Pozvánka na film Bitka pri Viedni, Bratislava – Dúbravka, Prezentácia rovnomennej knihy, Niekto má niečo proti Novéne?, Panna Mária a Turci, Kto nenávidí demokraciu

2102

Zachráňte misionára Jaška!

Českému misionárovi Petrovi Jaškovi, ktorého uväznila islamistická sudánska vláda, ide o život. Už zajtra, v pondelok 14.11.2016, sa má konať súd, kde mu vo vykonštruovanom procese hrozí trest smrti.  Prosím, venujte minútku svojho času a pomôžte nám ho zachrániť. Je to veľmi naliehavé! 

1822055Prosím Vás o nasledovné:1. Ak ste ešte nepodpísali petíciu na jeho záchranu, ktorá je adresovaná Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a ďalším diplomatom a politikom, prosím, podpíšte ju tu:  http://www.citizengo.org/sk/pr/38431-zachranme_Petra_Jaska                                       2. Ak ste už petíciu podpísali, zdieľajte túto kampaň na Facebooku, aby sme pre ňu získali čo najväčšiu podporu, a tak sa nám ho podarilo zachrániť.

Zdieľať na Facebooku

Pred 2 rokmi sa vďaka veľkej angažovanosti stoviek tisíc ľudí ako ste Vy a ja podarilo oslobodiť odsúdenú kresťanku Meriam Ibrahim, takisto zo Sudánu. Pomôžte nám znovu vytvoriť tlak na zodpovedných a dostať Petra čo najskôr domov.

Veľká vďaka za pomoc!
Miriam Kuzárová a celý tím CitizenGO

Pozývame Bratislavčanov na druhé premietanie Bitky pri Viedni od režiséra Renza Martinelliho

KDE: Dom kultúry Bratislava – Dúbravka (pri kostole Sv. Ducha)
KEDY: 15. novembra 2016
ČAS: 18.00
Predaj lístkov: Na mieste, Cena: 5 Eur

Prezentácia knihy Bitka pri Viedni, 10. nov. 2016

Píšete nám: Niekto má niečo proti Trnavskej Novéne?

Milí tvorcovia a reprezentanti Magnificat Slovakia,

na prvom mieste ďakujeme za Vašu prácu, ktorú vnímame už niekoľko rokov. Pomaly, ale istými krokmi spejeme k pravde a späť ku kresťanským hodnotám na novena2-496x329ktorých Európa či Severná Amerika vyrástla (politický vývoj nás v tom vďaka Bohu utvrdzuje). Avšak aj v čase slobodného vyznania viery, sú stále prítomné ataky na prejavy našej viery. Včera sme sa zúčastnili na svätej omši v preplnenom trnavskom hrubom kostole, v dóme, kde  počas úvodného príhovoru otca arcibiskupa odzneli slová, pri ktorých nám prešiel mráz po chrbte.

Otec arcibiskup spomenul, že sa našli ľudia, ktorí prejavili odpor voči konaniu procesie počas novény. Sme zhrození, že sa skutočne našiel človek či ľudia, ktorí sú schopní takéhoto odporu voči kresťanskej viere a jej prejavom, no na druhej strane prijímajú všetko nové a cudzie čo do Európy v žiadnom prípade nepatrí. Radi by sme vedeli, kto sú títo ľudia či skupiny v Trnave, na ktorých si máme dať pozor či byť pri nich obozretní, tak aby sme s pomocou Božou raz mohli eliminovať, napríklad pomocou volieb, ich vplyv na verejný a politický život. 

Ďakujeme.  A. U. (adresa v redakci)

Dozvedeli sme sa, že mesto Trnava vyslovilo výhrady proti procesii, ktorá sa v Trnave uskutočňuje pravidelne počas Novény ku Trnavskej Panne Márii.  Vec je už vyriešená, ale je to nebezpečný signál, že môžeme v najbližšom čase čakať odpor proti katolíckym aktivitám, či už cirkevným, alebo verejným.

JedenastySeptemberPlagatNa konci Trnavskej Novény sa uskutoční premietnutie filmu

Bitka

pri Viedni

Príďte a aj takto vyjadrite svoju spoluúčasť na dejinnej snahe Panny Márie chrániť  katolícku vieru v našich krajinách!

KDE: Kino Hviezda, Trnava, Paulínska 1
KEDY: 20. novembra 2016
ČAS: 20.00
Predaj lístkov: Na mieste, Cena: 5 Eur

Hoc Trnava mala pevné mestské hradby, mnohí opúšťali mesto. Ostrihomská kapitula sa odsťahovala do Bratislavy a v Trnave zostali len niektorí kanonici a kňazi Spoločnosti Ježišovej. V takejto panike im zostala len viera.

   V spomínanom čase, v júli 1663, udiala sa v Trnave mimoriadna a ľudsky nevysvetliteľná udalosť. Na obraze Panny Márie v Dóme sv. Mikuláša sa objavili krvavé slzy. Matka Božia varovala, ale Matka Božia aj chránila mesto. Veď ako si vysvetliť, že v bezprostrednej blízkosti drancujúci Turci Trnavu nenapadli? Drancovali v Hlohovci, na Svätej Katarínke, v Nitre, ba niektoré tlupy zabiehali až po Pezinok a Modru. A Trnava zostala uchránená. Prichádzame k jedinému záveru: bola to Božia pomoc, bol to príhovor nebeskej Matky.

turecke-najazdy

**************************************************************

O krvilačnosti Turkov a Tatárov

O Draculovi, sedmohradskom pánovi, dočítame sa v príslušných Históriách,[27] akým bol veľmi hrozným zbesilcom a krvavým psom, lebo nielenže tureckým vyslancom, ktorí pred ním neobnažili svoje hlavy, dal prebiť klobúky cez ich hlavy silnými železnými ihlami, aby im pevne stáli, ale aj mnohým iným ľuďom dal prebodnúť telo kolmi na zvláštnom javisku. Tam sa potom šiel ráno prechádzať a prejavoval svoju čudnú rozkoš z ich trápenia a bolestí.

Podobne mal byť takým ukrutným a tyranským Diomedes, ktorý nechal rozsekať ľudí a dal ich žrať svojim koňom, aby tým dychtivejšie mohli vo vojne napádať a trhať ľudí.Rovnako hrozné tyranstvo a krvilačnosť je ešte i dnes u všetkých barbarských národov, najmä u Turkov a Tatárov, ktorí ako aj iné krajiny a národy, tak tiež a predovšetkým milé Uhorsko a jeho obyvateľov, ktorí im po mnoho rokov nastavovali chrbát a bojovali proti nim udatne a mužne za celé kresťanstvo (ako je mnohým známe), naozaj často a veľakrát postihli najväčšími škodami a stratami — najmä však za našich čias roku 1663.

Read more: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/912/Pilarik_Turcico-Tartarica-crudelitas-Turecko-tatarska-ukrutnost/2#ixzz4Pyl2xQF3

Kto vlastne nenávidí demokraciu

Čo je to pravda?