Posolstvo Kráľovnej pokoja: Služba Bohu a blížnemu

320

„Drahé deti!

Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera  naplní vaše srdcia láskou a radosťou a stanete sa znakom pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha.

Deti moje, navzájom sa povzbudzujte k modlitbe srdcom, aby modlitba naplnila váš život a takto každým dňom, deti moje, budete predovšetkým svedkami slúženia: 

Bohu v adorácii a blížnemu v núdzi. Som  s vami a prihováram sa za všetkých vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,  Medžugorie, 25. septembra 2015

********************************************************************

Integrácia na moslimský spôsob

 IMG_1086

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1087Milión detí sa 18. októbra modlí ruženec

Königstein, 27.9.2015 (kath.net/ KiN) 018 323 – Celosvetová nemecká katolícka nadácia „Kirche in Not“ vyzýva k účasti na akcii

„Milión detí spojených v modlitbe“.

Na celom svete sa v nedeľu 18. októbra o 9.00 hod. zhromaždia deti každého veku, aby sa spojené modlili za jednotu a pokoj.

Hnutie „Deti Ružencovej akcie“ vzniklo v r. 2005 vo Venezuele a odvtedy sa rozšírilo do celého sveta. Iniciátori dôverujú výroku svätého pátra Pia: „Ak sa milión detí bude pomodlí ruženec, svet sa zmení.“  Tak dostala iniciatíva aj svoj názov a svoj cieľ.

„Kirche in Not“ akciu podporuje prospektami a plagátmi, ktoré si možno zdarma objednať v kancelárii nadácie. -zg-

(Kirche in Not,  Lorenzonistraße 62, 81545 München,

e-mail: info @ kirche-in-not.de)

Ukrajina: „Najhoršia humanitárna katastrofa od vojny“

„Budeme z bytov vynášať už len mŕtvych.“

Kyjev, 28.9.2015 (KAP) 018 325 – Ak Európska únia rýchlo nezintenzívni pomoc Ukrajine, mohla by hroziť nová vlna utečencov, ako varoval ukrajinský prezident charity Andrij Waskowycz. Aktuálne sa už registruje viac ako 1,4 milióna ľudí z regiónu Donbas, ktorí ušli do iných častí krajiny. Temné čísla však sú podstatne vyššie – až dvakrát tak vysoké, ako predpokladá  Waskowycz. Povedal to v interview s rakúskym „Kathpressom“ a inými rakúskymi médiami v Kyjeve. Ďalších 900 000 ľudí ušlo do susedných krajín, najmä do Ruska. Waskowycz nazval následky bojov medzi ukrajinskou armádou a pro-ruskými separatistami „najväčšou humanitárnou katastrofou od druhej svetovej vojny“.

Ukrajinský prezident charity sa vyjadril v Kyjeve v rámci cesty médií, ktorú zorganizoval „Kathpress“ spolu s ukrajinskou Gréckokatolíckou cirkvou. V Kyjeve a Ľvove sa viedli rozhovory so zástupcami politiky, cirkví a občianskej spoločnosti.

Nielen situácia často núdzovo ubytovaných a štátom málo podporovaných utečencov v rámci krajiny je kritická, ale aj zásobovanie obyvateľstva na separatistami kontrolovaných územiach je veľmi zlé. Týka sa to až 2,5 milióna ľudí. „Každý, kto mohol, ušiel. Zostali iba starí ľudia a postihnutí,“ povedal Waskowycz. „Chýbajú potraviny, voda, deky, lieky, šatstvo a hygienické potreby.“

Veľmi dramatická je situácia pre nedostatok vody a liekov ako napr. inzulínu pre diabetikov. Podľa OSN nemá 1,3 milióna ľudí v Donbase  prístup k čistej pitnej vode. Od 21. júna sa okrem už nadácie nedostanú do obsadených oblastí. Separatisti zatvorili hranice. Waskowycz sa obáva toho najhoršieho, keď región znova sprístupnia: „Budeme z bytov vynášať už len mŕtvych.“

Konfliktom na východnej Ukrajine je postihnutých viac ako 5 miliónov ľudí. Od jeho vypuknutia v polovici apríla 2014 narátali podľa OSN viac ako 8000 mŕtvych – vojakov i civilistov a viac ako 17 000 zranených.

Nesmierna solidarita Ukrajincov

Väčšina utečencov vo vnútri krajiny má ako tak strechu nad hlavou, ako hovorí Waskowycz. Štátna podpora je však veľmi nízka. Bývalá skorumpovaná vláda Viktora Janukoviča krajinu vydrancovala. Pomoc dostávajú utečenci od medzinárodných nadácií ako Caritas a najmä od svojich krajanov. Waskowycz hovoril o „nesmiernej solidarite“ obyvateľstva. Domáci s vhodnými priestormi ponúkali na železničnej stanici pomoc, keď utečenci z krízových oblastí pricestovali do Kyjeva. Aj ochota prispievať do zbierok je úžasná.

Pomoc v krajine však už naráža na svoje hranice. Takmer všetci utečenci spotrebovali posledné rezervy, ako povedal Waskowycz. Až 316 miliónov dolárov je podľa OSN potrebných na zvládnutie krízy na Ukrajine, doteraz spoločenstvo štátov prispelo do fondu iba 36 percent. Podľa Waskowycza musí práve Európa hľadieť na Ukrajinu a poskytnúť jej ďalšiu podporu, aby krajinu stabilizovala a ľuďom ponúkla perspektívu. „Inak ľudia emigrujú a ďalšie tisíce utečencov dosiahnu hranice EÚ.“

Mimoriadne postihnuté sú deti. Ich počet medzi utečencami v krajine odhaduje Waskowycz na 500 000. Z toho 60-80 percent boli svedkami násilných činov. Charita sa pokúša uľahčiť traumatizovaným deťom projektom „Childfriendly Spaces Projekt“, ktorý sa už stará o 100 detí vo veku 3-14 rokov. Ďalších 100 bude nasledovať.

Pomáha aj rakúska charita. Od marca 2014 podporila viac ako 15 000 ľudí projektami v sume 1,8 milióna eur. Z toho sa poskytujú potraviny, hygienické potreby, ošatenie a lieky, ale aj psychologická pomoc a právne poradenstvo. Renovujú sa aj poškodené budovy.

Rakúska pomoc sa sústreďuje na Doneck, Luhansko, Charkov, Dnepropetrovsk, Záporožie, Kyjev a Odesu, ale aj na utečencov na západnej Ukrajine. -zg