Pripomíname si: 14. marec (vysielanie pre školy)

8540

Príspevok k poznaniu našej novodobej histórie

Milí priatelia, celkom nedávno sa slovenské školstvo rozhodlo oboznamovať našich študentov s novodobou históriou Slovenska.  Naše združenie sa preto rozhodlo podporiť túto snahu  a informatívne prináša  z tejto našej novodobej histórie niektoré jej aspekty.  Videá, ktoré uvidíte, sú dokumentárneho a svedeckého charakteru.  A keďže RTVS – verejnoprávny slovenský rozhlas a televízia zrejme na niektoré veci v pracovnom návale týchto dní  pozabudne, radi pomôžeme a dopĺňame jej produkciu.                                                 Anton Selecký

UPOZORNENIE:  Keďže nám podľa zistení blokujú šírenie tohto spravodajského linku, prosíme všetkých jeho návštevníkov, aby link skopírovali a rozoslali svojim známym a priateľom resp. kliknite si pod článkom zdieľanie na facebooku. .  Vďaka! 

Prológ

Prvý slovenský prezident

Dr. Jozef Tiso (životopisný profil)

Keby nebol 14. marec (zakázaný dokument)

Malá vojna I.

Malá vojna II.

Spišské memento

Garda – dokument, ktorý z archívu STV „zmizol“

Profesor František  Vnuk (historik)

MUDr. Gabriel Hoffman (židovský konvertita)

Svedectvo Jána Budzáka

Nepohodlní disidenti

V znamení dvojkríža

Svedectvo prezidenta M. Kováča

Hrob dr. Jozefa Tisa

Za Boha a za národ

Namiesto epilógu