Príď rýchlo, prosíme ťa, Matka všetkých národov…

350

Vox Populi Mariae Mediatrici

„Príď rýchlo, prosíme ťa, Matka všetkých národov… naša Spoluvykupiteľka, Prostredníčka všetkých milostí a Orodovníčka… prosíme, nemeškaj.“

15. september 2010
slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Drahí priatelia v Ježišovom a Máriinom Srdci,

Požehnaný sviatok našej Matky Spoluvykupiteľky vám všetkým!

Som veľmi šťastný, že vám môžem oznámiť, že Medzinárodná ružencová výprava za piatu mariánsku dogmu, vyhlásená na obdobie od 15. augusta 2010 do 15. augusta 2011, si získala veľkú podporu na celom svete, keď sa veľké množstvo ľudí zaviazalo denne modliť ruženec za slávnostné vyhlásenie duchovného materstva Panny Márie pod jeho tromi základnými titulmi ako Spoluvykupiteľka, Prostredníčka všetkých milostí a Orodovníčka.

Mnoho skutočne dobrých mariánskych duší nás nedávno kontaktovalo s duchovnými hnutiami v ich srdciach, že „dogma je blízko“, že „potrebujeme ešte jedno potlačenie modlitbou a petíciami“ a že „sme skutočne už na hranici“. Jeden člen Vox Populi to vyjadril takto: „Zdá sa, akoby to bolo stále ťažšie, lebo sme blízko vrcholca hory, sme takmer hore a preto sú veci ťažšie. Ešte jeden príval modlitby a úsilia a dogma sa stane skutočnosťou.“

Osobne zdieľam podobný odhad veľkého pokroku, ktorý hnutie za piatu mariánsku dogmu nedávno zažilo, a určité vedomie priblíženia jej vyhlásenia (bez akýchkoľvek neprimeraných špekulácií ako jej presné načasovanie), my však dobre vieme, že dve veci sú isté: 1) piata mariánska dogma bude a 2) príde skôr, ak sa všetci budeme podieľať na modlitbách, obetách a petíciách nášmu vyvolenému pápežovi Benediktovi, aby slávnostne položil nad hlavu našej Nepoškvrnenej Matky túto veľkú historickú dogmatickú korunu.

Prikladám dva darčeky, ktoré ako dúfam, vás povzbudia v modlitbách a v úsilí za piatu mariánsku dogmu.

Priložené CD obsahuje prezentáciu „Prečo je teraz čas na piatu mariánsku dogmu“. Prezentácia odznela vo svätyni Guadalupskej Panny Márie v La Cross vo Wisconsine (USA) 21. augusta 2010 v prítomnosti jeho Eminencie kardinála Aponteho Martineza zo San Juana v Portoriku a arcibiskupa Raymonda Burkeho, vatikánskeho prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, obaja verejní podporovatelia tohto Máriinho vyhlásenia.

Prezentácia ilustruje ako je výzva k piatej mariánskej dogme deliacim bodom medzi tradičným cirkevným vývojom doktríny, ktorý pochádza z verejného zjavenia, a vývojom cirkevne schválených mariánskych zjavení zo sféry súkromných zjavení. Oba vývoje sa zjednocujú v jednom, vyvrcholiacom závere a výzve pre dnešnú Cirkev a svet: nebo si želá piatu mariánsku dogmu a nebo ju chce teraz.“

Druhá priložená položka je kartička s novou modlitbou „Modlitba za piatu mariánsku dogmu“, ktorú sa môžete modliť spolu s ružencom a modlitbou Panny Márie všetkých národov ako časti vašej účasti v súčasnej Medzinárodnej ružencovej výprave. Táto prídavná modlitba vôbec nie je odporúčaná ako náhrada za modlitbu Panny Márie všetkých národov alebo iných zavedených mariánskych modlitieb, ale skôr ako doplnková modlitba, ktorá hlboko vyjadruje všeobecný zmysel nutnosti tejto mariánskej dogmy a nadprirodzený liek súčasnej skazy, nešťastia a vojny, ktoré dogma vznešene a nadprirodzene zahrňuje.

Je čas, aby neoceniteľné milosti, uzdravenia a obrátenia, ktoré vyvierajú z Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, sa teraz uvoľnili– aby Cirkev a svet boli uistení v tom, že máme Matku, ktorá nás môže omilostiť, chrániť, uzdraviť a bezpečne viesť cez bezprecedentnú krízu, ktorá poznačuje naše súčasné dni.

„Najsvätejšia Mária, Božia Matka, prosíme ťa, príď rýchlo a zachráň nás od skazy, nešťastia a vojny… Ochráň nás svojím materinským plášťom… Prosíme, nemeškaj. Ochráň náš svet v tejto hodine núdze.“

Vďačný za vás a za vašu lásku k našej nádhernej Matke, v Ježišovom a Máriinom Srdci
Dr. Mark Miravalle
Predseda Vox Populi Mariae Mediatrici