Posolstvá Panny Márie: Dôverujte Otcovi! Modlite sa a postite, Viktor Orbán: Európania, bráňme svoju slobodu!

1381

 

Saleziánsky kňaz, fr. Tom, (na obr.) ktorého uniesli džihádisti  ISIS v Jemene  je mučený a bude ukrižovaný na Veľký piatok. Prosíme všetkých o modlitby za neho, ako aj za obrátenie prenasledovateľov Cirkvi! 

Franciscan Sisters of Siessen
1012601_1004081729666279_6955312709445606696_n20 marec, 5:47 ·

Was informed that the Salesian priest, Fr.Tom who was kidnapped by ISIS from the Missionaries of Charity Home in Yemen is being tortured and is going to be crucified on Good Friday. This calls for serious concerted prayers from all of us.
Can we all pray 3 I Believe for the conversion of people who are persecuting Christians & 3 Hail Marys for Fr. Tom

https://www.facebook.com/FranciscanSistersOfSiessen/photos/a.464486356959155.1073741825.359972897410502/1004081729666279/?type=3&theater

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia.

Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“

Kráľovná pokoja  Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, (výročne zjavenie), Medžugorie, 18. marca 2016

Posolstvo Kráľovnej pomoci

Modlitba a pôst

„Moje milované deti!  V tento požehnaný a milostivý pôstny čas prichádzam, aby som vás posilnila v kráčaní po jednoduchej ceste, ktorá je cestou lásky. Mojim materinským želaním je, aby ste kráčali s mojim Synom Ježišom vytrvalo a rozhodne.

Ak sa cítite vo svojom vnútri vlažné, vložte sa do Ježišových rúk a On vás obdarí novým zápalom, ohňom, v ktorom dokážete svedčiť o svojom Pánovi. Ak slabnete vo viere, modlitbou a pôstom sa posilňujte a pomáhajte si navzájom. Som s vami a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, 15. februára 2016, Dechtice

magnific2-1240x1659Modlitba za Európu

Zrod modlitby Anjel Pána siaha až do roku 1456. kedy sa Mohamed II. chystal zasadiť smrteľný úder kresťanským krajinám. Vtedajší pápež Kalist III. reagoval na hrozbu čoraz agresívnejšieho islamu výzvou k jednote v spoločnej modlitbe.   Bola to modlitba Anjel Pána, ktorá vtedy zachránila Európu.

Aj dnes sa kresťania v Európe, i vo  svete ocitli v kritickej situácii. Nadišla doba, keď modlitba Anjel Pána opäť nadobúda svoj nesmierne dôležitý význam. Modlime sa ju všetci, je to naša záchrana!

„Anjel Pána zvestoval Panne Márii a Ona počala z Ducha svätého.

(Zdravas)  Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. (Zdravas) A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. (Zdravas) Oroduj za nás, svätá Božia rodička. Aby sme sa stali hodnými Kristových prisľúbení. Modlime sa: Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom, prosíme Ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen“

3x denne Magnificat!

„Boh má Slovensko pre jeho mariánsku úctu rád a zachráni ho on mnohých ziel, ak sa ľudia budú každý deň trikrát denne modliť Magnificat.  To je najkrajšia modlitba, aká kedy vyšla k Bohu z úst ľudského stvorenia.“             (Mons. Pavol M. Hnilica)

Česká Nezávislá TV, 21. marca 2016,
Viktor Orbán: Bráňme svoju slobodu!

Uvězněný francouzský kněz: Islám je Boží trest za odpadlictví

guypages

Otec Guy Pagès jasně dokázal, že miluje Boha, křesťanství a svou rodnou Francii. Státní úřady ho za jeho věrnost Všemohoucímu, Církvi a vlasti pronásledují kvůli údajné obhajobě terorismu.

Jak na zpravodajském portálu Shoebat upozornil Andrew Bieszad, tohoto katolického kněze zatkla francouzská policie, která také vyřadila z provozu jeho webové stránky Islam-et-Verite.com (Islám a pravda, nyní již opět funkční – pozn. red.). I když se vláda snaží P. Pagèse umlčet, Bieszad cituje interview, které otec Pagès nedávno poskytl portálu Polonia Christiana.

P. Pagès se nebojí mluvit pravdu, ale nepochybně se kvůli tomu stane terčem hněvu radikální levice, militantních multikulturalistů, ale i kapitulantům ve vlastní Církvi, neboť říká: „Tím, že se země západní Evropy zřekly křesťanství, začaly nahrávat islamizaci, a sama Církev podle všeho nenamítá nic proti názoru, že islám je dobrým náboženstvím.“

U těch, kdo podporují islám, musí kontroverzní duchovní vyvolávat záchvaty mrtvice biblických rozměrů: „Evropané jakožto nemuslimové by se islámu měli obávat, protože islám z nich chce udělat své poddané. Navíc, jak již bylo řečeno, slovo ‚islám‘ znamená ‚podvolení‘. Podvolení čemu? Antikristu. Neboť kdo jiný může přijít po Kristu, když ne Antikrist? Islám přichází zničit Kristovo dílo.“

Snad nejlepším shrnutím rozhovoru je to, že P. Pagès připisuje islamizaci Evropy a kolaps křesťanství na kontinentu na vrub jak sekulární, tak křesťanské Evropě: „Nemuslimové by tedy měli chápat, že když odmítají Krista, dostanou Antikrista. Rozvoj islámu na Západě je tvrdý trest za odpadlictví.“

Francouzský portál Résistance Républicaine uvedl také důvod, proč francouzská policie vtrhla do sídla internetového poskytovatele P. Pagèse a následně zabavila server a všechen související software, hardware a dokumenty.

Podle tohoto webu je otec Pagès obviněn z porušení stavu nouze ve Francii, který byl zaveden po útocích islámských džihádistů v Paříži v listopadu loňského roku. Uvádí se, že proti knězi bylo vzneseno obvinění za to, že na své webové stránce vyvěsil fotografie krveprolití spáchaného islámskými teroristy na návštěvnících divadla Bataclan, kde bylo zabito 89 lidí.

Za zveřejnění fotografií nevinných zabitých lidí byl P. Pagès obžalován z následujícího porušení zákona:

Paragrafy 5461-2, 227-24 a 225-17 trestního zákoníku kriminalizují „vysílání zpráv násilné povahy, které podněcují terorismus, pornografii nebo pravděpodobně vážně poškodí lidskou důstojnost […] jestliže tyto zprávy mohou vidět či vnímat nezletilí a jestliže je tím narušena úcta k zemřelým.“

Kevin Whiteman

http://www.tedeum.cz/2016/03/15/uvezneny-francouzsky-knez-islam-je-bozi-trest-za-odpadlictvi/

Petícia za zachovanie demokracie a slušnosť voči politickým stranám

http://www.citizengo.org/sk/33661-branit-demokraticke-principy?m=5&tcid=20961719

EÚ volá po svetovláde

Zakríknutý klérus a ubolená cirkev

Bratislava 21. marca 2016 (HSP/Foto:TASR – AP Photo/Ivan Sekretarev, AP Photo/Gregorio Borgia)

Slovenská cirkev je v nezávideniahodnej situácii. Dostáva sa stále pod väčší tlak pravdoláskarov, ale čo je horšie, aj pod tlak zo strany svojho šéfa – pápeža Františka. Presovaná z dvoch strán si prestáva veriť a stráca pôdu pod nohami.

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Relatívne zdravá slovenská cirkev, kde ešte veľa ľudí verí aspoň tradičným spôsobom a kde ešte relatívne veľká časť obyvateľstva (porovnávajúc zo západnou Európu) navštevuje kostoly, je samozrejme tŕňom v oku pravdoláskarom a ich názormi presiaknutým médiám. To však nie je nič čudné ani nečakané. Pre liberálov a voľnomyšlienkarov bola cirkev odjakživa úhlavným nepriateľom.

Nerovnováha nastala iba v tom, že hlas bratislavskej kaviarne a na jej myšlienkové prúdy napojenej časti verejnosti, je dnes multiplikovaný médiami, ktoré sú názorovo nastavené podobne. Veľmi malá, avšak o to ostrejšie proticirkevne nastavená časť verejnosti, dostáva veľmi veľký priestor v médiách a deformuje tým verejný diskurz, keď sa zdá, ako keby tieto ich názory boli prevládajúce a v podstate drvivá väčšina ľudí rozmýšľala rovnako ako oni.

To samozrejme nie je vôbec tak. Toto si dúfam uvedomujú cirkevní otcovia a mám nádej že i veľká časť laickej cirkvi.

Cirkev má k dispozícií vlastné médiá a tiež svoje hlavné médium –  kazateľnice v kostoloch. Túto problematiku treba iba vysvetľovať.

Cirkev to však nerobí, je celá poľakaná z liberálnych médií a z toho, čo si tieto myslia. Ba čo viac, klérus v značnej miere tiež podľahol názorovej téze, že je správne si myslieť to, čo je správne a to je to, čo si myslia médiá. Cirkevní predstavitelia sa dokonca týmto médiám chcú páčiť naivne nechápajúc, že tieto sa s nimi budú bratríčkovať iba vo veciach, ktoré cirkvi škodia. Nikdy nie naopak. A také priateľstvo.. Viac na:

http://www.hlavnespravy.sk/zakriknuty-klerus-a-ubolena-cirkev/758627

KINO: Problém „multikulturalizmu“