Pozvánka: O pravej úcte k Panne Márii (Košice), TV OROL , New World Order, Pochod za voľnú nedeľu a i.

608
grignionôPrednáška sa bude konať dňa  4. mája (sobota) 2013 v Košiciach, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Jezuiti, Komenskeho 14.
Srdečne Vás pozývame na duchovné podujatie “ O pravej úcte k Panne Márii“.
Podujatie sa začína o 15.30 prednáškou Totus Tuus, prednášajúci vdp. Juraj Augustín, nasleduje Fatimská pobožnosť, svätá omša, ša spojená s kázňou k téme a prednáška o zjavení Panny Márie v Guadalupe, prednášajúci dp. Štefan Kaňuk.
Každý účastník dostane knihu  sv. Ľudovíta Máriu  Grigniona.

grignon-210x300Milí priatelia, o. Juraj Augustín vydal vreckové vydanie knihy O pravej úcte k Panne Márii.   Cena 1 euro.  Objednávky na priložených kontaktoch. Knihu možno dostať kúpiť aj v katolíckych kníhkupectvách.
Dňa 24.septembra 1948 Panna Mária pri svojom zjavení na Filipínach (Lipa) požiadala rehoľnú komunitu vizionárky Teresity Castillo o zasvätenie sa Jej podľa spirituality sv. Ludovíta Gringiona de Montforta. Zasvätenie sa Panne Márii nájdete v uvedenej knihe tohto mariánskeho svätca.

*********************************************

Jeseň 1692. Jeden 19-ročný mladík ide po ceste do Paríža.Má oblečené pekné nové šaty, vo vačku cíti váhu desiatich zlatých mincí. Cesta je ďaleká.

Mladík prekonal v priebehu necelých dvoch týždňov krok po kroku asi tristo kilometrov.Tu stretne úboho oblečeného chudáka, ktorý na neho pozerá s úpenlivo prosiacim pohľadom.

Mladému mužovi sa zlomí srdce. Vyprázdni svoje vačky a chudobnému úbožiakovi dá svojich desať zlatých mincí. 

To bol sám Ježiš, ktorému Louis – Marie Crianion Grignon dal svoj poklad.  O tom je presvedčený. Ľudovít je ešte veľmi mladý, ale už letí ako orol do závratných výšok svätosti. O niečo neskôr stretne druhého, v handrách oblečeného, čo nemá nič.

Ľudovít už nemá nič, iba svoju oddanosť slúžiť Bohu a svoje nové šaty. Vyzlečie si svoje šaty a vymení ich za handry toho bosého.Potom pokračuje v ceste, so svojou nábožne naladenou dušou, ľahko ako vták.  Cieľ jeho cesty je Kňazský seminár Saint – Sulpice v Paríži.

Tu ho prijmú do vedľajšej budovy, kde sú ubytovaní synovia z chudobných rodín.

http://www.montfort.sk http://www.montfort.sk/dokumenty/cifer.mp3

Vreckové vydanie knihy sv. Ľudovíta M. Grigniona O pravej úcte k Panne Márii (cena 1 euro) možno objednať:

O. Juraj Augustín,  Rímskokatolícky úrad   900 67 LÁB,      Tel/fax:  034 / 7790327

lab@fara.sk          augustin@frcth.uniba.sk           montfort@montfort.sk

webová stránka: www.fara.sk/lab

A. Záborská: Slovensko nie je povinné akceptovať rodovú ideológiu

TASR, 26. apríla 2013 16:32

V oblasti rodovej rovnosti sa situácia na Slovensku v krátkej dobe posunula oveľa rýchlejšie ako v iných štátoch EÚ. A to v rovine verbálnej a politickej, uviedla Záborská.

Bratislava 26. apríla (TASR) – Slovensko nemá žiaden právny záväzok voči EÚ, z ktorého by vyplývala povinnosť akceptovať rodovú ideológiu. Na dnešnej konferencii s názvom Pochopiť ľudskú dôstojnosť to v Bratislave povedala europoslankyňa Anna Záborská s tým, že slovenskí politici často nedokážu čeliť tlaku na presadzovanie tejto ideológie. Konferenciu zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Nočná vigília mladých Parížanov proti homomanželstvám dňa 25. apríla 2013

Celý váš život je na internete. A môže byť použitý proti vám. Buďte ostražití.  FACEBOOK totiž ČÍTA vaše myšlienky. 

http://www.videacesky.cz/reklamy-reklamni-spot-video/ctenar-myslenek

Vraj „západoslovenské náboženstvo“ alebo -pohanstvo v kurze?

Autor: Karel I. Šimek | Publikováno: 30.4.2013 | Rubrika: U NÁS
 Slovenské město Humenné se chlubí tím, že „žáci základní školy Hrnčiarskej 13 zahodili klasické učení a již třetí měsíc pracují na projektu Západoslovanská mytologie“. 

Mladá slečna Diana Mundíková, která o těchto aktivitách referuje na stránkách nasehumenne.sk, se v tomto pojetí „školy hrou“ odvolává – jak jinak než – na J. A. Komenského (nevyčerpatelné cliché) a dále uvádí, že se tak děje v rámci programu APROGEN. Záložka[1]

Západoslovanské mytologii se žáci věnují soustavně po dobu několika měsíců v rámci výuky slovenského jazyka, literatury, „tvořivého čtení a psaní“, mediální a výtvarné výchovy. Během projektu prý zpočátku každý pracoval jen s jedním bohem, kterého si vybral. Popisoval ho, kreslil své představy o něm, vymýšlel o něm báje, popisoval rozvrh jeho dne, nahrával s ním interview. Po čase se každý s žáků ztotožnil se svým bohem a svoje představy a vědomosti prezentoval před třídou. Následovala řízená diskuse, didaktické a dramatické hry, psaní scénářů a natáčení filmu. Diana se ptá své spolužačky:

ot.: Jakého boha sis vybrala?

odp.: Je to bůh měsíce a noci, Chors. Záložka[2]

ot.: Proč právě on?

odp.: Zaujala mě jeho role a navíc jsem hned na začátku měla představu, jak ho nakreslím.

ot.: Myslíš si, že by tyto pověry-báje mohly být pravdivé?

odp.: Nevím. Ze začátku jsem tomu nevěřila, ale čím více těchto bohů poznávám, tím více mám pocit, že někde jsou.

ot.: V čem jsou jiné tyto hodiny zaměřené na tento projekt od ostatních?

odp.: Zdají se mi být zábavnější. Nepíšeme tolik teorie a máme prostor využívat svou fantazii. Tyto hodiny jsou opravdu zábavné a mají dobrý vliv na žáky.

Nejvýše dvanáctileté děvče má jistě svoji vlastní představu o tom, co je to „dobrý vliv na žáky“.

Svantovít Záložka[3]V aktuálním celospolečenském kontextu je zbytečné se navenek příliš hystericky pohoršovat zrovna nad touto indoktrinací démonických kultů mezi dorostenci, neboť se v našem evropském prostoru nejedná – v rámci celkového odpadu od Víry, devastace základních mravních hodnot a Bohem ustanovených pravidel – o natolik rozšířený fenomén. Přesto jde o pozoruhodný případ svědčící o duchovní vyprahlosti, rezignaci na základní Pravdy a fatálně chybnou hierarchizaci hodnot.

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2860-pohanska-skola-hrou.aspx

Tajné společnosti – válka svobodných zednářů (1/2)

Autor: odjinud | Publikováno: 30.4.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Existence tajných spolků také není pro nikoho tajemstvím. V této knize však mluvíme o globálním spiknutí na úrovni vlád – o velkém plánu, který se připravuje již sto let a nyní se začíná plnit. Může opravdu existovat něco jako globální propojení na všech úrovních?
  ..a na trhu je nová kniha, která popisuje, jak výrazně do světového dění zasahují války svobodných zednářů… z klávesnice v Čechách již dostatečně známého německého autora Jana van Helsinga. Knihu lze zakoupit prostřednictvím vydavatele, anebo u všech dobrých knihkupeců.

New World Order  (Nový svetový poriadok)

ÚVOD
„Státníci tohoto století nemají co do činění jen s vládami, císaři, králi a ministry, ale také s tajnými společnostmi – uskupeními, která nelze ignorovat. Tyto spolky totiž mohou zničit všechny současné politické řády…“ (Benjamin Disraeli, 12. 9. 1876)

Tento výrok nepochází od Jana van Helsinga nebo snad od konspiračních teoretiků, ale od konspiračního „praktika“ – bývalého britského premiéra a člena Řádu svobodných zednářů Benjamina Disraeliho. Co nám tím chtěl sdělit?

Je jasné, že na světě existovala a vždy existovat budou spiknutí všeho druhu. Už Bismarck kdysi prohlásil, že se „nikdy nelže tolik jako před volbami, během války a po honu“. Přitom nezáleží na tom, zda se jedná o válečné přípravy, převody firem, obchody s firemními akciemi a jinými cennými papíry (= insider trading) nebo obchody se zbraněmi a drogami – není to nic nového. V této souvislosti lze zmínit také tajný projekt CIA nazvaný Operace Drozd (= Operation Mockingbird) na konci 40. let minulého století, jehož cílem byla infiltrace médií a jejich následná manipulace. To jsou ale spíše malá spiknutí. Větší význam mají události spojené s 11. zářím 2001, protože v konečném důsledku se nějakým způsobem dotkly celého světa (především kvůli následným zákonům ohledně zpřísnění kontroly lidí). Někteří autoři už od roku 2001 poukazovali na nejrůznější nesrovnalosti, ale nikdo je nebral vážně. Teprve v roce 2010 se o událostech odvážil kriticky informovat časopis Focus Money.

Existence tajných spolků také není pro nikoho tajemstvím. V této knize však mluvíme o globálním spiknutí na úrovni vlád – o velkém plánu, který se připravuje již sto let a nyní se začíná plnit. Může opravdu existovat něco jako globální propojení na všech úrovních?

Britský premiér a svobodný zednář vysokého stupně zasvěcení Winston Churchill byl o tom přesvědčen, což dokládá jeho tvrzení: „Musí být slepý, kdo nevidí, že se na Zemi připravuje velký plán, jehož realizace se smíme účastnit jako věrní sluhové.“
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2861-tajne-spolecnosti-valka-svobodnych-zednaru-1-2-.aspx

Už to začína? Arcibiskup Marini podporil civilné zväzky homosexuálov!

 
Marini _Paul_II_Brazil_1997_2Arcibiskup Piero Marini (na obr. s pápežom Jánom Pavlom II. ), majster pápežských liturgických slávení počas pontifikátu Jána Pavla II., sa vyjadril v prospech občianskoprávnej úpravy zväzkov homosexuálnych osôb. Vylúčil však ich rovnocennosť s manželstvom. 
V rozhovore, ktorý blízky spolupracovník Jána Pavla II. poskytol kostarickému denník La Nación (španielsky originál rozhovoru tu, anglický preklad tu), vyjadril svoje pochopenie k túžbe dvoch dospelých osôb rovnakého pohlavia upraviť svoj vzťah v legislatívnej podobe. Zároveň však odmietol, aby boli takéto zväzky stotožňované s manželstvom.

Pochod za voľnú nedeľu bez práce

azn

Aliancia za nedeľu- Slovensko, o.z. (ďalej AZN) vyhlásila 13. máj za Národný deň Slovenska za voľnú nedeľu bez práce. Pred rokom sa konal prvý Pochod za voľnú nedeľu bez práce a tradičnú rodinu.

Prvý pochod za voľnú nedeľu prišli osobne podporiť aj europoslanci pani A. Záborská a M. Mikolášik, poslanci NRSR B. Škripek, J. Mikloško,  exposlanec NRSR Jozef Rydlo, prvý predseda KDH Ján Čarnogurský, a tiež Libuša Válkyová predsedníčka Odborového združenia obchodu a cestovného ruchu základnej organizácie Coop Jednota Galanta.

Pochod Aliancie za nedeľu  (repríza)

 AZN Vás pozýva na druhý ročník Pochodu za voľnú nedeľu bez práce a tradičnú rodinu, ktorý sa uskutoční v nedeľu dňa 12. 05. 2013 so začiatkom o 15, 00 hodine na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave modlitbou–Korunky Božieho Milosrdenstva za Slovenský národ a za svätenie nedele pod vedením spoločenstva Kráľovnej rodiny.

Podporu pochodu a iniciatívam AZN na ochranu nedele už vyjadrili dole uvedené organizácie:

Rímskokatolícka Cirkev

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Reformovaná kresťanská cirkev

Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

Odborový zväz NKOS-železnice

Výbor OZO COOP Jednoty Galanta, spotrebné družstvo

Odborová základná organizácia pri spoločnosti Tesco Stores, DC Beckov

Občianske združenie Slovo pre ženy

Koinonia Ján Krstiteľ – cirkevná nezisková organizácia

Spoločenstvo kresťanské Slovensko

Strana Magnificat Slovakia

Slovenská ľudová strana

Kresťanskosociálna únia

Slovenskí katolícki farmaceuti

Združenia pre ochranu rodiny

OZO pri COOP Jednota Poprad, s.d.

Slovenský odborový zväz pôšt  a telekomunikácií

Podporu môžete vyjadriť na:

uskutocnujte.slov@gmail.com

AZN pozvala na pochod aj bratislavského arcibiskupa, metropolitu a predsedu KBS Mons. S. Zvolenského a Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, ktorého na žiadosť AZN KBS ustanovila na koordináciu akcií na ochranu voľnej nedele.

Radi uvítame aj vaše pripomienky a návrhy na spoluprácu. Potešíme sa, ak si prinesiete zo sebou aj inšpiratívne predmety, transparenty alebo vlajky Slovenskej republiky s dvojkrížom  k 1150 výročiu príchodu svätého Cyrila a svätého Metoda na územie Slovenska.

AZN má vo svojich stanovách aj iniciatívu na vybudovanie Pamätníka patrónov Európy a preto navrhujeme zveriť iniciatívy na ochranu voľnej nedele a rodiny pod ochranu patrónom Európy, ktorými sú:

sv. Benedikt z Nursie (za patróna Európy ho vyhlásil pápež Pavol VI. roku 1964) sv. Konštantín – Cyril a sv. Metod, apoštoli Slovákov (vyhlásení roku 1980 Jánom Pavlom II.)

sv. Brigita Švédska

sv. Katarína Sienská

sv. Terézia Benedikta od Kríža – Edith Stein (všetky tri svätice za spolupatrónky vyhlásil Ján Pavol II. roku 1998)

Zvlášť pri príležitosti 1150-teho výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Slovenska prosme o pomoc týchto apoštolov Slovákov, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, ale aj blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, Vasila Hopku, sv. Johanku z Arku (1412- 2012), alebo sv. Ritu, patrónku rodiny.
Napríklad pre tých, čo majú menej voľného času aspoň tento

5. desiatok modlitby naspievaného svätého ruženca Božieho Milosrdenstva. Prípadne pre nekatolícke denominácie túto úžasnú modlitbu k „Ježišovi, Božiemu Synovi“

Prosíme, šírte tento email ďalej, nech sa modlí celé Slovensko.

Dedičstvo Otcov, zachovaj nám Pane.

Vzhľadom na to, že AZN je nezisková organizácia, podporiť nás môžete aj zaslaním sponzorského príspevku na

číslo účtu: 12 66 06 00 56 kód banky 0200. Váš príspevok, za ktorý darcom vopred ďakujeme, nám pomôže pri úhrade nákladov spojených s týmto podujatím.

Mgr. Anton Čulen, predseda Aliancie za voľnú nedeľu

http://www.azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=vyzva-na-modlitbu-za-pochod-za-volnu-nedelu-bez-prace-2013&cisloclanku=2013040008