Aktualizované: Správa Ruského Veľvyslanectva, Správy Českej Nezávislej TV, RUSKO-Prvý kanál: Kto chystá „majdan“ v Moldavsku? Proroctvo sv. Patriarchu, KINO: Na kraji sveta

524

*************************************************************

Embassy RF press service  press@rusemb.sk

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

  1. Komentár informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti so zneuctením Pomníka vďačnosti Červenej armáde v poľskom meste Štetín

V Poľsku bol spáchaný ďalší cynický vandalský akt zničenia sovietskeho pomníka. V Štetíne neznáme osoby zneuctili Pomník vďačnosti Červenej armáde, ktorý sa týčil na jednom z ústredným námestí. Je príznačné, že sa v meste jedná o druhý takýto prípad v posledných mesiacoch – v septembri 2015 boli ukradnuté hviezdy z piatich náhrobkov v časti mestského cintorína, kde sú pochovaní viac ako tri tisícky sovietskych vojakov.

Poľská strana, nezabezpečujúc riadnu ochranu monumentov, pripomínajúcich našu históriu, preukazuje týmto úplnú ľahostajnosť k medzinárodným dohodám, účastníckou stranou ktorých je. Varšava hrubo porušuje ustanovenia Zmluvy medzi Ruskou federáciou a Poľskou republikou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci zo dňa 22. mája 1992 – osnovy, určujúcej vzťahy našich dvoch krajín, v ktorej sa strany jednoznačne zaviazali ochraňovať pamätníky (používa sa práve tento termín), ktoré sú predmetom prejavu úcty a pamiatky na občanov jednej zo strán.

Často sa opakujúce prípady vandalizmu, ich cynickosť ako aj skutočnosť, že sa tak deje s vedomím a dokonca aj na priamy popud poľských orgánov, nás oprávňujú hovoriť, že máme čo do činenia so štátnou politikou, prameniacou z historického revizionizmu. Vyjadrujeme dôrazný protest poľskej strane.

Požadujeme vyhľadať a potrestať páchateľov, obnoviť pôvodný vzhľad pomníka ako aj uplatniť dôkladné opatrenia, ktoré zabránia takýmto incidentom v budúcnosti.

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Logo-maléBoj o Bratislavu – boj o Slovensko!

Nedovoľme „dúhovým“  už ani krok!

5.  marec 2016 –  Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

č. 19

Česká Nezávislá TV 18. I. 2016

Česká Nezávislá TV 20. 1.2016

pervij.-300x225Aktualizované: Správy Ruskej TV

http://www.1tv.ru/
Kto pripravuje

v Moldavsku „majdan?“

Patriarcha Paisios z hory Athos


Jeho proroctvá o národných otázkach
(Egejské more, Turecko, Konštantinopol)
PaisiossSvätý patriarcha Paisios z hory Athos (na obr.) , ktorého svätosť uznávajú takmer všetci Gréci, politici, vojaci, laici, mnísi, kňazi, biskupi, a tiež ekumenický patriarcha, vždy keď mal príležitosť, hovoril s každým o tom, čo sa stane v Egejskom mori, a čoho budeme už čoskoro všetci svedkami. Napĺňali ho obavy a nepokoj ohľadom vlasti a národných otázok. Bol dieťa jednej z mnohých rodín, ktoré vyhnali z Farasy v Kapadócii. Pokrstil ho rovnaký sv. Arsenios z Kapadócie, ktorý mu prisľúbil, že bude kráčať v jeho stopách.

Patriarcha Paisios strávil nespočetne veľa dní a nocí v modlitbe, kým nenájde odpovede na otázky týkajúce sa Grécka, našej krajiny, našej neslobodnej vlasti, našich národných tém, vnuknuté samotnou Božou milosťou, a o tieto odpovede sa podelil s ľuďmi, ktorí podobne ako on zdieľali tieto veľké, opravdivé, hlboké a čisté obavy za naše Grécko, našu pravoslávnosť, náš helenizmus. Povedal: „Turci majú varenú pšenicu okolo svojho pásu, a utrpia veľké škody, Rusi zasiahnu zhora a stane sa tak, ako vravel vo svojom proroctve sv. Kozma z Aitólie, že „veľký“ ich bude strážiť, Gréci nesmú spúšťať zrak z Istanbulu (Konštantinopolu), a potom nám ho Boh vydá. Boh nám pomôže, pretože sme pravoslávny.“ Na inom mieste zasa prízvukoval: „Turkov zničia ich vlastní spojenci.“ „Turci majú varenú pšenicu okolo svojho pásu“, vyhlásil v roku 1991. Ja už tu nebudem, aby som sa mohol kochať svojim pohľadom na to, ako bude grécka armáda pochodovať na Istanbul (Konštantinopol)“, povedal jednému dôstojníkovi letectva v Paisios82roku 1992. Sv. Kozma z Aitólie sa nemylíl, keď hovoril o šiestich míľach, pretože medzi tými 6 míľami, ako vysvetľoval patriarcha Paisios, sa nenachádzajú žiadne dediny ani mestá, ale ide o 6 námorných míľ (približne 11km) od pobrežia Grécka a všetkých jeho ostrovov. Examilia je každý bod, ktorý je vzdialený 6 námorných míľ od gréckeho pobrežia, či už kontinentálny alebo ostrovný, preto tu dôjde k tomu, o čom hovoril sv. Kozma z Aitólie. Na inom mieste zas patriarcha Paisios hovoril podrobnejšie: „Keď sa turecká flotila rozhodne zaútočiť na Grécko a priblíži sa na 6 námorných míľ, bude zničená. To bude ten čas, keď budú mať za opaskom varenú pšenicu, ale nespôsobíme to my. Je to vôľa Božia, examilia bude začiatok konca.

Spustí to celý rad udalostí, ktoré povedú k znovuzískaniu mesta (Istanbulu). Mesto nám bude vydané. Medzi Ruskom a Tureckom začne vojna. Zozačiatku si budú Turci myslieť, že víťazstvo je ich, ale bude to ich zánik. Rusi napokon zvíťazia a mesto padne do ich rúk. Potom nám ho Rusi vrátia. Iným pútnikom zas povedal: „Turci budú zničení a naveky zmiznú z mapy sveta, pretože je to národ nepochádzajúci z Božieho požehnania. Jedna tretina Turkov sa vráti tam odkiaľ prišla, do stredozemia Turecka, druhá tretina sa zachráni, lebo bude kristianizovaná, a posledná tretina zomrie v tejto vojne.“ Bližšie vysvetľuje: „Turecko bude rozdelené na 3 až 4 časti. Odpočítavanie už začalo. Naše územia nám budú vrátené, rovnako aj Arméncom a Kurdom. Kurdská otázka sa už začala riešiť. Nič z toho sa neudeje hneď teraz, ale už čoskoro, keď skončí táto generácia politikov, a prevezme to po nich nová. Vtedy dôjde k rozdeleniu Turecka. Už čoskoro výjdu na povrch modlitby, ktoré doteraz boli ukryté pod povrchom zeme, a sviece, ktoré svietili v skrytosti, budú svietiť na povrchu. Musíte mať vieru a nádej v Boha, a mnohí budú šťastní. Všetko sa to udeje v týchto najbližších rokoch. Ten čas sa blíži.“

paisios-15Inde zas vysvetľuje: „Angličania a Američania nám Istanbul dajú, nie kvôli tomu, že by nás mali radi, ale preto, že to bude vyhovovať ich záujmom. Turkom sa podarí len provokácia Grécka, ktorá sa bude týkať oblasti pobrežia. Potom nastane hlad, Gréci budú hladovať, a pretože táto búrka chvíľu potrvá, len zopár mesiacov, pôjde o embargo na potraviny.“ Taktiež povedal: „Starajte sa o malý kúsok pôdy a pomôžete tým, ktorí žiadny nemajú.“ Niekomu povedal: „Keď budeš v televízii počuť o rozšírení míľ v oblasti pobrežia, od 6-tich k 12-tim, krátko na to začne vojna a vyvolá jú provokácia Turecka. Rusi vpadnú do Bosporskej úžiny, nie však aby nám pomohli, budú mať iné záujmy, ale bez toho, aby to chceli, nám pomôžu. Na to Turci zhromaždia viac vojakov, aby získali Bosporskú úžinu spät, ktorá má strategický význam. Zároveň stiahnú svoje jednotky z nimi okupovaných území. Potom si však niektoré krajiny EÚ všimnú (menovite Anglicko, Francúzsko, Taliansko a ďalších ešte 6-7), že Rusko získava pre seba územia, takže si povedia: „prečo by sme tam nešli a neukoristili si aj my svoj kúsok? Všetci sa však budú predbiehať, aby získali svoj leví podiel, a kvôli tomu pôjdu Európania do vojny. Grécka vláda sa rozhodne neposielať tam žiadnych vojakov, ale postaviť ich na národné hranice.

paisios-Pre Grécko to bude veľkým požehnaním, že sa nebude na tom podieľať, pretože každý, kto sa zúčastní na tejto európskej vojne, prehrá. Turci nám zasadia úder, ale Grécko neutrpí veľké škody. Krátko potom ako Turci zaútočia na našu krajinu, udrú na nich Rusi a zničia ich. Rovnako ako keď použijete silu a roztrháte kúsok papiera, tak budú zničení aj Turci. Jedna tretina bude zničená, druhá tretina kristianizovaná, a posledná tretina pôjde do Kokkini Milia (miesto nachádzajúce sa kdesi hlboko v Turecku). Nech je pre Turkov varovaním, keď budú zavlažovať svoju zem vodami Eufratu, že prípravy na nadchádzajúcu vojnu sa už začali. Po porážke Turecka budú Rusi pokračovať vo vojne v Perzskom zálive, a ich vojaci sa zastavia až pred Jeruzalemom.

Západné mocnosti upozornia Rusov, aby stiahli svoje jednotky z týchto miest. Potrvá to asi toľko času, koľko zaberie semenám kým vyklíčia a vyrastú (približne 6 mesiacov). Ale Rusi svojich vojakov nestiahnu a západné mocnosti budú zhromažďovať svojich vojakov, aby na nich zaútočili. Vojna, ktorá takto vypukne, zasiahne celý svet a výsledkom bude porážka Rusov. Nastane obrovské krviprelievanie, z miest sa stanú slumy. My Gréci sa však do tejto vojny nezapojíme.“ „Konštantinopol budeme spravovať vojensky a politicky“, povedal v roku 1991. „Ty“, povedal mladému študentovi na univerzite v Xanti, „budeš pomáhať pri prestavbe Konštantinopolu ako civilný inžinier, pretože mesto bude od základov prestavané.“ Patriarcha Paisios vyslovil že, si nepraje nič iného, než aby mu Boh dožičil pár rokov života naviac, aby videl svoju krajinu rásť. Turecko bude rozdelené, a to nás istotne uspokojí, z čoho bude naša krajina ťažiť. A tak budú naše dediny a nevykúpená pôda oslobodené, Konštantinopol nám bude vydaný a stane sa opäť gréckym. Opäť sa budú v Hagia Sofia sláviť sväté omše.
Preklad: Miroslav Čonka

Svedectvo o Nebi a pekle

Exorcizmus

KINO: Na kraji sveta (pre pamätníkov)

Chvíľa pre pesničku: Les Brigandes