utráca na márnosti, asi sa v evanjeliu nenájdeme. No cirkevnoslovanský preklad názvu tejto nedele –“Nediľa bludnaho syna”, nám povie, že tu nejde len o utrácanie peňazí či o majetok – ale ide o človeka, ktorý často na ceste životom zablúdi a Boh je ten milosrdný a láskavý Otec, ktorý nás stále nanovo prijíma späť do svojho Domu, ktorým je Božie kráľovstvo. Púť bola zakončená modlitbou za Svätého Otca a Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Pri liturgii pútnici pamätali v modlitbe aj na všetkých ľudí, ktorí chceli prísť na Horu Zvir, no nepriazeň počasia im to nedovolila.