Posolstvo Kráľovnej pokoja: Sila pre vnútorný boj

4158

Drahé deti! 

Prišla som k vám, medzi vás, aby ste mi dali svoje starosti, aby som ich priniesla môjmu Synovi, aby som sa za vás u neho prihovárala za vaše dobro. Viem, že každý z vás má svoje starosti, svoje pokušenia, preto vás materinsky pozývam: príďte k stolu môjho Syna. On pre vás láme chlieb, dáva vám seba, dáva vám nádej. Od vás žiada viac viery, nádeje a veselosti. Žiada váš vnútorný boj proti egoizmu, odsúdeniam a ľudským slabostiam.

A preto ako matka hovorím: „Modlite sa!  Pretože modlitba vám dá silu pre vnútorný boj“. Môj Syn ako malý mi často hovoril, že ma budú mnohí milovať a nazývať matkou. Tu, medzi vami cítim lásku. Ďakujem vám. Kvôli tejto láske prosím svojho Syna, aby sa nikto z vás, mojich detí, nevrátil domov taký, aký prišiel; aby ste si odniesli čo najviac nádeje, milosrdenstva a lásky; aby ste boli mojimi apoštolmi lásky, ktorí budú svojím životom svedčiť, že nebeský Otec je zdrojom života a nie smrti.

Drahé deti! Znovu vás materinsky prosím, modlite sa za vyvolených môjho Syna, za ich požehnané ruky, za svojich pastierov, aby mohli ohlasovať môjho Syna s čoraz väčšou láskou a tak uskutočňovať obrátenia. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžgorie, 2. Augusta 2016

Priamy prenos z Medžugoria – Festival mladých  (29. júla – 8. augusta 2016)

http://www.marytv.tv/

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html

http://www.mladifest.com/medjugorje/webcami/tv%20medjugorje%20live%20webcam.htm