Pozvánka: sv. Grignion, Guadalupe a Fatima v Prešove

598

Milí priatelia, dňa 8. septembra 2012, na cirkevný sviatok Narodenia Panny Márie sa v Prešove koná mimoriadne stretnutie, na ktorom bude mať prednášku vydavateľ knihy O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Grigniona de MOntroft, o. Juraj Augustín.

Zároveň sa od ďalších kňazov – prednášateľov, dozviete o zjaveniach Panny Márie v Guadalupe a Fatime.

Každý účastník dostane od. o. Juraja Augustína knihu od sv. Ľudovíta Grigniona.
Dovoľujeme si vás týmto oznamom pozvať aj my.

Magnificat Slovakia

 

 

                 

Milí priatelia, o. Juraj Augustín vydal vreckové vydanie knihy

Najnovšie – vreckové – vydanie knihy sv. Ľ. M. Grigniona: O pravej úcte k Panne Márii a i.pravej úcte k Panne Márii.  Cena 1 euro. Objednávky na priložených kontaktoch. Knihu možno dostať kúpiť aj v katolíckych kníhkupectvách.

Dňa 24.septembra 1948 Panna Mária pri svojom zjavení na Filipínach (Lipa) požiadala rehoľnú komunitu vizionárky Teresity Castillo o zasvätenie sa Jej podľa spirituality sv. Ludovíta Gringiona de Montforta. Zasvätenie sa Panne Márii nájdete v uvedenej knihe tohto mariánskeho svätca.
*********************************************
Jeseň 1692. Jeden 19-ročný mladík ide po ceste do Paríža.Má oblečené pekné nové šaty, vo vačku cíti váhu desiatich zlatých mincí. Cesta je ďaleká.
Mladík prekonal v priebehu necelých dvoch týždňov krok po kroku asi tristo kilometrov.Tu stretne úboho oblečeného chudáka, ktorý na neho pozerá s úpenlivo prosiacim pohľadom.
Mladému mužovi sa zlomí srdce. Vyprázdni svoje vačky a chudobnému úbožiakovi dá svojich desať zlatých mincí.

To bol sám Ježiš, ktorému Louis – Marie Crianion Grignon dal svoj poklad. O tom je presvedčený. Ľudovít je ešte veľmi mladý, ale už letí ako orol do závratných výšok svätosti. O niečo neskôr stretne druhého, v handrách oblečeného, čo nemá nič.
Ľudovít už nemá nič, iba svoju oddanosť slúžiť Bohu a svoje nové šaty. Vyzlečie si svoje šaty a vymení ich za handry toho bosého.Potom pokračuje v ceste, so svojou nábožne naladenou dušou, ľahko ako vták. Cieľ jeho cesty je Kňazský seminár Saint – Sulpice v Paríži.
Tu ho prijmú do vedľajšej budovy, kde sú ubytovaní synovia z chudobných rodín.
http://www.montfort.sk http://www.montfort.sk/dokumenty/cifer.mp3
Vreckové vydanie knihy sv. Ľudovíta M. Grigniona O pravej úcte k Panne Márii (cena 1 euro) možno objednať:
O. Juraj Augustín, Rímskokatolícky úrad 900 67 LÁB, Tel/fax: 034 / 7790327
lab@fara.sk augustin@frcth.uniba.sk montfort@montfort.sk
webová stránka: www.fara.sk/lab