Zabudneme? Rozdielne, a zároveň podobné etapy európskej histórie

220

Milí priatelia, je známe príslovie  „Národ, ktorý sa nič nepoučí zo svojej histórie, je odsúdený k tomu, aby si  ju zopakoval.“

Do akej miery je to pravda, to každý musí vidieť sám. Ide mesiac november, v ktorom sme pre vás pripravili viacero známych, ale aj neznámych skutočností a faktov – z  nie tak dávnej minulosti.

Dnes ale nejde o to, ktorá časť histórie bola lepšia, horšia, alebo na ktorú sa osobne viažeme. Tieto etapy histórie sú si veľmi podobné, ba až zhodné v jednom.  A to v klamstve, ktorému národy v danej situácii podľahli, v obetiach, ktoré  tá ktorá doba priniesla,  v hrdinstvách a zbabelostiach, ktorými prešli milióny ľudí, a v neposlednom rade je tu aj zneužitie daných historických etáp.

Každopádne patrí všetka úcta  všetkým tým, ktorí zostali ľuďmi, ktorí sa vedeli  obetovať a preukázali svoju česť a lásku v situáciách, v ktorých šlo o holý život. Život ľudí, ktorí boli len kulisou  hry mocných.

Dnes vám prinášame tri filmy.

Prvým je zaujímavá  scifi skúsenosť  židovského dievčaťa, žijúceho v súčasnosti, ktoré podceňuje holokaust (vyvražďovanie Židov Nemcami pod velením Hitlera)– a ktoré sa dostane do reality daných udalostí.

Druhým filmom   je pôsobenie  východonemeckej STASI (štátnej bezpečnosti) – teda zase Nemcov – po skončení II. svetovej vojny už v komunistickom režime bývalého nacistického Nemecka, pod taktovkou Stalina, kde tak isto pôsobili  ľudia nemilosrdní, slabí, silní, i zvláštni hrdinovia.  

Tretí film – Rozpútané peklo, ukazuje na budúcnosť, ktorá sa pripravuje. Ak sa tak stane, bude to dôkaz, že sme nepoučiteľní, resp. diabol dovedie svoju nenávisť do konca..  A tak sa ľudstvo ocitá  v totálnej kontrole a despotizme. Zostáva jediné.  Vnútorné rozhodnutie sa pre Boha, alebo proti nemu….

Všetko čo uvidíte, poukazuje na to, že  ľudská zvrátenosť, predajnosť a nízkosť – ktorá reprezentuje totalitné režimy,  nie je viazaná na určité obdobie histórie, ale  že vystupuje na povrch v akúkoľvek dobu, stačí, ak sa jej umožní priestor a aktivita. A to je možné aj dnes. Je to poučenie a zároveň memento. Pretože zlo neustupuje, len mení svoje tváre a bude tu do konca tohto sveta, resp. keď tomu Boh urobí koniec.. Anton Selecký

1. DIABLOVE ČÍSLA

2. ŽIVOTY TÝCH DRUHÝCH

3. ROZPÚTANÉ PEKLO  ( Čaká nás to?)  Repríza